Η αληθινή κατάθεση του π. Αρσενίου

Η γνωστή παραφιλολογία των MME αρέσκεται στο να παρουσιάζει τα γεγονότα όπως εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

Επειδή όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι η αλήθεια είναι μία, σας παραθέτουμε, αποσπάσματα από το υπόμνημα – κατάθεση  του μοναχού Αρσενίου που κατατέθηκε στις 5 Maρτίου στους εισαγγελείς Εφετών, Ε. Σωτηροπούλου και Π. Στραγάλη.

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

Πατρός Αρσενίου Βατοπαιδινού (κατά κόσμον Αντωνίου-Αρσενίου Φίλου), Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος

********

Σε σχέση με την υπόθεση για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 57673/5-9-2008 και 58184/13-10-2008 παραγγελιών του, κ. Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των υπ’ αριθμ. 3511/2008 και 3535-3557/2008 ομοίων του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκθέτω τα ακόλουθα:

Α. Γενικές επισημάνσεις

1. Παρατηρώ εν πρώτοις ότι η υπόθεση στην οποία καλούμαι να δώσω εξηγήσεις αφορά συλλήβδην και αορίστως πιθανολογούμενες «πράξεις» τις οποίες δεν έχει αναδείξει η ψύχραιμη και αντικειμενική προσέγγιση των γεγονότων αλλά η υπερβολή και η παραμόρφωση της πραγματικότητας διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
2. Μολονότι δεν αντιλαμβάνομαι σε ποιες αξιόποινες πράξεις μπορεί να έχω συμμετάσχει και μάλιστα ως «ηθικός αυτουργός» δεκάδων (;) προσώπων, θα ιστορήσω εν συνεχεία τα γεγονότα που γνωρίζω για να συμβάλω στο έργο σας, το οποίο σέβομαι απεριόριστα.
3. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου (στο εξής: η Ιερά Μονή) με το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα …. με την αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτής επί της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλιμνίων εκτάσεων αυτής και με τις ανταλλαγές της εν λόγω λίμνης και των παραλιμνίων εκτάσεων με ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου δηλώνω ευθύς εξ αρχής ότι δεν υπήρξε συναλλαγή ή άλλη παράνομη ή αθέμιτη επαφή οιασδήποτε μορφής με κανένα πρόσωπο και καμμία Υπηρεσία.
Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε αμφισβήτηση αναφορικά με τα θέματα της αναγνωρίσεως των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Ιεράς Μονής επί της λίμνης Βιστωνίδας και των παραλιμνίων εκτάσεων αυτής και της νομιμότητας των ανταλλαγών που ακολούθησαν, η Ιερά Μονή έθεσε αυτοβούλως όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της στη διάθεση της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προς το σκοπό να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί η ανυπαρξία οποιασδήποτε επιλήψιμης οικονομικής συναλλαγής. Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν ήδη ελεγχθεί τόσο από την Επιτροπή, όσο και από Ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος, έγιναν δε και αντικείμενο ιδιαίτερης αντιμετώπισης στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων και ουδέν προέκυψε που να παρέχει ένδειξη οικονομικής συναλλαγής.
Έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό έχει διαπιστωθεί και στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης με έρευνα των λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά αφού καμμία συναλλαγή δεν έχει λάβει χώρα. Εξάλλου πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό, εφόσον ως μοναχός 27 χρόνια τώρα ουδέποτε είχα προσωπικά μου χρήματα ή περιουσία;
4. Η Ιερά Μονή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με την ιδιότητα αυτή συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο θεωρούσε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, ότι οποιαδήποτε παροχή προς την Ιερά Μονή δεν εξυπηρετούσε ιδιωτικούς σκοπούς και ατομικά συμφέροντα αλλά την εκπλήρωση σκοπών δημοσίου και κοινωφελούς ενδιαφέροντος, όπως συμβαίνει με όλες τις Μονές του Αγίου Όρους, οι οποίες αποτελούν προστατευόμενα μνημεία από την UNESCO.
Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το γεγονός ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια το Ελληνικό Δημόσιο με άμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω χορηγήσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ενίσχυσε την Ιερά Μονή με ποσά που υπερβαίνουν τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ.
Επισημαίνεται επίσης ότι σε όλο αυτό το διάστημα των δεκαπέντε ετών διαπιστωνόταν από όλους τους αρμοδίους Εθνικούς και Κοινοτικούς φορείς και υπηρεσίες η απολύτως ικανοποιητική διαχείριση και αξιοποίηση των χορηγουμένων ενισχύσεων δια των οποίων πραγματοποιείται έργο εθνικό και πολιτιστικό με την αποκατάσταση και διάσωση του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής και των ανεκτίμητων κειμηλίων που φυλάσσονται από αιώνες σε αυτή. Βεβαίως η Ιερά Μονή διέθετε από ίδιους πόρους και με την αξιοποίηση δωρεών πιστών μεγάλα ποσά και για το παραπάνω έργο αλλά και για ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο (περί αυτών γίνεται σύντομος λόγος και κατωτέρω).
……
5. Οι επαφές της Ιεράς Μονής που αφορούσαν τη διαχείριση του θέματος της Βιστωνίδας και τις ανταλλαγές, γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά από εμένα, επειδή εγώ είχα το συγκεκριμένο διακόνημα. Ουδέποτε επιχείρησα να πείσω για κάτι μη νόμιμο ή ανήθικο οποιονδήποτε υπεύθυνο με τον οποίο ερχόμουν σε επαφή, όπως πράττει κάθε ενδιαφερόμενος για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Ουδέν το ανήθικο ή παράνομο έχω διαπράξει και ουδείς ποτέ διατύπωσε εξ όσων γνωρίζω επιφύλαξη ή εξέφερε αρνητική κρίση για τον τρόπο που εκτελούσα τα καθήκοντά μου.
Είχα έτσι ήσυχη τη συνείδησή μου ότι επιτελούσα έργο θεάρεστο και προσέφερα στο μέτρο των δυνάμεών μου τις υπηρεσίες μου στην ιστορική αυτή Μονή που ανήκει στο Έθνος και είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Άλλωστε κανένα προσωπικό όφελος δεν είχα ούτε ήθελα να έχω από την υπηρέτηση του διακονήματός μου. Δεν κρύβω δε ότι αισθάνθηκα αγαλλίαση όταν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, με επιστολή του της 3 Οκτωβρίου 2003 προς την αδελφότητα της Ιεράς Μονής εξέφρασε την ιδιαίτερη ευαρέσκεια και ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Ιεράς Μονής «προς προστασίαν και οικολογικήν ανάδειξιν της λίμνης Βιστωνίδος και της περιοχής, η οποία απετέλει και αποτελεί αναφαίρετον στυροπηγιακόν κτήμα και μετόχιον της καθ’ ημάς Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βατοπεδίου. Τα δικαιώματα ταύτα της Ιεράς Μονής αποδεικνύονται περιτράνως δια των αναφερομένων εις τα απ’ αιώνων αυτοκρατορικά βυζαντινά χρυσόβουλλα.» Την εν λόγω επιστολή προσάγω (συνημμένον 1) και παρακαλώ για την ανάγνωση ολοκλήρου του κειμένου της που δίδει απάντηση και σε όσους επιχειρούν να με εμφανίσουν ως δράστη παράνομων πράξεων.
…..
8. Εν όψει της των ανωτέρω αναρωτιέμαι ποιό αδίκημα μπορεί να έχω διαπράξει, αφού όλες οι ενέργειες της Ιεράς Μονής και εμού ήταν σύννομες και στο πλαίσιο συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, διαφορετικούς κατά περίπτωση, αλλά και κυρίως για ποιό λόγο δημιουργήθηκε όλη αυτή η υπόθεση, και ποιες σκοπιμότητες υπηρετεί;

Β. Τα περιστατικά της υποθέσεως και η δική μου δράση

……

ΙΙΙ. Η ακτημοσύνη των μοναχών

Οι μοναχοί δεν έχουμε προσωπική περιουσία. Γι΄ αυτό και εγώ δεν διατηρώ κανένα προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό σε καμία τράπεζα. Αλλωστε ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Ορους προβλέπει την ακτημοσύνη των μοναχών (άρθρο 101).
Όλη μου η δραστηριότητα αποσκοπούσε στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Ιεράς Μονής και στην εκπλήρωση του φιλανθρωπικού και πολιτιστικού της έργου. Γι’ αυτό και αποβαίνει παράλογη η υπόθεση ότι εγώ έδρασα ως «ηθικός αυτουργός» σε παράνομες πράξεις άλλων, αφού ελλείπει κάθε λογικό που θα με ωθούσε σε τέτοιου είδους συμπεριφορά. Ποιο, αλήθεια, θα μπορούσε να είναι το δικό μου όφελος από τις παρανομίες άλλων;

……

VII. Ειδικώς σε σχέση με ορισμένα ακίνητα

Όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον της Ιεράς Μονής και εμού σε σχέση με ορισμένα εκ των ακινήτων, επισημαίνω τα ακόλουθα:
1. Σχετικά με το Ολυμπιακό ακίνητο:
Η μεταβίβαση του Ολυμπιακού ακινήτου δεν ήταν επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Ιερά Μονή είχαν δοθεί ακίνητα στην περιοχή της Καβάλας και αλλού, όπου όμως ανέκυψαν θέματα με το επιχείρημα ότι (δήθεν) τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν ήταν απαραίτητα για τις ανάγκες των Δήμων. Κατόπιν αυτού και επειδή η Ιερά Μονή δεν επιθυμούσε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια, έστω και μιας μικρής ομάδας κατοίκων στις περιοχές που αποκτούσε ακίνητα, τα ακίνητα της Καβάλας αναμεταβιβάσθηκαν στην ΚΕΔ και η ΚΕΔ πρότεινε το ακίνητο στο Ολυμπιακό Χωριό, εκτάσεως 40.449,26 τ.μ., το οποίο προοριζόταν αρχικά για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω αντιδράσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου, που θεωρούσαν την περιοχή απομακρυσμένη, και ένεκα άλλων προβλημάτων, που αφορούσαν το Υπουργείο.
……..
3. Σχετικά με το ακίνητο του Γραμματικού:
Στο ακίνητο αυτό η Ιερά Μονή σκόπευε να εγκαταστήσει το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων και άλλες κοινωφελείς δράσεις. Το ακίνητο αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος του είναι μη αξιοποιήσιμο, γιατί εκ των 2.500 στρεμμάτων, που είναι η έκτασή του, τα 1.000 περίπου στρέμματα είναι ο αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος, όπου δεν επιτρέπεται καμία οικιστική επέμβαση παρά μόνον κάποιες γεωργικές εγκαταστάσεις.
Το έργο αυτό, πέραν της σημασίας του ως έργου αυτού καθεαυτό, δεδομένου ότι λείπει στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο Κέντρο, θα έδινε και νέα πνοή στην περιοχή με τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, καθώς και θέσεων εργασίας.
Δυστυχώς με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε και τις άδικες επιθέσεις κατά της Ιεράς Μονής, και το έργο αυτό δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

……..
VΙΙI. Συμπέρασμα

Στα ανωτέρω περιορίζεται η συμμετοχή μου και η γνώση μου επί της υποθέσεως.
Όλες οι ενέργειές μου έγιναν στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαίων της Ιεράς Μονής εγκαταβιώσεώς μου, τηρουμένων πάντοτε των νόμων και ακολουθουμένων των νομίμων διαδικασιών.
Θλίβομαι γιατί με την συνεχιζόμενη ανηλεή και άδικη επίθεση κατά της Ιεράς Μονής. Μολονότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιχειρείται να ακυρωθεί η χιλιόχρονη παρουσία και προσφορά της και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην αδελφότητα που εγκαταβιοί σήμερα σε αυτήν, με τη δέσμευση των λογαριασμών της. Ήδη μέχρι σήμερα όσοι βάλλουν κατά της Ιεράς Μονής έχουν «καταφέρει» να σταματήσουν το αναστηλωτικό έργο της και να αποτρέψουν τη λειτουργία του «ΓΡΗΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» και τις δράσεις που θα ανέπτυσσε, σε βάρος όσων θα ωφελούνταν από αυτές και τελικά της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς ουδείς αρμόδιος δείχνει να ενδιαφέρεται γι’ αυτό.
Όπως, δυστυχώς, ουδείς αρμόδιος δείχνει να ενδιαφέρεται για τη ζημία που προκαλείται σε εθνικό επίπεδο με την αμφισβήτηση των παλαίφατων τίτλων της Ιεράς Μονής, δεδομένου ότι σε Χρυσόβουλλα στηρίζονται κυρίως οι κτήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Προσεύχομαι ο Θεός να καθοδηγεί το έργο σας και να σας οδηγήσει σύντομα στην αλήθεια, ώστε να αφοσιωθώ απερίσπαστος στα καθήκοντά μου.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Αρέσει σε %d bloggers: