ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
«ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ
«Δεύτε λαοί, σήμερον υποδεξώμεθα των νηστειων το χάρισμα
ως θεοδώρητον καιρόν της μετανοίας. . .»
(Δευτέρα Α΄ Εβδομάδος Νηστειών).

Αδελφοί και τέκνα αγαπητά εν Κυρίω,

Η νηστεία, την οποία μας προτείνει η Αγία μας Εκκλησία, δεν είναι στέρηση, αλλά χάρισμα. Και η μετάνοια, στην οποία μας καλεί, δεν είναι τιμωρία, αλλά θείο δώρημα.
Και όταν η Εκκλησία με την ευαγγελική περικοπή, την οποίαν μόλις ακούσαμε, μας προτρέπει να μη θησαυρίζομε θησαυρούς επί της γης, «όπου σης και βρώσις αφανίζει», αλλά να θησαυρίζομε θησαυρούς στον ουρανό, όπου καμμία απειλή φθοράς δεν υπάρχει, μας λέγει την αλήθεια.
Διότι η Εκκλησία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά ζει σ’ αυτόν τον κόσμο και τον γνωρίζει.
Γνωρίζει τον άνθρωπο· τις πραγματικές του ανάγκες και ταλαιπωρίες.
Γνωρίζει καλά την εποχή μας. Την εποχή των μεγάλων εξελίξεων και ταχυτήτων. Του καταιγισμού των πληροφοριών και των συγχύσεων. Των πολλών φόβων, απειλών και καταρρεύσεων… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΟ.

nektarios
Προς τον κ. Νομάρχη Ξάνθης,
Αξιότιμε κ. Νομάρχη,
Σύμφωνα με τον νόμο τα παράνομα κτίσματα κατεδαφίζονται. Πότε θα εκδώσετε διαταγή για την κατεδάφιση του παρεκκλησίου του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στο Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος; Θέλουμε να δούμε τις μπουλτόζες της Νομαρχίας να κατεδαφίζουν το μοναδικό παράνομο κτίσμα στην περιοχή της Νομαρχίας σας. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Να καλέσετε και τους θρησκευτικούς άρχοντες να παραστούν. Για να μάθουν οι καλόγεροι, οι κατακτητές της περιοχής, να μην παρανομούν. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

trio_demoniac
Το 1957 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε την παρακάτω Εγκύκλιο προς τους Χριστιανούς των Πατρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 899

Προς τους ευσεβείς Χριστιανούς της πόλεως Πατρών
Περιήλθεν εις γνώσιν της Ι. Συνόδου ότι κατά τας ημέρας των Απόκρεω εις την ιστορικήν Σας πόλιν, την οποίαν καθηγίασεν με το τίμιον αίμα του ο Απόστολος Ανδρέας, και την κατέστησε περιώνυμον εις την παγχριστιανικήν συνείδησιν, λαμβάνουν χώραν έκτροπα εξευτελίζοντα την ανθρώπίνην αξιοπρέπειαν, την εξαγορασθείσαν με το αίμα του Χριστού. Άνδρες και γυναίκες φέροντες το χριστιανικόν όνομα δεν εκδηλώνουν τας εορταστικάς Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σάββατο Τυρινής. Όρθρος

askitesΣήμερα Σάββατο της Τυρινής, στον όρθρο, υμνούνται ΟΛΟΙ οι ασκητές του Κυρίου Ιησού ημών Χριστού. Σας παραθέτουμε κάποιους ύμνους από τον όρθρο της εορτής, όπου αναφέρονται τα ονόματα μερικών από αυτούς (ανδρών και γυναικών), προκειμένου να τους τιμήσουμε και εμεις:

 

Πάντες ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς ἐν ἀσκήσει λάμψαντας, θείους Πατέρας ἡμῶν, ὑμνήσωμεν συμφώνως, οὓς ἤνεγκεν Αἴγυπτος, Θηβαῒς καὶ Λιβύη, ἅπας τόπος, καὶ πόλις, καὶ χώρα.

Χαίροις Μοναστῶν ὁ ἀρχηγός, Ἀντώνιε πανένδοξε, Ἀμμοὺν ὁ θεοφόρος, τὸ τῆς νηστείας κλέος, Ἀρσένιε Ἀγγελε, κράτος τῆς ἡσυχίας, καὶ Ἀμμωνᾶς ὁ πνευματοφόρος.

Τέρπου σκεῦος ὄντως τοῦ Θεοῦ, Ἀγάθων ἱερόψυχε, Ἀχιλλὰ καὶ Ἀμώη, τὰ ἄνθη τῆς ἐρήμου, Ἀνούβ, καὶ Ἀλώνιε, Ἀμοναθά, καὶ Ἄνθιμε, τῶν ἀρετῶν φαιδροὶ μαργαρῖται.

Λύχνοι διακρίσεως ἡμῖν, ὑμνείσθω Ἄρης σήμερον, καὶ Ἀπολλὼς ὁ μέγας, ὑπακοῆς δὲ φῶτα, Ἀθρὲ καὶ Ἀκάκιος, τούτοις καὶ Ἀββακύρης, συνεκλάμπει, ὥς τις ἑωσφόρος.

Ὄρος πολιτείας ὑψηλῆς, ἀνέφανεν Αὐξέντιος, ἀθλητὴς δὲ ἁγνείας, Ἀβράμιος, ὁ μέγας, μεθ’ ὧν Ἀφροδίσιος, στῦλος τῆς ἐγκρατείας ἀνεδείχθη, σὺν Ἀθηνοδώρῳ.

Λάμπει ὡς ἀστὴρ ἐν οὐρανῷ, ἐν ἀσκηταῖς Ἀμμώνιος καὶ ὁ θεῖος Ἀνίνας· αὐγάζει δὲ σὺν τούτοις, καὶ ὁ μέγας Ἀντίοχος, Ἀγαπητὸς ὁ πάνυ, εἴς τις ἄλλος, σὺν τούτοις αὐγάζει.

Ὕμνοις εὐφημοῦμεν ἱεροῖς, τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, τὸν ἐν τῷ ὄρει λαμπρῶς, ἀσκήσαντα τοῦ Ἄθω, φωστῆρα τὸν μέγιστον πάσης τῆς οἰκουμένης, οὗ πρεσβείαις σῳζόμεθα πάντες.

Βίοις θεοπνεύστοις ἀληθῶς, Παράδεισος ἐδείχθητε, τῆς Ἐκκλησίας σοφοὶ μακάριοι Πατέρες, οἳ πάντες κατ’ ὄνομα, ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβείαν, τῷ Κυρίῳ ποιεῖτε ἀπαύστως.

Δεῦτε φιλομάρτυρες πιστοί, τιμήσωμεν τοὺς Μάρτυρας, ἐν ἐτησίοις ᾠδαῖς, καὶ ᾄσμασιν ἐν πίστει, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ᾄδοντες καὶ βοῶντες· ᾌσωμέν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ.

Τρία μιᾶς φύσεως ὑμνῶ, πρόσωπα αὐθυπόστατα, ἀγέννητον Πατέρα, Υἱὸν τὸν γεννηθέντα, καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἄναρχον βασιλείαν, ἐξουσίαν, Θεότητα μίαν.

Χαίροις, ὁ πανάγιος Ναός, ὁ πόκος ὁ θεόδροσος, ἐσφραγισμένη πηγή, τοῦ ἀθανάτου ῥείθρου, τὴν πόλιν σου Δέσποινα, φύλαττε ἐκ παντοίων, πολεμίων ἀπολιορκήτως. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The First Hermit and Mystic- PartI

st-sergius1

Sergius is a popular and beloved saint of Russia and is considered her patron. He became the patron of the principality of Moscow in the fifteenth century, when it began to conquer and unite under its rule the whole of Great Russian, and the extension of his cult soon after his death (1392), is partially explained by the services which he had rendered as a counselor and adviser (and not in spiritual matters alone) to the Russian princes and as the faithful supporter of Moscow’s princely line. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Prayer XIII – St. Nikolai Velimirovic

christ-on-sea
You do not ask much of me, my love. Indeed, people ask more.I am wrapped in a thick wrapping of nonexistence that covers the eyes of my soul. You only ask my soul to take off her misty wrapping and open her eyes to You, my might and my truth. People ask my soul to wrap herself more and more thickly with heavier and heavier wrappings.
O help me, help me! Help my soul to attain freedom and lightness, to attain lightness and aerial wings, to attain aerial wings and fiery wheels. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Χάνονται νέοι!

Τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε έξαρση μία αντιμοναχική πο­λεμική, δείγμα του γενικότερου αντιεκκλησιαστικού και αντιχρι­στιανικού πνεύματος, που είναι βέβαια το πνεύμα του «κόσμου τούτου».
Έτσι: – Τηλεοπτική εκπομπή ανακάλυψε ότι, «χάνονται κορί­τσια». – Εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας επίσης ανακάλυψε ότι «χάνονται νέοι».
Και μου πήγε αμέσως η σκέψη στα κακόμοιρα πλάσματα που καταλήγουν ως εμπόρευμα σε μαγαζιά ή ανάκτορα της Ανατολής και της Δύσης. Μετά σκέφτηκα όλα εκείνα τα θύματα του λευκού θανάτου, που το τραγικό τους τέλος, και κυρίως τη συχνότητά του, τόσο συνηθίσαμε που δεν μας κάνει καμία αίσθηση πια. Για λίγο μου πέρασε από το μυαλό η ελπίδα του Έθνους που σαπίζει στα νυ­κτερινά ποτισμένη από το αλκοόλ. Είπα ότι για όλους αυτούς δεί­χνουν το ενδιαφέρον τους τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν όμως διάβασα τα πιο μέσα απογοητεύτηκα που «χαμένα», για τα ΜΜΕ, ήταν οι νέοι και οι νέες που βρήκαν το Χριστό, που αποστράφηκαν την αθλιότητα και ψευτιά και υποκρισία του «κόσμου» και α­ναζήτησαν την γνήσια «και μένουσα» αγάπη και χαρά.Είναι δύσκολο για τον «κόσμο» να δεχθεί την αλήθεια. Προτιμά­ει τον θάνατο. Δεν αναγνωρίζει τον Χριστό για Θεό του και παραπαίει απογοητευμένος. Του φτάνουν τα ξυλοκέρατα του ασώτου και τον ικανοποιεί το χοιροτροφείο. Και όταν αντιληφθεί κάποιον να ξεφεύγει από την λάσπη της φθοράς οδύρεται και διαμαρτύρεται φωνά­ζοντας: «Χάνονται κορίτσια» ή «Χάνονται νέοι»!

Αυτός είναι ο «κόσμος» μας.

Πηγή