ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
«ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
«Δεύτε λαοί, σήμερον υποδεξώμεθα των νηστειων το χάρισμα
ως θεοδώρητον καιρόν της μετανοίας. . .»
(Δευτέρα Α΄ Εβδομάδος Νηστειών).

Αδελφοί και τέκνα αγαπητά εν Κυρίω,

Η νηστεία, την οποία μας προτείνει η Αγία μας Εκκλησία, δεν είναι στέρηση, αλλά χάρισμα. Και η μετάνοια, στην οποία μας καλεί, δεν είναι τιμωρία, αλλά θείο δώρημα.
Και όταν η Εκκλησία με την ευαγγελική περικοπή, την οποίαν μόλις ακούσαμε, μας προτρέπει να μη θησαυρίζομε θησαυρούς επί της γης, «όπου σης και βρώσις αφανίζει», αλλά να θησαυρίζομε θησαυρούς στον ουρανό, όπου καμμία απειλή φθοράς δεν υπάρχει, μας λέγει την αλήθεια.
Διότι η Εκκλησία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά ζει σ’ αυτόν τον κόσμο και τον γνωρίζει.
Γνωρίζει τον άνθρωπο· τις πραγματικές του ανάγκες και ταλαιπωρίες.
Γνωρίζει καλά την εποχή μας. Την εποχή των μεγάλων εξελίξεων και ταχυτήτων. Του καταιγισμού των πληροφοριών και των συγχύσεων. Των πολλών φόβων, απειλών και καταρρεύσεων… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΟ.

nektarios
Προς τον κ. Νομάρχη Ξάνθης,
Αξιότιμε κ. Νομάρχη,
Σύμφωνα με τον νόμο τα παράνομα κτίσματα κατεδαφίζονται. Πότε θα εκδώσετε διαταγή για την κατεδάφιση του παρεκκλησίου του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στο Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος; Θέλουμε να δούμε τις μπουλτόζες της Νομαρχίας να κατεδαφίζουν το μοναδικό παράνομο κτίσμα στην περιοχή της Νομαρχίας σας. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Να καλέσετε και τους θρησκευτικούς άρχοντες να παραστούν. Για να μάθουν οι καλόγεροι, οι κατακτητές της περιοχής, να μην παρανομούν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

trio_demoniac
Το 1957 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε την παρακάτω Εγκύκλιο προς τους Χριστιανούς των Πατρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 899

Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς της πόλεως Πατρών
Περιήλθεν εις γνώσιν της Ι. Συνόδου ότι κατά τας ημέρας των Απόκρεω εις την ιστορικήν Σας πόλιν, την οποίαν καθηγίασεν με το τίμιον αίμα του ο Απόστολος Ανδρέας, και την κατέστησε περιώνυμον εις την παγχριστιανικήν συνείδησιν, λαμβάνουν χώραν έκτροπα εξευτελίζοντα την ανθρώπίνην αξιοπρέπειαν, την εξαγορασθείσαν με το αίμα του Χριστού. Άνδρες και γυναίκες φέροντες το χριστιανικόν όνομα δεν εκδηλώνουν τας εορταστικάς Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σάββατο Τυρινής. Όρθρος

askitesΣήμερα Σάββατο της Τυρινής, στον όρθρο, υμνούνται ΟΛΟΙ οι ασκητές του Κυρίου Ιησού ημών Χριστού. Σας παραθέτουμε κάποιους ύμνους από τον όρθρο της εορτής, όπου αναφέρονται τα ονόματα μερικών από αυτούς (ανδρών και γυναικών), προκειμένου να τους τιμήσουμε και εμεις:

 

Πάντες ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς ἐν ἀσκήσει λάμψαντας, θείους Πατέρας ἡμῶν, ὑμνήσωμεν συμφώνως, οὓς ἤνεγκεν Αἴγυπτος, Θηβαῒς καὶ Λιβύη, ἅπας τόπος, καὶ πόλις, καὶ χώρα.

Χαίροις Μοναστῶν ὁ ἀρχηγός, Ἀντώνιε πανένδοξε, Ἀμμοὺν ὁ θεοφόρος, τὸ τῆς νηστείας κλέος, Ἀρσένιε Ἀγγελε, κράτος τῆς ἡσυχίας, καὶ Ἀμμωνᾶς ὁ πνευματοφόρος.

Τέρπου σκεῦος ὄντως τοῦ Θεοῦ, Ἀγάθων ἱερόψυχε, Ἀχιλλὰ καὶ Ἀμώη, τὰ ἄνθη τῆς ἐρήμου, Ἀνούβ, καὶ Ἀλώνιε, Ἀμοναθά, καὶ Ἄνθιμε, τῶν ἀρετῶν φαιδροὶ μαργαρῖται.

Λύχνοι διακρίσεως ἡμῖν, ὑμνείσθω Ἄρης σήμερον, καὶ Ἀπολλὼς ὁ μέγας, ὑπακοῆς δὲ φῶτα, Ἀθρὲ καὶ Ἀκάκιος, τούτοις καὶ Ἀββακύρης, συνεκλάμπει, ὥς τις ἑωσφόρος.

Ὄρος πολιτείας ὑψηλῆς, ἀνέφανεν Αὐξέντιος, ἀθλητὴς δὲ ἁγνείας, Ἀβράμιος, ὁ μέγας, μεθ’ ὧν Ἀφροδίσιος, στῦλος τῆς ἐγκρατείας ἀνεδείχθη, σὺν Ἀθηνοδώρῳ.

Λάμπει ὡς ἀστὴρ ἐν οὐρανῷ, ἐν ἀσκηταῖς Ἀμμώνιος καὶ ὁ θεῖος Ἀνίνας· αὐγάζει δὲ σὺν τούτοις, καὶ ὁ μέγας Ἀντίοχος, Ἀγαπητὸς ὁ πάνυ, εἴς τις ἄλλος, σὺν τούτοις αὐγάζει.

Ὕμνοις εὐφημοῦμεν ἱεροῖς, τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, τὸν ἐν τῷ ὄρει λαμπρῶς, ἀσκήσαντα τοῦ Ἄθω, φωστῆρα τὸν μέγιστον πάσης τῆς οἰκουμένης, οὗ πρεσβείαις σῳζόμεθα πάντες.

Βίοις θεοπνεύστοις ἀληθῶς, Παράδεισος ἐδείχθητε, τῆς Ἐκκλησίας σοφοὶ μακάριοι Πατέρες, οἳ πάντες κατ’ ὄνομα, ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβείαν, τῷ Κυρίῳ ποιεῖτε ἀπαύστως.

Δεῦτε φιλομάρτυρες πιστοί, τιμήσωμεν τοὺς Μάρτυρας, ἐν ἐτησίοις ᾠδαῖς, καὶ ᾄσμασιν ἐν πίστει, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾄδοντες καὶ βοῶντες· ᾌσωμέν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ.

Τρία μιᾶς φύσεως ὑμνῶ, πρόσωπα αὐθυπόστατα, ἀγέννητον Πατέρα, Υἱὸν τὸν γεννηθέντα, καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἄναρχον βασιλείαν, ἐξουσίαν, Θεότητα μίαν.

Χαίροις, ὁ πανάγιος Ναός, ὁ πόκος ὁ θεόδροσος, ἐσφραγισμένη πηγή, τοῦ ἀθανάτου ῥείθρου, τὴν πόλιν σου Δέσποινα, φύλαττε ἐκ παντοίων, πολεμίων ἀπολιορκήτως. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The First Hermit and Mystic- PartI

st-sergius1

Sergius is a popular and beloved saint of Russia and is considered her patron. He became the patron of the principality of Moscow in the fifteenth century, when it began to conquer and unite under its rule the whole of Great Russian, and the extension of his cult soon after his death (1392), is partially explained by the services which he had rendered as a counselor and adviser (and not in spiritual matters alone) to the Russian princes and as the faithful supporter of Moscow’s princely line. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Prayer XIII – St. Nikolai Velimirovic

christ-on-sea
You do not ask much of me, my love. Indeed, people ask more.I am wrapped in a thick wrapping of nonexistence that covers the eyes of my soul. You only ask my soul to take off her misty wrapping and open her eyes to You, my might and my truth. People ask my soul to wrap herself more and more thickly with heavier and heavier wrappings.
O help me, help me! Help my soul to attain freedom and lightness, to attain lightness and aerial wings, to attain aerial wings and fiery wheels. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Χάνονται νέοι!

Τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε έξαρση μία αντιμοναχική πο­λεμική, δείγμα του γενικότερου αντιεκκλησιαστικού και αντιχρι­στιανικού πνεύματος, που είναι βέβαια το πνεύμα του «κόσμου τούτου».
Έτσι: – Τηλεοπτική εκπομπή ανακάλυψε ότι, «χάνονται κορί­τσια». – Εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας επίσης ανακάλυψε ότι «χάνονται νέοι».
Και μου πήγε αμέσως η σκέψη στα κακόμοιρα πλάσματα που καταλήγουν ως εμπόρευμα σε μαγαζιά ή ανάκτορα της Ανατολής και της Δύσης. Μετά σκέφτηκα όλα εκείνα τα θύματα του λευκού θανάτου, που το τραγικό τους τέλος, και κυρίως τη συχνότητά του, τόσο συνηθίσαμε που δεν μας κάνει καμία αίσθηση πια. Για λίγο μου πέρασε από το μυαλό η ελπίδα του Έθνους που σαπίζει στα νυ­κτερινά ποτισμένη από το αλκοόλ. Είπα ότι για όλους αυτούς δεί­χνουν το ενδιαφέρον τους τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν όμως διάβασα τα πιο μέσα απογοητεύτηκα που «χαμένα», για τα ΜΜΕ, ήταν οι νέοι και οι νέες που βρήκαν το Χριστό, που αποστράφηκαν την αθλιότητα και ψευτιά και υποκρισία του «κόσμου» και α­ναζήτησαν την γνήσια «και μένουσα» αγάπη και χαρά.Είναι δύσκολο για τον «κόσμο» να δεχθεί την αλήθεια. Προτιμά­ει τον θάνατο. Δεν αναγνωρίζει τον Χριστό για Θεό του και παραπαίει απογοητευμένος. Του φτάνουν τα ξυλοκέρατα του ασώτου και τον ικανοποιεί το χοιροτροφείο. Και όταν αντιληφθεί κάποιον να ξεφεύγει από την λάσπη της φθοράς οδύρεται και διαμαρτύρεται φωνά­ζοντας: «Χάνονται κορίτσια» ή «Χάνονται νέοι»!

Αυτός είναι ο «κόσμος» μας.

Πηγή

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ.

(Από το βιβλίο: ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΜΕ, διά χειρός ΣΤΑΘΗ, Εκδ. Πατάκη).

(Από το βιβλίο: ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΜΕ, διά χειρός ΣΤΑΘΗ, Εκδ. Πατάκη).

Πολύ χαριτωμένα στην γελοιογραφία ο σκιτσογράφος αποτυπώνει την μέθοδο που ακολουθούν τα σύγχρονα ΜΜΕ. Έτσι πείθουν. Η φράση «το είπε η τηλεόραση», που ακούμε να λέγεται, φανερώνει τη δύναμη που έχουν τα ΜΜΕ να παρουσιάζουν τήν αλήθεια ως ψέμα και το ψέμα ως αλήθεια. Και δυστυχώς οι περισσότεροι πείθονται. Έτσι και το πουν οι σύγχρονοι τηλεκράτορες ( όπως λέμε δικτάτορες) πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Τώρα όμως απολαύστε το σκίτσο.
Ένας φίλος της Ιστοσελίδας.

Εγώ Χριστό , εσύ Αλλάχ. (Νταλάρας)

Ο αυριανός νομάρχης Ξάνθης

Ο αυριανός νομάρχης Ξάνθης

Η νομαρχία Ξάνθης, αντί να κοιτάξει να μαζέψει τους μουφτήδες και τους ψευτοτούρκους που ξεφτιλίζουν τον Ελληνισμό και που υπάγονται σε αυτήν, αντί να κοιτάξει να κάνει Έλληνες τους Πομάκους (που αυτό θέλουν και αυτοί οι καημένοι), κυνηγάει αλύπητα τον Χριστιανισμό όσο και να θέλει να το αρνηθεί. Αν μπορούσε , θα είχε αποξηράνει και οικοπεδοποιήσει την Βιστωνίδα και όπως λυμαινόταν την περιουσία της ΙΜΜ Βατοπαιδίου τόσα χρόνια, τσιμπολογώντας κομματάκια, της κακοφάνηκε που κόπηκε το «τσιμπούσι». Μάλλον τους ενοχλεί το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου γιατί καταστρέφει την βιοποικιλότητα!!!!!! Ή μπορεί να διώχνει τα ψάρια!!!!!! Ή να φοβίζει τα πουλιά!!!!!
Όχι κύριοι, το μόνο που φοβίζει ένα Εκκλησάκι είναι οι δαίμονες. Και αναρωτιέμαι ποιόν ενοχλεί αυτό και γιατί?
Αν θέλει η «Χριστιανική» αρχή του νομού Ξάνθης να γκρεμίσει το Εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου ας πάει να το γκρεμίσει μόνη της, γιατί δεν νομίζω κανένας Θεοσεβούμενος άνθρωπος να διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί αύριο να έρθει ο Ερντογάν και να κτίσει κανένα τζαμί στη θέση της Εκκλησίας και αντί για τον Άγιο Νεκτάριο να λατρεύει ο Νομάρχης τον Αλλάχ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την βλάσφημη εκπομπή

Τις τελευταίες ημέρες, η Ισραηλινή τηλεόραση, έδειξε βλάσφημη εκπομπή  που έλεγε ότι η Θεοτόκος παντρεύτηκε 15 ετών, ότι ο Ιησούς πέθανε νέος από παχυσαρκία και διάφορα άλλα υβριστικά, παρμένα προφανώς από το ιερό βιβλίο των Σιωνιστών, το Ταλμουδ. Η επίθεση στον Χριστιανισμό, έχει πλέον προαχθεί σε ανοικτή σύγκρουση. Οι εχθροί δεν κρατούν προσχήματα. Αναδημοσιεύουμε απο Ρομφέα.

theofilus2Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες μια εκπομπή του καναλιού 10 της Ισραηλινής τηλεόρασης, η οποία εδώ και μια εβδομάδα προβάλει σκληρές βλασφημίες εναντίον του Ιησού
Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου.Η αντίδραση ήταν άμεση τόσο από τους Καθολικούς που βρίσκονται στους Αγίους Τόπους, αλλά και από τους Αρμένιους, Μαρωνίτες και Χαλδαίους, οι οποίοι καταδίκασαν με αυστηρό ύφος την εκπομπή αυτή.

Επισήμαναν ακόμη πως «το συμβάν αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών επιθέσεων εναντίον των Χριστιανών σε ολόκληρο το Ισραήλ επί σειρά ετών και ζήτησαν να διεξαχθεί επίσημη έρευνα».

Σήμερα αντέδρασε επίσημα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο με έκτακτο ανακοινωθέν καταδικάζει τις προσβλητικές εκφράσεις και τοποθετήσεις εναντίον του Ιησού Χριστού και τις Υπεραγίας Θεοτόκου.

Συγκεκριμένα το Έκτακτο Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, έχει ως εξής: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γνήσιες & νόθες εμπειρίες

benny_hinn-india2

π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου

 από το βιβλίο
(Το νόημα της ζωής στο φως της Ορθοδοξίας)
Όταν κάποιος αφήσει τον εαυτό του να οδηγηθεί από προσωπικές εμπειρίες μπορεί να καταλήξει σε πλάνη. Μια τέτοια περίπτωση αναφέρει ο π. Σωφρόνιος κάνοντας λόγο για τους “θεολόγους-φιλοσόφους” που κινούνται στο χώρο του ορθολογισμού. Στην προσπάθειά τους να βρουν την αλήθεια, ανεβαίνουν σε μια σφαίρα υπέρ-λογική που όμως κινείται στο χώρο της διανόησης. Η σφαίρα αυτή δεν είναι βέβαια ο θείος κόσμος, περικλείεται στα όρια της ανθρωπινής κτιστής φύσεως και αυτή της η ιδιότητα την κάνει εφικτή στο λογικό, σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Αναμφιβόλως η υπέρβαση του στενού ορθολογισμού, που υπόκειται σε νόμους, αποτελεί ένδειξη διανοητικής καλλιέργειας. Όμως δεν είναι ακόμα η “αληθινή πίστη” και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Συνεχίζει να βρίζει και να απειλεί…ο ΜΑΧΗΤΗΣ.

pinokioΟ εντυπωσιασμός είναι συνήθως το χαρακτηριστικό των τίτλων της πρώτης σελίδας των εφημερίδων. Σκοπός η προσέλκυση της προσοχής και η αγορά της εφημερίδας. Όπως ξέρουμε ο περισσότερος κόσμος δεν διαβάζει σήμερα εφημερίδες. Ενημερώνεται… συνήθως από την τηλεόραση.

Ο υβριστής εκδότης της εφημερίδας «Μαχητής» (Ξάνθης) παριστάνει τον αδίκως διωκόμενο. Απειλείται με εξόντωση. Τι ήθελε να τα βάλει αυτός «Μικρός» και «φτωχός» απέναντι στα ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ…

Τα μεγαθήρια είναι ο Γέροντας Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος. Αυτοί έχουν

α) πολύ χρήμα. Εδώ αναμασάει το παραμύθι των λογαριασμών που όπως αποδείχθηκε δεν υπάρχουν στα ονόματα των μοναχών και του Ηγουμένου της Μονής.

β) Υψηλούς προστάτες. Γιατί δεν τους αποκαλύπτει ο Μαχητής; Πές μας και μας να τους μάθουμε. Δεν έχουν ονόματα αυτοί οι υψηλοί προστάτες;

γ) Διασυνδέσεις. Ποιές είναι αυτές; Ούτε εδώ λέει κάτι. Με ποιούς διασυνδέονται ο Γέροντας Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος;

Στα τρία παραπάνω σημεία δεν προσκομίζει καμιά απόδειξη ο δημοσιογράφος και εκδότης του ΜΑΧΗΤΗ. Περιμένουμε συγκεκριμένες αποδείξεις για να τον πιστέψουμε ότι λέει αλήθεια. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΒΡΙΣΤΗ…ΜΑΧΗΤΗ

Proud’hon Pierre Paul. Justice and Divine Vengeance Pursuing Crime

Proud’hon Pierre Paul. Justice and Divine Vengeance Pursuing Crime

Όπως την δημοσιεύει ο ίδιος στο Βlog του. Δεν καταλαβαίνω το σκοπό του αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή κάθε πράξη μας έχει συνέπειες.
Ενώπιον
ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

(Εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ.ΚΠολΔ, δυνάμει του άρθρου μόνου παρ.4 ν.1178/1981, όπως ισχύει για την αστική ευθύνη του Τύπου)

Γέροντος Εφραίμ (κατά κόσμον Βασιλείου – Εφραίμ Κουτσού), Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος.

ΚΑΤΑ
1. Παναγιώτη Παπαδόπουλου του Αριστείδη, κατοίκου Ξάνθης, εκδότη – διευθυντή και αρθρογράφου της καθημερινής εφημερίδας που φέρει τον τίτλο «ΜΑΧΗΤΗΣ», η οποία εκδίδεται στην Ξάνθη και έχει γραφεία στην οδό Πλατεία Εμπορίου 44.
2. Της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΕΠΕ», που εδρεύει στην Ξάνθη και νόμιμα εκπροσωπείται από τον ανωτέρω μονοπρόσωπο εταίρο Παπαδόπουλο Παναγιώτη, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει η ανωτέρω εφημερίδα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΜΗ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Στον απόηχο του Βατοπαιδίου(Επιστολή που εστάλη στην «αντικειμενική» «Καθημερινή», που δεν την δημοσίευσε όμως…).

vatopedi_monastery_2006
Κατ’ αρχήν θέλω να δηλώσω ότι δεν διεκδικώ τον τίτλο του ιεροφάντη της εθνικής μας παρακαταθήκης. Απλά και μόνο από αγάπη, για την Ελλάδα, όπως πρέπει να έχει κάθε πολίτης επιτρέψτε μου να εκθέσω τις απόψεις μου για μια συμφέρουσα λύση, για το έθνος, της θλιβερής υπόθεσης του Βατοπαιδίου.

Όπως έχω αντιληφθεί, το ως άνω θέμα έχει δυο σκέλη, το ένα είναι το ιδιοκτησιακό της Βιστωνίδας και των πέριξ ιδιοκτησιών και το άλλο των ανταλλαγών των άνω κτημάτων με κτήματα του Δημοσίου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας – προεξόχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερόνυμου – αλλά και πολλοί ιερωμένοι, Ηγούμενοι και μοναχοί, δεν έχουν πάρει σαφή θέση για το θέμα της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν εκδηλωθεί αρνητικά.

Το ίδιο ισχύει και για τους αρχιερείς, ιερείς και προκαθήμενους και άλλων Oρθόδοξων Εκκλησιών (π.χ. Κύπρος).

Λίγοι είναι αυτοί που με θάρρος στήριξαν – και στηρίζουν – την αλήθεια για την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τον Γέροντα Εφραίμ και τους άλλους κατηγορούμενους μοναχούς.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Γιατί η Ελληνική Εκκλησία δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση επί του θέματος; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Καρνάβαλε κατηγορείσαι…

Πληθαίνουν οί φωνές εξ΄ Αγίου Όρους, αμφίβολο όμως είναι εάν ακούει κανείς μόνο μέ λόγια..

karnavalosΚαρνάβαλε κατηγορείσαι…

Η παράσταση τελείωσε ! Ελεύθερο το άρμα γιά να χαχανίσει ( ή να κλάψει ο κόσμος ), καί… ότι θέλουμε διαλέγουμε !

Ο κύβος ερίφθη !
==============================
Η απόφαση τού «ειδικού δικαστηρίου» σεβαστή καθ΄ όλα, αλλά όχι αποφασιστική για το υπό συζήτηση θέμα.

Μέ δυό λόγια, λάθος πόρτα κτυπήσανε οί διαμαρτυρόμενοι γιατί αντί νά τά βάλουνε μέ την ΔΕΠΑΠ πού είναι η θυγατέρα τού Δήμου, τά βάλανε μέ τόν πατέρα της, τουτέστιν τόν ίδιο τόν Δήμο Πάτρας…

Τό γενικό συμπέρασμα όμως πού βγαίνει είναι άλλο, καί είναι η έλλειψη συμπαράστασης τόσο στόν σύλλογο «Άγιος Μάρκος Ευγενικός» όσο καί στόν Αρχιμανδρίτη πού είχαν τό θάρρος, νά πούνε ένα ΟΧΙ στήν κατρακύλα αυτής τής πολιτείας πού υπό τό πρόσχημα τών πολιτιστικών εκδηλώσεων περνάει γιά πρώτη φορά τώρα τήν σάτιρα καί στόν θρησκευτικό χώρο, μέ ότι αυτό συνεπάγεται στήν κρίση τών θεσμών…

Μπράβο τους λοιπόν, πού είχαν τήν τόλμη νά φθάσουνε μέχρι καί τά Δικαστήρια γιά τά πιστεύω τους !
Οί άλλοι όμως, πού πάνε στίς Εκκλησίες πού ήσαν; Καί πού κρυβόσαντε;

Μήπως συμφωνούν μέ την διαπόμπευση τού μοναχικού ράσου «ανά τάς οδούς καί τάς ρύμας» τής πόλεως; ή τούς είναι εντελώς αδιάφορο;

Καί κάτι ακόμη, πού φανερώνει τήν σύγχιση θεσμών καί προσώπων πού υπάρχει…

Ακούσαμε λοιπόν πολλά, κι΄ ανάμεσά τους τήν ένσταση ότι «πάντοτε κάναμε πολιτική σάτιρα ακόμη καί σε σημαίνοντα κυβερνητικά πρόσωπα καί ουδείς ποτέ διενοήθη νά μάς πάει στά Δικαστήρια ! »

Μά, ώ ανόητοι Γαλάτες !

Άλλο είναι η σάτιρα πολιτικών προσώπων πού δέν έχουν επάνω τους μόνιμο «σχήμα – σύμβολο» μιά καί αυτή τήν 4ετία είναι τήν άλλη δέν είναι, καί άλλο η σάτιρα θρησκευτικών προσώπων πού φέρουν μόνιμο «σχήμα-σύμβολο» καί πού έχουν πνευματική σύνδεση καί εξάρτηση με τον λαό…

Άλλο τό ένα λοιπόν, κι΄ άλλο τό άλλο…
===========================================

Φιλικά

http://patrablog.blogspot.com

Αναρτήθηκε στις Κοινωνία. Leave a Comment »

Μητροπολίτης Λεμεσού, αυτά μαρτυρώ και ομολογώ και διακηρύττω για τον π. Εφραίμ

athanasios
π. Εφραίμ, καθαρή ψυχή, ελεήμων καρδία, αγωνιστής μοναχός και ενάρετος ηγούμενος
Παρακαλουθώντας τα όσα γράφτηκαν και συνεχίζουν να γράφονται σχετικά με τις ενέργειες της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους και ιδιαίτερα τα σχετιζόμενα με το πρόσωπο του Ηγουμένου της Μονής Αρχιμ. Εφραίμ αισθάνομαι βαθύτατη εσωτερική ανάγκη να καταθέσω τη δική μου μαρτυρία για τον άνθρωπο αυτό που γνωρίζω από τόσο κοντά και συνδέομαι μαζί του από τα νεανικά μας χρόνια.

Καθυστέρησα την κατάθεση της μαρτυρίας μου αυτής εσκεμμένα για να κοπάσει η ζάλη της καταιγίδας και να μπορέσει να ακουσθεί ο λόγος μου σε νηφάλιες ψυχές και να μη χαθεί μέσα στη λαίλαπα της δημοσιογραφικής ομοβροντίας κατά του Ηγουμένου Εφραίμ και της Μονή Βατοπαιδίου.

Γνώρισα τον π. Εφραίμ πριν 35 χρόνια, μαθητή τότε της Ιερατικής Σχολής και εγώ μαθητής στην 1η Λυκείου, στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, τόπο συγκεντρώσεως και εμπνεύσεως όλων των φιλομόναχων νέων υπό τη φωτεινή και χαρισματική εποπτεία και παρακολούθηση του ηγιασμένου Αββά του κυπριακού μοναχισμού και καθηγουμένου σήμερα του Σταυροβουνίου Γέροντος Αθανασίου. Από τότε χαράχτηκαν μέσα μου τα επαινετικά σχόλια του σεπτού Γέροντος περί του Βασιλείου Κουτσού (π. Εφραίμ). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Χαρισματούχος υποτακτικός -ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ efraimkan-iosif21 ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (1912- 1990)

(62ο )
Μοναχός της συνοδίας μας, μας διηγήθηκε:
«Και μόνο που άκουγα γι’ αυτόν τον Γέροντα, είχα επηρεαστεί τόσο πολύ, ώστε επιθυμούσα να τον γνωρίσω προσωπικά.

Το 1974 πήγα στην Αθήνα για σπουδές. Στο οικοτροφείο που έμενα, δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα. Σκέφθηκα να του γράψω ένα γράμμα για να κάνει προσευχή, χωρίς βέβαια να του αναφέρω λεπτομέρειες. Στην απάντηση του, μου εξηγούσε αναλυτικά τι συνέβαινε στο οικοτροφείο, τις διαθέσεις του διευθυντού, και ταυτόχρονα ποια ήταν η δική μου εσωτερική κατάσταση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Χαρισματούχος υποτακτικός -ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ efraimkan-iosif20Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (1912- 1990)

(61ο )

 

Ο ίδιος μοναχός, γεμάτος θλίψη, επισκέφθηκε τον Γέροντα Εφραίμ, για να του δώσει λύση σε δύο ερωτήματα που τον απασχολούσαν. Το ένα, αν θα πετύχαινε την σωτηρία του. Το άλλο είχε σχέση με το μοναστήρι που έμενε. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρρυθμο και δεν λυνόταν το πρόβλημα της εγγραφής των νέων πατέρων στο μοναχολόγιο, ώστε να γίνει κοινοβιοποίηση της Μονής. Προσευχόμενος ο μοναχός, κατέβαινε από την Κερασιά στα Κατουνάκια. Προσευχόταν στον Θεό με δάκρυα να πληροφορήσει τον Γέροντα για τις απορίες του και να δώσει στον ίδιο ψυχική γαλήνη, γιατί ήταν πολύ λυπημένος. Είχε πίστη και βεβαιότητα για το προορατικό χάρισμα του Γέροντος αλλά και στην δύναμη της προσευχής του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σε επικίνδυνα μονοπάτια βαδίζεις κ. Καρχιμάκη

Είναι απολύτως διαπιστωμένο πλέον ότι συνειδητά ή ασυνείδητα (κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις…) ο βουλευτής-ερευνητής του ΠΑΣΟΚ, έχει καταστεί ο επίσημος καταδότης των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα!Ο βουλευτής-ερευνητής χρησιμοποιώντας όλους εκείνους με …ελάχιστη συνείδηση, (δηλαδή τον κάθε Πήλιο Γούση που θέλει να εκδικηθεί τους συναδέλφους για να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες), δίνει τροφή σε κάθε λογής τρομοκρατικές οργανώσεις!
Ναι, διότι στοχοποιεί πρόσωπα.

Φυσικά δεν αντιλαμβάνεται ότι εάν έλθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία θα γευτεί και αυτός και το κόμμα του την ίδια πίκρα! Δυστυχώς ο τύπος αυτός έχει παρασύρει και μερικούς ακόμα συναδέλφους του.

Μήπως κάποιος πρέπει να σταματήσει το πρακτοριλίκι του κ.Καρχιμάκη;
Μήπως έφτασε η ώρα να πάψει να λειτουργεί το άτυπο γραφείο της ρουφιανιάς που έχει στήσει;

Δύσκολα και επικίνδυνα μονοπάτια φίλε μου…

Και να μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί μετά τον πόλεμο πρώτα τους χαφιέδες ξεπάστρεψαν.
Έτσι φαντάζομαι θα πράξει και το δικό του κόμμα. Θα τον θέσει στο περιθώριο…

Πηγή : NonPaper300

ΑΡΓΗΣΑΤΕ ΠΑΤΕΡΕΣ !

st-john-climax1Μόλις τώρα διάβασα στην Ιστοσελίδα σας για την αγωγή που κατατέθηκε κατά του δημοσιογράφου της Εφημερίδας «Μαχητής». Πολύ αποθρασύνθηκαν «οι δημοσιοκάφροι». Ποιοί νομίζουν ότι είναι; Και επειδή ξέρουν ότι οι μοναχοί δεν έχουν, ούτε παρακολουθούν εφημερίδες και τηλεόραση έγραφαν και γράφουν ύβρεις και συκοφαντίες ιδιαίτερα κατά του Γέροντα Εφραίμ και του μοναχού Αρσένιου. Η ανοχή των Πατέρων απεθράσυνε τα απύλωτα στόματα τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ΕΡΤ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ!!!

 

«Γνωρίζαμε ότι η ΕΡΤ είναι γαλαντόμα με τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, αλλά το να φτάσει να χρηματοδοτεί και το χορό του Δημάρχου της Πάτρας δεν το περιμέναμε. Δηλαδή για όσους δεν κατάλαβαν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας του Κιλκίς του Ρέθυμνου ή της Σπάρτης θα πληρώσουν για να χορέψουν κάποιοι επώνυμοι Πατρινοί! Μπράβο ΕΡΤ, μπράβο κ. Παναγόπουλε!! (μην απορήσουμε στις επόμενες εκλογές αν θα δούμε τον πρόεδρο του Δ.Σ.& διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ Α. Ε. Χρήστος Παναγόπουλο να είναι υποψήφιος Βουλευτής στην Αχαία).

Το δημοσίευμα είναι της πατρινής εφημερίδας ΗΜΕΡΑ»
http://online-pressblog.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html

Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε βέβαια ότι ουσιαστικά, εμείς πληρώνουμε το χορό του Αντίχριστου.

Κάθε μήνα, στο λογαριασμό της ΔΕΗ να το θυμάστε…

Αναρτήθηκε στις Γενικά, Ειδήσεις. Leave a Comment »

Φτάνει πια η αναίσχυντη λασπολογία για τον Γέροντα Εφραίμ.

maxhths-protoselido

Εκαναν αγωγή αλλά έχουν και δίκαιο

Αγωγή 600.000 ευρώ κατέθεσαν οι μοναχοί Εφραίμ και Αρσένιος στον δημοσιογράφο της εφημερίδας ‘Μαχητής’.

Και δεν καταλάβαμε γιατί ξεσηκώνονται οι δημοσιογράφοι. Στο πρωτοσέλιδο βλέπετε πουθενά ρεπορτάζ ή σχόλια-δυσφημιστικά; Τι σημαίνει να μπει μέσα ο μαφιόζος-Εφραίμ;
Αν αυτό δεν είναι ύβρις τότε τι είναι; Έτσι και αλλιώς όπως φίλοι του μοναστηριού λένε ότι και να γίνει τα χρήματα θα πάνε σε αγαθοεργίες.

Καιρός είναι να δείξουν οι Μοναχοί ότι δεν μπορούν να λένε ότι θέλουν οι θρασύδειλοι, εχθροί της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας.

Αναρτήθηκε στις Γενικά. Leave a Comment »

«Αλεξάμενος σέβεται Θεόν»

 alexamenos_outline

Αυτό το γελοιογραφικό χάραγμα βρέθηκε στο Παλατίνο της Ρώμης. Φτιάχτηκε από τους ειδωλολάτρες και είναι δείγμα του μίσους και της εχθρότητας τους κατά των χριστιανών της πρώτης Εκκλησίας των μαρτύρων. Ο Αλεξάμενος είναι χριστιανός, ο οποίος κατα τους ειδωλολάτρες σέβεται τον Θεόν. Ο Θεός του Αλεξάμενου είναι φυσικά ο σταυρωμένος για τη σωτηρία του κόσμου Κύριος Ιησούς Χριστός. Για να κοροϊδεύσουν τους χριστιανούς και να διακωμωδήσουν την πίστη τους, οι ειδωλολάτρες παριστάνουν τον Κύριο πάνω στον Σταυρό αλλά με κεφαλή γαϊδάρου. Ό,τι ήταν άξιο σεβασμού και τιμής για τους χριστιανούς αυτό το απαξίωναν οι ειδωλολάτρες. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Χαρισματούχος υποτακτικός – ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ efraimkan-iosif19Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (1912- 1990)

(60ο )

Θα αναφέρομε μαρτυρίες από μέλη της συνοδίας μας, αλλά και άλλων ευλαβών κληρικών και λαϊκών αδελφών μας, που φανερώνουν τα θεία χαρίσματα του. Προαισθανόταν την ψυχική κατάσταση του καθενός μόλις τον πλησίαζε και ανάλογα τον διόρθωνε και του φανέρωνε την αιτία, που την προκαλούσε. Όσοι βρίσκονταν μακριά και του ζητούσαν να προσευχηθεί γι’ αυτούς προέβλεπε το μέλλον τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »