Η Μονή Βατοπαιδίου παίζει στο Χρηματιστήριο;

stock-exchange

Του Άθου Κοιρανίδη, οικονομικού συμβούλου της Μονής Βατοπαιδίου:

Επειδή έχει γίνει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με την αξιοποίηση της περιουσίας της Μονής Βατοπαιδίου μέσω των δήθεν offshore εταιρειών της, θα ήθελα να δώσω κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις εδώ σε αυτήν την ιστοσελίδα των φίλων της Μονής Βατοπαιδίου…
Η Rassadel Ltd και Madeus Ltd είναι Κυπριακές εταιρείες και όχι offshore. Ο θεσμός των offshore εταιρειών καταργήθηκε στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια, πρίν την ένταξη της στην Ευρωπαική Ένωση. Ο μοναδικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών είμαι εγώ, ο Άθως Κοιρανίδης. Η Μονή είναι ο τελικός δικαιούχος των θετικών αποδόσεων των επενδύσεων.

Βάσει στρατηγικού σχεδίου που καταρτίστηκε από τους οικονομικούς συμβούλους της Μονής, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές ανάγκες της Μονής για κάλυψη του αναστηλωτικού, φιλανθρωπικού και πολιτιστικού της έργου και θέτοντας ως βασικό στόχο την διασπορά του επενδυτικού κινδύνου με την υψηλότερη δυνατή απόδοση, αποφασίστηκε η επένδυση μέρους της περιουσίας της Μονής σε εντεταγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες και μικρότερου μέρους σε μη εντεταγμένες. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των επενδύσεων ήταν η μακροχρόνια προοπτική και η μερισματική πολιτική τους.

Η Rassadel χρησιμοποιήθηκε για τις επενδύσεις σε εντεταγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στους κλάδους τραπεζών, υγείας, τροφίμων και η Madeus χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις σε μη εντεταγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων.

Η Μονή δεν είχε καμία πρόθεση να συμμετέχει ενεργά στο χρηματιστήριο, παρόλο που αυτό δεν της καταλογίζει κάποια παρανομία. Αυτό φαίνεται και από τον πολύ μικρό αριθμό αγοραπωλησίων μετοχών που πραγματοποίησε η Rassadel. Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός υγιούς χαρτοφυλακίου το οποίο θα εξασφάλιζε στη Μονή μακροχρόνια υγιή εισροή μερισμάτων για κάλυψη των χρηματικών αναγκών της.

Άθως Κοιρανίδης, οικονομικός σύμβουλος της Μονής Βατοπαιδίου

Αρέσει σε %d bloggers: