Γέρων Ιωσήφ.. Βατοπαίδα Μητέρα μας..

Του νόμου του Μωσαϊκού, σκιά

χρυσή στάμνα , του Μάννα

που διάλεξες τη λάβρα μας,

ως τη δική σου μάνδρα..

Του ουρανού το σύνθρονο

ο αριστερός πυλώνας

ορθοδοξίας , σύμβολο

και σωτηρίας αγώνας..

Πλουτούμε της συμπάθειας

και εμπράκτως, ψηλαφούμε

τη δωρεά που λάβαμε

κόρη οφθαλμού, φυλούμε..

Οι Άγγελοι θαρρώ , ζήλεψαν

την Θεία υιοθεσία,

που άφησες πλήθος, σ, εμάς

δώρα Παραμυθίας..

Άφωνοι, μεσιτείας λαμβάνουμε

ως δωρεά , άχρι της συντελείας

και μέσω σου ,γίναμε μεμιάς

τέκνα, εξ αγχιστείας..

Ως εργαλείο ο Ύψιστος

άφησε, για την ανάπλαση μας

της δόξης του ,το απαύγασμα,

Παντάνασσα μαζί μας.

Η μητρική σου , η στοργή

στην οικουμένη όλη

απλώθηκε Παντάνασσα,

δε μένει η πλάση, μόνη…

Το θάρρος μας , δε χάνουμε

Μητέρα του Ελέους

και εκ καρδίας κράζουμε

ύμνους, μαζί με τους Αγγέλους..

Μάνα του Λόγου, Δέσποινα

Βατοπαιδίου, Μητέρα

Πανάχραντε, Παντάνασσα

του κόσμου, Πλατυτέρα…

Μετά Θεό σε ονόμασαν

Θεό και είναι πρέπον

πώς άλλως θα σε έκραζαν

Κυρία των Αγγέλων..

Μνάσων ο παλαιός μαθητής.

Αρέσει σε %d bloggers: