Το Τρωκτικό γράφει: Θρηνεί η Ορθοδοξία και το Άγιον Όρος για την κοίμηση του Γέροντα

Όλο το Άγιον Όρος αλλά και η ορθοδοξία θρηνεί για την κοίμηση του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και πνευματικού τέκνου του Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Μαζί με 3-4 άλλους γέροντες γέμισαν το Άγιον Όρος με ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ μοναχούς. Κοιμήθηκε την ημέρα που γεννήθηκε(κατά κόσμο)των Αγίων Αναργύρων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στέφανος ο μέγας (1439-1504) και άγιος βοεβόδας της Μολδαβίας (2η Ιουλίου)

HumorstefanΗ προσωπικότητα του αγίου Στεφάνου του Μεγάλου είναι χαραγμένη βαθύτατα στη συνείδηση των Ρουμάνων όλων των εποχών.

Ο Άγιος Στέφανος γεννήθηκε το 1439 και ο βοεβόδας πατέρας του Μπογδάν Β΄ τον έκανε συμμέτοχο στο θρόνο του το 1450, το δε 1451 ο βοεβόδας Μπογδάν δολοφονείται στο Δεουσένι από τον Πέτρο Ααρόν. Αργότερα ο Στέφανος χτίζει μια εκκλησία πάνω στον τόπο της εκτελέσεως του πατέρα του.

Το 1457 οι εκπρόσωποι του κλήρου, ένα μέρος των βογιάρων και οι επικεφαλείς του στρατού κηρύττουν ηγεμόνα τον Στέφανο, ο οποίος χρίζεται από τον μητροπολίτη Θεόκτιστο.

Για την ορθόδοξη πίστη και την ελευθερία της Μολδαβίας έδωσε πολλές μάχες με τους Τούρκους, Πολωνους, Τατάρους και Ούγγρους προκαλώντας το θαυμασμό όλων των λαών της Ευρώπης και του πάπα Σίξτου Δ΄, ο οποίος τον ονόμασε «αληθή αθλητή της χριστιανικής πίστεως» και υποσχέθηκε να τον βοηθήσει. Η βοήθεια αυτή, όμως, δεν ήλθε ποτέ! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

A MODERN ELDER REPOSES

Elder Joseph of Vatopaidi 1

My good friend, Fr Luke Hartung, sent me an e-mail this morning notifying me of the repose—on the day of his own birth—of Elder Joseph of Vatopaidi, who was one of only two remaining direct disciples of the great Athonite, Elder Joseph the Hesychast (the other being Elder Ephraim, currently of Arizona). The newly reposed Elder Joseph, a Cypriot, was the author of the biography of his Elder, as well as one of the biographies of Elder Ephraim of Katounakia, a sort of spiritual ‘cousin’ on the Holy Mountain. Although I never had the opportunity for a proper talk with Elder Joseph, I did see him give a homily before the assembled Vatopaidi brotherhood one time, and my newly baptised father and I were able to receive his blessing. My impression was of a man possessed of an extraordinary, childlike humility and love. Here is a brief excerpt about his life from the interview with Elder Joseph conducted by Fr Seraphim Bell for Divine Ascent #7, (Presentation of the Theotokos, November 2001): Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English, Κηδεία. Leave a Comment »

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (+Γέροντος Ιωσήφ) (2)

100_3743

VatopaidiFriend: Στη μνήμη του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού παραθέτουμε σε δύο συνέχειες το λόγο που διαβάστηκε στην τράπεζα της Μονής μετά την εξόδιο ακολουθία ενώπιον πολλών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου, πλήθους ηγουμένων, μοναχών και λαϊκών που κατά κύματα κατέφθασαν στη Μονή. Ελάχιστη προσφορά και αντίδωρο σ’ όλους όσοι σωματικά ήταν απόντες αλλά νοερά «έκλιναν γόνυ νου και καρδίας» στο σεπτό σκήνωμα του Μεγάλου μας Γέροντα, Οδηγού και Πατέρα.

Εις τη φυσική πλέον κατάσταση όταν φθάσει ο Μοναχός, αρχίζει κατά φύση τις ενέργειες της η ένδοθεν μένουσα χάρις του Αγίου Πνεύματος προς ανακαινισμό και ανάσταση του νεκρωθέντος δια της αμαρτίας παλαιού άνθρωπου. Ο θείος φόβος, σαν η πρώτη αρχή, αυξάνει και προκαλεί τον θειο ζήλο. Ο ζήλος ερεθίζει προς ακριβέστερη φιλοπονία και ιδίως ενσυνείδητη τήρηση των θείων εντολών συνάμα δε εγείρει και την αίσθηση της ενοχής, αφού κατά καιρούς προκαλεί τη γεύση της θείας αγάπης. Μετά από αυτά ξυπνά το πένθος και τα δάκρυα, χάριτι και μόνον του Θεού, και αυτά αρχίζουν τη μάλαξη της σκληρότητος της καρδίας και οδηγούν στην ελέει Θεού κάθαρσή της. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Abandon Despair!

light of JesusIf the light in you is darkness, how great is that darkness. Matthew 6:23

The Fathers say that it is a great danger to spiritual life. Once you fall into it, it is very difficult to climb out. It frequently comes up in confession, and as a spiritual advisor, it is one of the most difficult spiritual states to cure. The Fathers called it “acedia.” (Pronounced “ah see dee ah”) Today, we call this passion “despair.” Truly, when the only light in you is despair, how great is that darkness.

Despair attacks the will and this is how this passion gains its power. With the will weakened, it is difficult to be healed. After all, to pray requires will; to fast requires will; to read or study requires will. It is a bad situation when “the spirit is willing but the flesh is weak”, but when both the spirit and the flesh are weak, it is a dire situation. Despair begins to strengthen as it feeds upon itself. When despair is strongest, hope is lost. We feel separated from God and begin to wonder if God even exists. We are dead and lying in the darkness of the grave. Life without hope is hell on earth, and a foretaste of eternal life apart from God. It is with great insight that Dante wrote about the sign that hangs over the entrance to hell: Abandon all hope, ye who enter here.” Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΟΠΤΑΣΙΑ

800px-Rumanian_Orthodox_Church

Στα χρόνια που βασίλευαν ο Λέων και ο Αλέξανδρος, ένας άρχοντας στην Πελοπόννησο αγόρασε (από Σκυθικό γένος) ένα παιδί· το παρέδωκε, στη συνέχεια, στον ιερέα που ιερουργούσε στον ιερό ναό του αρχοντικού του και του παράγγειλε να το μορφώσει με σωστή παιδεία, διδάσκοντας το και τα γράμματα της Εκκλησίας. Καθώς το παιδί μάθαινε να βοηθάει και να εξυπηρετεί τον ιερέα στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, ο άρχοντας-όταν το παιδί έγινε δώδεκα χρονών- το ρώτησε: -Το γένος των Σκυθών, απ’ όπου προέρχεσαι, είναι χριστιανοί; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

St. Juvenaly of Alaska (July 2)

St. Juvenaly of Alaska. Ο άγιος Ιουβενάλιος της Αλάσκας.

St. Juvenaly of Alaska. Ο άγιος Ιουβενάλιος της Αλάσκας.

The holy, glorious, right-victorious hieromartyr Juvenaly of Alaska, Protomartyr of America, was a member of the first group of Orthodox missionaries who came from the monastery of Valaam to preach the Word of God to the native inhabitants of Alaska. He was martyred while evangelizing among the Eskimos on the mainland of Alaska in 1796. His feast day is celebrated on July 2, and he is also commemorated with all the saints of Alaska (September 24), and with the first martyrs of the American land (December 12). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η προφητεία του Αγίου Νήφωνος για την μέλλουσα κρίση (Μέρος 2ο)

οι αμαρτωλοι στην κολαση

Συνέχεια από 1ο μέρος

«Θα τιμωρήσω, βέβαια, και τους βασιλιάδες και τους άρχοντες, που συνεχώς με καταπίκραιναν με τις αδικίες τους. Οι αποφάσεις τους ήταν άνομες και αθέ­μιτες και αλαζονικές και εξουθενωτικές για τους αν­θρώπους.

«Επαιρναν δώρα και έκριναν μεροληπτικά, χρησιμοποιώντας το δίκαιο για να καλύπτουν την αδι­κία. Η δική μου κρίση όμως δεν εξαρτάται από δώρα. Σαν Κύριος και Θεός λοιπόν θα τους αφανίσω σύμφω­να με την πονηρία τους. Και τότε θα καταλάβουν, ότι έγώ είμαι «ό φοβερός και αφαιρούμενος πνεύματα αρ­χόντων, φοβερός παρά τοις βασιλεύσι της γης»69. Συμ­φορά τους! Τι κόλαση τους περιμένει! Γιατί «εβρυξαν τους οδόντας αυτών»70 και «έξέχεαν αίμα άθώον, αίμα υιών αυτών και θυγατέρων»71!

«Σε ποιά οργή θα παραδώσω κι εκείνους τους κλη­ρικούς που δεν ήταν αληθινοί ποιμένες, αλλά μισθω­τοί! Εκείνους, πού «διέφθειραν τον αμπελώνα μου»72, πού «διεσκόρπισαν τα πρόβατα μου»73, που κυνήγη­σαν το χρυσάφι και το ασήμι, που ανάξια έλαβαν την Ιερωσύνη… Πόσο φοβερή θα είναι η τιμωρία τους! Πόση ή οδύνη τους! «Έν όργη μου και εν τω θυμώ μου ταράξω αυτούς»74! Πρόβατα και βόδια φθαρτά κοίτα­ξαν ν’ αποκτήσουν, μα τα δικά μου λογικά πρόβατα δεν τα πόνεσαν. Γι’ αυτό «έπισκέψομαι έν ράβδω τάς ανομίας αυτών και έν μάστιξι τάς αδικίας αυτών»75. «Οσο για τους ιερείς πού χωρατεύουν ή φιλονικούν μέ­σα στις άγιες εκκλησίες μου, στη φωτιά θα τους λιώσω, στον τάρταρο θα τους βυθίσω και σαν πλίθρες θα τους συντρίψω!

«Έγώ είμαι ό ερχόμενος. Ηρθα και πάλι έρχομαι! Κι όποιος βρει τη δύναμη, ας σταθεί απέναντι μου! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Tι σημαίνουν τα λόγια «Σοι Κύριε».

Τοιχογραφία της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

Τοιχογραφία της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Στο τέλος κάποιων σύντομων προσευχών ο ιερέας καλεί τον λαό, για να παραδοθεί εντελώς στον Κύριο Χριστό λέγοντας: «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». Σ’ αυτό ο λαός άπαντα: «Σοί Κύριε».

Τούτα τα λόγια είναι πολύ σημαντικά, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές καταστάσεις στην ανθρώπινη ζωή. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Papoulakis, Saint Joachim of Vatopaidi (6)

Continued from (5)

by the Blessed Elder Joseph οf Vatopaidi

Agios Ioakeim Papoulakis

It is feasible for a person to know things and facts about the world through scientific research and comparison; but to penetrate into the heart of a spiritual person is not only unfeasible, it is impossible. Only if he himself wants it to be revealed will it become known. This mystery of the interior world of every human being is what the Lord was referring to when he said, «two men will be in the field: one will be taken and the other left» (Matt. 24:40). Divine Providence was now calling blessed Elder Joachim Papoulakis to enlighten and purify others as well, since he had arrived at perfection by means of the strict practical life he had lived, becoming «taught by God» (Jn. 6:45), «bringing out of his treasure things new and old» (Matt. 13:52). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αγιορείτες Νεοησυχαστές Πατέρες (1)

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου

Μετά την αναγέννηση τού 18ου αιώνος, με τη δράση του νεοησυχαστικού κινήματος τών λεγομένων Κολλυβάδων, και πρωτεργάτες τους οσίους Παΐσιο Βελιτσκόφσκυ (+1794), ο οποίος ως άλλος Γρηγόριος Σιναΐτης (+1346) εργάζεται μεταφραστικά και Ιεραποστολικά σε όλα τα Βαλκάνια- Νικόδημο τον Αγιορείτη (+1809), τον σοφό διδάσκαλο και νέο Γρηγόριο Παλαμά (+1359)· Μακάριο Νοταρά και πρώην Κορίνθου (+1805), τον άλλο Ιερό Φώτιο (+899)· και Αθανάσιο Πάριο (+1813), τον ακαταμάχητο υπερασπιστή των ορθών δογμάτων, ως άλλο άγιο Μάρκο τον Ευγενικό (+1445), έχουμε μία χορεία ενάρετων φίλων της νοεράς προσευχής. Με πρώτους τους εξόριστους Ιεροπρεπείς Κολλυβάδες πού εργάσθηκαν πλούσια σε νησιά του Αιγαίου και άλλους τόπους και μετέφεραν σε πολλά λαϊκά στρώματα την ευωδία του αθωνικού αρώματος, πού λέγεται νοερά άθληση, νοερά προσευχή, ευχή του Ιησού, δηλαδή ή επανάληψη του ονόματος· Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και με μερικές μικρές παραλλαγές. Παρακάτω θα δούμε μερικούς Αγιορείτες νεοησυχαστές πατέρες. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις 07 Ιούλιος, Ιστορία, Ορθόδοξη πίστη, Συναξάρι. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Leave a Comment »

Η κηδεία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού – Χαμόγελο από την αιωνιότητα

keidia 5

Χθες στις 6:00 μ.μ. τελέσθηκε η εξόδιος Ακολουθία για τον μακάριο Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, τελείωσε στις 9:00 μ.μ. κατόπιν ακολούθησε κέρασμα στο Συνοδικό της Μονής και Τράπεζα.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν 4 Αρχιερείς, 10 ηγούμενοι, ο Άγιος Πρώτος Γέρων Συμεών Διονυσιάτης και η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, δεκάδες ιερείς και εκατοντάδες πιστοί, οι οποίοι αφού έμαθαν για την εκδημία του μακαρίου Γέροντος προσήλθαν στην Μονή από πολλά μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου, αφήνοντας τις όποιες εκκρεμότητες εργασιών και δραστηριότητες είχαν (ένας από αυτούς ήμουν και εγώ).

Επικήδειο λόγο εκφώνησαν κατά σειρά ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ ως πνευματικά παιδιά του Γέροντα τονίζοντας ιδιαίτερα συγκινημένοι την μεγάλη πατρική αγάπη του Γέροντα που βίωσαν όλα αυτά τα χρόνια που συνανεστράφηκαν με τον Γέροντα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του +Γέροντος Ιωσήφ, προς τους Μοναχούς της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

+ Γέροντος Ιωσήφ.

Η ίδρυση της εκκλησίας συνοδεύτηκε από τους διωγμούς. Οι χριστιανοί ήσαν εκτός νόμου. Προσπαθούσαν με υπεράνθρωπες θυσίες, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να βρίσκονται υπό τη σκιά του επισκόπου ή των κληρικών. Προσπαθούσαν να μη δίνουν στόχο στους ειδωλολάτρες, έκρυβαν την ιδιότητα τους, και δεν ομολογούσαν χωρίς λόγο, ότι ήσαν χριστιανοί. Βέβαια όταν τούς ρωτούσαν, αν είναι χριστιανοί δεν το αρνούνταν, αλλά ομολογούσαν. Πάντοτε ετοιμάζονταν στο να αντιμετωπίζουν τις διάφορες περιστάσεις, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

To Άγιο Όρος σείεται, το Βατοπαίδι κλαίει

penthos.jpg

To Άγιο Όρος σείεται
το Βατοπαίδι κλαίει
χωρίς πατέρα έμεινε
η αδελφότης λέει.

Έφυγε ένα στήριγμα
αυτό το νοιώθουμε όλοι
μας άφησε ο Γέροντας
πάει στην Άνω Πόλη.

Εύχομαι τώρα στο Χριστό
για όλους να πρεσβεύει
συγχώρεση για εμάς εδώ
στον κόσμο να γυρεύει

Νεκταρία Σταυρακάκη

Μία ανεπανάληπτη εμπειρία – φωτογραφίες από την κοίμηση του Γ. Ιωσήφ

DSC_1002

VatopaidiFriend: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αναγνώστη της ιστοσελίδας μας κ. Κώστα Στυλιανού, ο οποίος παρευρέθηκε στην κηδεία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και μας έστειλε φωτογραφίες για δημοσίευση. Από ότι μας είπε ο ίδιος ήταν μία ανεπανάληπτη, αξέχαστη εμπειρία η συμμετοχή του στην Εξόδιο Ακολουθία και ταφή ενός σύγχρονου οσίου Αγιορείτου Ασκητού.

Αν κάποιος άλλος από τους αναγνώστες της ιστοσελίδας παρευρέθηκε στην κηδεία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ μπορεί να μας στείλει φωτογραφίες ή και κείμενο για δημοσίευση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.

VatopaidiFriend: Δείτε χαμόγελο που έχει ο Γέροντας Ιωσήφ στο πρόσωπό του! Έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα; Τέτοια έκφραση σε έναν νεκρό; Δείτε! Η σύσπαση του προσώπου από το χαμόγελο φθάνει μέχρι τα μάτια. Και συγκρίνετε την φωτογραφία του Γέροντα που κοιμάται και χαμογελάει, με εκείνην ακριβώς από κάτω στο άρθρο ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1921 – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009), όπου είναι λυπημένος. Όταν ζούσε πενθούσε, και τώρα χαίρεται. Είναι αυτό που είπε ο Κύριός μας: «Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.» Το πρόσωπο του Γέροντα στην κοίμησή του από μόνο του αρκεί για να διαπιστωθεί η αγιότητά του. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τώρα με τον Θεό, και αυτό το άψυχο ασκητικό σώμα ένα άγιο λείψανο; ΑΥΤΗ είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που κατηγορούν την αδελφότητα και την Μονή του. Και πάνω απ’ όλα, ΑΥΤΗ είναι και η απάντηση σε όλους τους άθεους και εχθρούς της πίστης μας. Να, δείτε πώς καταλήγει ένας άνθρωπος όταν κάνει αυτά που θέλει ο Θεός, και όχι αυτά που θέλει ο διάβολος να κάνουμε. Αυτοί οι «προοδευτικοί» και «διαφωτιστές» (και όλοι αυτοί που τους υπηρετούν) που είναι όλοι τους μακρυά από τον Χριστό έτσι θα χαμογελούν όταν πεθάνουν; Τελικά είναι αλήθεια αυτό που λένε… γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος.

Κάτι για όλους εσάς (Ο Γέροντας Ιωσήφ λέει την ευχή)

Κάντε κλικ και περιμένετε λίγο ώσπου να φορτώσει…

Γέροντας Ιωσήφ – Κελλί

Γέροντας Ιωσήφ – Σύναξις

Από τη ζωή μακαρίου Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού (και μερικές πληροφορίες για πως κοιμήθηκε)

Η Μονή Αγίων Αναργύρων Γιόλου, όπου γεννήθηκε (!) ο Γέροντας Ιωσήφ.

Η Μονή Αγίων Αναργύρων Γιόλου, όπου γεννήθηκε (!) ο Γέροντας Ιωσήφ.

Όπως είδατε σε δημοσιεύσεις της Ιστοσελίδας ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ είχε μια προστασία από τους Αγίους Αναργύρους. Γεννήθηκε και κοιμήθηκε την ημέρα της εορτής τους. Από τη γέννηση του (1 Ιουλίου 1921) τον είχαν θέσει κάτω από τη σκέπη τους.

Η μητέρα του Γέροντα όταν ήταν έγκυος 7 μηνών σε αυτόν αποφάσισε να επισκεφθεί ένα μικρό μοναστηράκι στην περιοχή της Γιόλου (Κύπρου) αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους, για να προσκυνήσει και να παρακαλέσει για τη βοήθεια τους. Εκεί, στην αυλή του μοναστηριού, αισθάνθηκε πρόωρα πόνους τοκετού και γεννήθηκε ο μικρός Σωκράτης, (το κοσμικό όνομα του Γέροντα). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

αντί στεφάνου, στο Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό

pantanassa

Αντί στεφάνου σ’ έστειλα, Γέρων Ιωσήφ, δύο στίχους

οι Όσιοι μου είπανε Σεπτέ, δεν θέλουνε των οδυρμών τους ήχους.

Ο θάνατος μετάβαση, Δικαίων στο θρόνο της Κυρίας

για μας να ψάλλεις Γέροντα, ύμνους της Παναγίας.

Μεσίτευε ως έκανες σχεδόν, ένα αιώνα

Πλάι σου η Παντάνασσα, στηρίζει τον αγώνα.

Η παρακαταθήκη σου, μαζί μας παραμένει

και η βιωτή σου Γέροντα, φάρος που δεν πεθαίνει.

Η Μάνδρα σου με προσευχή, τον χάρο δεν φοβάται

και η παρουσία σου παντού, θα’ ναι και θα ακροάται.

Όποιου ακούεις την αίτηση, ευθύς να της το λέεις

«Δέσποινα Παναγία μου δεν θέλω αυτός να κλαίει» Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »