Ο πόνος ευεργέτης

Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο, πράγμα που έχει δύο ευεργετικά και σωτήρια αποτελέσματα:

α) Ο Άγιος Τριαδικός Θεός δίδει πλουσία την χάρη Του, την ευλογία Του, το έλεός Του, την κάθαρση, τον φωτισμό, τον αγιασμό και τη σωτηρία στον πονεμένο άνθρωπο.

β) Ο πονεμένος άνθρωπος συναισθανόμενος την αδυναμία του, τη μικρότητά του και την αμαρτωλότητά του στρέφεται εις τον Θεόν, παραδίδει τον εαυτό του στη χάρη, στο έλεος, στην κυβέρνηση και στην πρόνοια του Θεού, προσεύχεται εντονότερα, μελετά τον λόγο του Θεού που τον τρέφει και τον παρηγορεί, μετανοεί και εξομολογείται ειλικρινά τις αμαρτίες του, και κοινωνεί πιο τακτικά, με μεγαλύτερο πόθο, το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, παρότι πονά και στερείται μερικά υλικά πράγματα, χαίρει χαρά μεγάλη, χαίρει χαρά Χριστού, που οι κοσμικοί άνθρωποι δεν την έχουν δει ούτε στον ύπνο τους και, το σπουδαιότερο, επειδή συμμετέχει σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό στο σταυρό του Χριστού, έχει μεγάλες ελπίδες, πάντα με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να συμμετάσχει στην ανείπωτη και αιώνια χαρά και δόξα της βασιλείας των ουρανών.

Νκολάου Βοϊνέσκου

Αρέσει σε %d bloggers: