Η ωφέλεια των ονειδισμών

(Στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου)

Δεν προσπάθησε να αποφύγη ο Τελώνης τον ονειδισμό του Φαρισαίου ούτε λυπήθηκε πολύ για τις κατηγορίες του, αλλά δέχτηκε μέσα του τα λόγια του Φαρισαίου με ευγνωμοσύνη. Και έτσι το βέλος του εχθρού έγινε γι’ αυτόν φάρμακο και θεραπεία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«I am holier than you «…The Science Behind the «Holier-Than-Thou» People!!!

A wolf in sheep's skin

Be honest about it.  Deep down inside, you really do see yourself as morally superior to the average person.

It turns out that you’ve got a lot of company. Most of us think we are above average in a lot of things, especially when it comes to morality, says David Dunning, professor of psychology at Cornell University.

People see themselves as being fairer, more altruistic, more self-sacrificing, more moral than most others, according to numerous studies, Dunning says.

In short, most of us think we really are «holier than thou,» (I AM HOLIER THAN YOU) although we may not be Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Υπερηφάνεια

Η υπερηφάνεια μοιάζει με τη φωτιά. Όπως η φωτιά όταν φουντώσει, κατακαίει τα καταπράσινα λιβάδια και τα ωραία δάση αφήνοντας πίσω της μαυρίλα και στάχτη, έτσι και η υπερηφάνεια, όταν φουντώσει μέσα στην ψυχή του Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η καρδία του ανθρώπου στο επίκεντρο

«Φοβερός λόγος καρδίαν ταράσσει ανδρός δικαίου»

Ο σοφός Παροιμιαστής λέγει ότι ένας φοβερός  λόγος μπορεί να ταράξει την καρδιά του δικαίου ανθρώπου.

Ας δούμε κατ’ αρχήν τί εννοούμε όταν λέμε «καρδία».

Μερικά στοιχεία μας δίνει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Συμβουλευτικό του Εγχειρίδιο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σκύψε το κεφάλι και θυμήσου…

Νηστεία και διάβολος

Ο αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, συμβουλεύοντας τους νεώτερους αδελφούς ν’ αγαπήσουν τη νηστεία, τους έλεγε συχνά: «Ο καλός στρατηγός που επιχειρεί να καταλάβει μια πόλη εχθρική γερά οχυρωμένη, κάνει αποκλεισμό στις τροφές και στο νερό. Μ’ αυτόν τον τρόπο ατονεί η αντίσταση του εχθρού και τέλος παραδίδεται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις σαρκικές ορμές, που ανελέητα πολεμούν τον άνθρωπο στη νεότητά του. Η ευλογημένη νηστεία καταβάλει τα πάθη και τους δαίμονες και τελικά τ’ απομακρύνει από τον αγωνιστή». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πού μπορούμε να βρούμε το Θεό – Πώς το κάλλος του Θεού συναρπάζει

Πού μπορούμε να βρούμε το Θεό

Πού Σε βρήκα λοιπόν για να Σε γνωρίσω; Γιατί, προτού Σε γνωρίσω, δεν βρισκόσουν στη μνήμη μου. Πού Σε βρήκα λοιπόν, εάν όχι στον Εαυτό Σου, πάνω από μένα; Αλλ’ εκεί δεν υπάρχει χώρος, και μπορούμε να προχωρήσομε, χωρίς ποτέ να βρούμε χώρο; Είσαι, ω Αλήθεια, παντού. Βασιλεύεις πάνω σ’ όλους εκείνους , οι οποίοι Σε συμβουλεύονται και ανταποκρίνονται στα διάφορα ερωτήματα του καθενός που Σε συμβουλεύεται κατά τον ίδιο χρόνο. Εσύ ανταποκρίνεσαι καθαρά , αλλά δεν Σε εννοούν καθαρά όλοι. Όλοι Σε συμβουλεύονται για κείνο, που θέλουν να μάθουν, αλλά δεν ακούν όλοι ό,τι επιθυμούν. Ο άριστος από τους υπηρέτες Σου είναι εκείνος , που δεν ζητά ν’ ακούσει ό,τι δεν ποθεί ,αλλά μάλλον ποθεί εκείνο, που άκουσε από Σένα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πρoσευχή πρo τoυ ύπνoυ – Αγίoυ Εφραίμ τoυ Σύρoυ

Κύριε Ιησoύ Χριστέ ο Θεός ημών, ο την αγίαν σoυ μητέρα τιμιωτέραν αναδείξας πασών των επoυρανίων δυνάμεων, αυτός, Πανάγαθε, διά των πρεσβειών αυτής και πάντων σoυ των αγίων, παρακλήθητι και συγχώρησoν μoι τω αναξίω δoύλω σoυ, εί τι ήμαρτoν σήμερoν ως άνθρωπoς, μάλλoν δε ως απάνθρωπoς, τα εκoύσια μoυ πταίσματα και τα ακoύσια·

Τα εν γνώσει και εν αγνoίᾳ, τα εκ συναρπαγής και απρoσεξίας και πoλλής μoυ ραθυμίας και αμελείας γεγενημένα·

Είτε τo ονoμά σoυ τo άγιoν ώμoσα είτε επιώρκησα ή εβλασφήμησα κατά διάνoιαν ή εν τινί σε παρώργισα

Ή έκλεψα ή εψευσάμην ή φίλoς παρέβαλε πρoς εμέ και παρείδoν αυτόν· ή αδελφόν έθλιψα και παρεπίκρανα·

Ή ισταμένoυ μoυ εν πρoσευχή και ψαλμωδία o νoυς μoυ ο πoνηρός εις τα πoνηρά και βιoτικά περιεπόλευσεν ή παρά το πρέπoν ετρύφησα.

Ή ευτράπελα ἐλάλησα· ή αφρόνως εγέλασα· ή εκενoδόξησα· ή υπερηφανευσάμην και υπ’αυτoύ εθέλχθην τον νoυν· Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »