Venirea Papei în Cipru scandalizează credincioşii (Ρουμανικά, Romanian)


Interviu luat de Antigona Solomonidou Drousiotou

Rezumat: Mitropolitul Limassol-ului, Athanasios se delimitează de poziţia oficială a Bisericii Ciprului în ceea ce priveşte vizita pe care o va face papa Benedict-16 în Cipru. Mitropolitul Athanasios declară deschis şi fără nici o teamă că este împotriva acestei vizite, deoarece papismul este o erezie, iar vizita papei îi va sminti pe creştinii evlavioşi. În acelaşi timp, crede că nu trebuie să avem nici o reacţie nepotrivită, necuviincioasă sau nepoliticoasă. Declară, însă, că el însuşi nu va lua parte la nicio festivitate.

De ce această vizită sminteşte Biserica ?

Cred că vizita papei în Cipru va provoca anumite probleme de conştiinţă multor creştini evlavioşi. Ar fi fost mai bine să nu vină, deoarece cred că nu ne avantajează cu nimic, până acum nu am văzut nici o intervenţie a Vaticanului în favoarea Ciprului. Deja s-au produs destule nelinişti de care nu aveam nevoie.

Ne paşte vreun pericol de pe urma αcestei vizite ?

Nu am spus că ne-ar paşte vreun pericol prin venirea papei, nu ne face să ne lepădăm de credinţa noastră sau să ne înstrăinăm de Biserica Ortodoxă. Doar spun că au fost date motive anumitor grupuri stiliste de a ne aduce învinuiri că cedăm uşor, că am renunţat la principiile credinţei ortodoxe, pentru destul de multă lume apărând anumite semne de întrebare. Bineînţeles, papa a fost chemat de Preşedintele ţării, iar Arhiepiscopul şi-a dat consimţământul.

Aţi discutat despre vizită în cadrul şedinţelor Sfântului Sinod ?

În cea mai recentă şedinţă, s-a pus problema participării/neparticipării episcopilor la întrunirile cu papa. Eu am refuzat participarea la un eveniment despre care nu ştiam nimic; am aflat din ziare că papa urmează să vină în Cipru.

De obicei aflaţi despre evenimente de acest gen din ziare ?

Arhiepiscopul Ciprului are privilegii mărite şi cu siguranţă nu vrem să-i micşorăm autoritatea. Ne păstrăm, însă, dreptul personal să spunem că nu am avut cunoştinţă de faptul că papa va veni, pentru că dacă m-ar fi întrebat cineva, eu personal aş fi spus să nu vină, deoarece va provoca sminteală în sufletele creştinilor evlavioşi, după cum şi vedem că se întâmplă.

Nu ar trebui să existe o comunicare între biserici, suntem totuşi în secolul 21, în Comunitatea Europeană …

Putem purta un dialog cu oricine, cu atât mai mult cu eterodocşii şi cu cei de alte religii. Dar una este să purtăm dialog, şi alta să-l primeşti pe papă ca pe un Episcop canonic. El, care pentru noi, ortodocşii, este eretic, tăiat de Biserică, şi deci nu este Episcop.

Din cauza schismei ?

De zece secole este despărţit de Biserică, nu este Episcop canonic, nu are nici o legătură cu realitatea Bisericii lui Hristos, Cea Una, Sfântă, Catholică (Sobornicească) şi Apostolică. Una este să-l accepţi ca Episcop canonic, şi alta să dialoghezi cu el ca şi cu un eterodox, pentru a-i descoperi adevărul credinţei şi tradiţiei ortodoxe.

Patriarhul Ecumenic s-a întâlnit cu papa şi a iniţiat un dialog al bisericilor. După cum am spus, dialogul nu este un lucru rău atunci când are loc în condiţii corecte, dar este greşit să le spunem acestor oameni că îi recunoaştem ca Biserică, că îl recunoaştem pe papă drept Episcop, ca frate în Hristos întru preoţie şi întru credinţă. Acest lucru nu îl pot accepta, pentru că înseamnă că spunem de fapt minciuni, de vreme ce toţi Sfinţii Părinţi au învăţat exact contrariul. Papistăşia este erezie şi sursă a altor multe erezii care astăzi chinuie întreaga lume. Un Sfânt contemporan, Cuviosul Iustin Popovici, a spus că istoria omenirii a consemnat 3 căderi tragice: a lui Adam cel întâi-zidit, a lui Iuda, ucenicul lui Hristos şi a papei, care era cel mai de seamă dintre Episcopii Bisericii, însă a căzut din credinţa apostolică, s-a despărţit de Biserica canonică, antrenând până astăzi în căderea lui o mulţime de oameni.

Papa ce părere are despre ortodocşi ?

Papa a declarat că suntem o Biserică incompletă.

Dar este un singur Dumnezeu.

Da, Unul este Dumnezeu şi Una este Biserica Lui, de aceea mărturisim în Simbolul de Credinţă “Una, Sfântă, Catholică (Sobornicească) şi Apostolică Biserică”. Aceasta este Biserica Ortodoxă, nu există mai multe biserici.

Nu este un act de egoism să considerăm că doar noi suntem Biserica ?

Nu este un act de egoism. Atunci când spunem, de exemplu, că italienii nu sunt greci, lucru de altfel adevărat, nu ataci pe nimeni. Dar atunci când îi spun celuilalt: «nu contează că eşti catolic, pentru că aparţinem aceleiaşi Biserici», îmi bat joc de el, atâta timp cât toţi Sfinţii Părinţi ne învaţă că Una singură este Sfânta, Catolica (Soborniceasca) şi Apostolica Biserică a lui Hristos.

De ce Biserica aceasta este Biserica Ortodoxă şi nu cea papistaşă ?

Pentru că Biserica Ortodoxă păstrează neclintite credinţa Apostolilor şi experienţa Profeţilor, până astăzi. Papistaşii, din nefericire, după ce s-au tăiat de Biserică, au introdus multe dogme eretice în credinţa lor, au modificat simbolul de credinţă, şi, mai mult decât toate celelalte, l-au ridicat pe papa la rangul de unic reprezentant prin excelenţă al lui Hristos pe pământ. Papa se consideră infailibil, iar pe cei care nu sunt în comuniune cu el îi consideră că nu sunt în comuniune cu Dumnezeu. Aceste lucruri sunt oficiale, au fost declarate în sinoadele lor. Atunci când introduci în Simbolul de Credinţă lucruri pe care Sfinţii Părinţi nu le-au scris, şi alte cacodoxii, este vorba de erezie. Asta este realitatea.

Ce atitudine are Biserica Ortodoxă faţă de eretici ?

O atitudine de iubire. Îl iubim pe papa, îi iubim pe papistaşi aşa cum iubim pe orice om. Nu îi dispreţuim, nu îi respingem ca persoane, dar nu primim erezia, cacodoxia, rătăcirile. Pentru că îi iubim, trebuie să le spunem adevărul.

Fiecare are adevărul lui.

Tocmai din această cauză şi are loc dialogul, pentru a stabili, pe baza surselor istorice, care dintre biserici a păstrat credinţa şi experienţa apostolică a Sfinţilor.

Credeţi că dialogul poate da rezultate ?

Poate, dacă este corect şi are loc în condiţii corecte. Din nefericire, aşa cum decurge el astăzi, nu dă roade: am tot stat la discuţii atâţia ani şi nu am căzut de acord în mai nimic.

Fiecare se aude doar pe sine ?

Dialogul trebuie fondat pe Sfânta Scriptură, cu smerenie şi cu dragoste, cu scopul de a se dovedi adevărul lui Hristos. Astfel, toate ar decurge cu uşurinţă.

Păi, dialogul nu are loc cu smerenie şi cu dragoste ?

Nu ştiu, nu particip la dialoguri, dar din cele hotărâte acolo nu am găsit rezultate semnificative.

O grupare care a editat nişte cărţi împotriva papei pregăteşte acţiuni de protest.
Nu sunt de acord cu acţiuni de acest gen. Nu trebuie să aibă loc nimic nepotrivit, nepoliticos sau necuviincios. Una e să ne spunem părerea (doar facem parte dintr-o cultură democratică) şi cu totul altceva este să avem reacţii necuviincioase. Cu îndrăzneală şi înaintea tuturor, declar că nu sunt de acord cu vizita papei în Cipru, şi din tot sufletul mărturisesc faptul că papa este eretic, nu este Episcop, nu este creştin ortodox, iar aceste lucruri le mărturisesc şi Sfinţii Părinţi. Dacă greşesc, sunt gata să mă las judecat, dar judecat pe baza celor scrise de Sfinţii Părinţi, nu pe baza unei mentalităţi globalizante. Faptul că nu sunt de acord nu înseamnă ca fac neorânduială, nici nu mă scoate în afara Bisericii.

Prin declaraţiile acestea nu turnaţi gaz pe foc celor care deja s-au scandalizat de vizita papei ?

Nu turnăm gaz pe foc, ci spunem ceea ce avem de spus, cu toată responsabilitatea şi sinceritatea; pentru că nu vreau să fiu înfăţişat ca unul care aş fi de acord şi, cu o conştiinţă uşoară, aş accepta prezenţa papei în Cipru. De altfel Arhiepiscopul a privit într-un mod foarte democratic în cadrul Sinodului dezacordurile noastre.

Dar cu vizita Arhiepiscopului la Vatican aţi fost de acord ?

Nu am fost întrebaţi, dar Arhiepiscopul nici nu e obligat să ne întrebe. Am aflat de ea din ziare. Ce a dobândit în urma vizitei la Vatican ?

Nu ştiu. Nu v-a adus la cunoştinţă ?

Ne-a informat, dar eu personal nu i-am acordat o prea mare importanţă. Papa spune întotdeauna cuvinte formaliste şi protocolare, aşa cum va spune şi cu ocazia vizitei în Cipru, dar nu va face nimic substanţial, deoarece nu este conducător al Bisericii, ci o persoană politică care nu poate intra în conflict cu un status quo politic. Când a luat Papa apărarea Ortodoxiei? Am avut atâţia cotropitori, când ne-a luat apărarea? Ca să nu spun că sub regimul franc am avut de suferit de pe urma papilor şi a bulelor emise de ei, prin care voiau să ne şteargă de pe faţa pământului. De curând i-am prăznuit pe cei 13 cuvioşi mucenici din Kantara, ucişi din dispoziţia Vaticanului. Am petrecut 400 de ani de robie crâncenă sub franci. A fost mai rău decât sub turci. Dar nu mă întorc înapoi, argumentele împotrivirii sunt strict teologice. Iar atunci când am fost hirotoniţi Episcopi am jurat să păzim credinţa ortodoxă.

Preoţii care îl vor primi pe papa nu păzesc credinţa ortodoxă ?

Apostolul Pavel a spus ca cel care mănâncă cele jertfite idolilor să nu-l judece pe cel care nu mănâncă. Eu nu-i judec pe cei care vor participa, dar nici nu vreau să fiu judecat pentru că nu particip.

În Duminica trecută a fost citită în Biserici o circulară din partea Sfântului Sinod care pomenea la sfîrşit, nominal, toţi Episcopii şi Mitropoliţii.

Da, am fost de acord să emitem acea circulară pentru ca poporul să rămână unit cu Biserica, să nu aplece urechea la stiliştii care ar vrea să-i depărteze de Biserica canonică. Ceea ce a rămas neclarificat în respectiva scrisoare este faptul că nu suntem toţi la curent şi de acord cu invitarea papei.

Din ce motiv credeţi că vine papa în Cipru ?

După cum ştiţi, papistaşii trec printr-o mare criză, datorită scandalurilor care văd acum lumina zilei.

Pedofilia ?

Nu vreau să vorbesc despre asta, dar în fiecare zi presa aduce la cunoştinţă noi amănunte teribile. Nu judec, însă papa are impresia că este primul şi unicul Vicar al lui Hristos pe pământ, de aceea face misiuni de acest gen.

Păi, a declarat că face un pelerinaj pe urmele Sfântului Pavel.

Atâta doar că Apostolul Pavel nu a circulat cu un automobil blindat de 500 000 de euro, după cum am citit că va fi cumpărat de guvernul cipriot pentru a i se pune la dispoziţia papei pentru 2 zile. Eu, personal, am fost scandalizat de această ştire şi am spus că un automobil blindat nu este potrivit Vicarului lui Hristos. Pe criza asta, tot poporul acoperă costurile.

Reprezentanţii oficiali ai papei au anunţat că vine în Cipru pentru a promova principiile şi valorile umane şi creştine, pentru a păşi pe urmele Apostolului Pavel şi pentru a întâlni Biserica Ortodoxă, cu bune intenţii, în duh de frăţie.

Nu punem la îndoială bunele sale intenţii, măcar să fie aşa; măcar să semene cu Apostolul Pavel şi să întâlnească bogăţia Bisericii Ortodoxe. Îi urăm să se reîntorcă în Biserica Ortodoxă şi să redevină Episcop Ortodox, aşa cum era înainte de schismă. Acesta este unicul mod de unire care este indicat.

Care credeţi că sunt dedesubturile ?

Vaticanul nu face nici acţiuni aleatorii, nici mişcări naive. Toate ieşirile (vizitele) oricărui papă au scopul de a-l prezenta drept lider mondial al creştinismului. În acest moment, însă, el nici măcar nu este Episcop canonic, nu e ortodox, deci nu este în măsură să se prezinte pe sine ca primul dintre Episcopi.

Există interese politice ?

Nu cunosc, dar cred că nu vom avea niciun folos politic de pe urma vizitei papei, ci doar nişte cheltuieli în plus şi multe tulburări în conştiinţele credincioşilor.

Arhiepiscopul a declarat că cei care nu sunt de acord se aşează pe sine în afara Bisericii.

Nu sunt la curent cu declaraţiile Preafericitului, dar nu cred că cei care nu sunt de acord cu vizita papei se găsesc în afara Bisericii. Eu nu sunt de acord, o spun deschis şi nu sunt în afara Bisericii. Biserica, după cum însuşi Arhiepiscopul subliniază, are un regim democratic; una este să nu fii de acord cuviincios, alta să faci lucruri nepotrivite.

Sfântul Sinod acceptă existenţa altor puncte de vedere?

Arhiepiscopul este un democrat, respectă punctele noastre de vedere, şi se poartă cu noi toţi cu multă dragoste.

Dar cum poate fi democrat un om care a fost ales Arhiepiscop în modul pe care îl ştim cu toţii ? Formal, a fost ales cu majoritate de voturi; de fond, însă, modul în care a fost ales nu a fost democratic.

Nu ne reîntoarcem la această dispută, poziţia mea personală este delicată şi nu vreau să comentez. Vă pot spune, însă, că în interiorul Sinodului, Arhiepiscopul se comportă democratic, nu mi se pare că n-ar respecta punctele noastre de vedere. Ne ascultă.

Şi la sfârşit face tot ce vrea el?

Nu, de multe ori cedează înaintea Sinodului, chiar dacă el însuşi are o altă opinie.

Noul Statut de Funcţionare a Bisericii a fost alcătuit democratic ?

Nu l-a întocmit Arhiepiscopul, ci o comisie sinodală, fiind aprobat în multiple şedinţe ale Sinodului. Hotărârile au fost luate cu majoritate de voturi.

Impresia a fost că a fost emis pentru a vă îndepărta de posibilitatea de a accede la tronul arhiepiscopal.

Dumnezeu să-i dea ani mulţi Arhiepiscopului ! Şi să nu aibă loc alegeri arhiepiscopale în viitorul apropiat.

Arhiepiscopul a declarat că va rămâne pentru 5 ani, adică până în noiembrie 2011.

Sfânta Scriptură spune că 1000 de ani sunt ca o singură zi. Referitor la ceea ce va face, trebuie să vă răspundă el însuşi. Eu aş prefera să nu intrăm repede într-o nouă aventură a alegerilor arhiepiscopale. Fiecare Arhiepiscop este ales prin pronia lui Dumnezeu şi nu după socoteli omeneşti. Dacă Dumnezeu vrea ca A sau B să devină Arhiepiscop, mâine o să devină, chiar dacă noi oameni vrem să îl împiedicăm. Scopul vieţii noastre nu e să devenim Arhipeiscopi.

Care este scopul vieţii dumneavoastră ?

Să ne mântuim, să fim aproape de Dumnezeu, să iubim pe Dumnezeu şi pe fraţii noştri.

Vi se pare că Arhiepiscopul încearcă să dea Bisericii un rol de conducătoare a naţiunii?

Nu cred că are intenţia, el însuşi a renunţat la titlul şi rolul de etnarh. Îşi cunoaşte bine limitele, dar îi pasă şi îşi iubeşte patria.

De curând a declarat că se încearcă, în mod organizat, ştirbirea prestigiului şi încrederii în Biserică sub pretextul unor vechi datorii faţă de stat; pune aceasta şi pe seama unor interese politice.

Dacă a vorbit astfel, este o declaraţie serioasă, care necesită atenţie şi trebuie avută de toţi în vedere.

Sunteţi de acord ca Biserica să plătească acele vechi datorii faţă de stat, cele 163 de milioane?

Nu am făcut parte din comisia care s-a ocupat de această problemă. Dacă, într-adevăr, conform legii, Biserica este datoare statului, atunci trebuie să plătească. Dar, dacă, legal, nu este datoare, Biserica poate trata situaţia cu discernământ, după cum crede de cuviinţă, ţinând seama şi de criza prin care trece Ciprul. Biserica este datoare să fie foarte cumpănită în declaraţiile şi acţiunile care ar putea provoca bunul simţ. Pe de altă parte, societatea este datoare să fie limpede şi să nu înşele poporul spunând că Biserica nu-şi plăteşte impozitele.

Înşeală poporul ?

Atunci când spune că Biserica nu plăteşte, este greşit, pentru că Biserica plăteşte.

Mitropolia Limassol-ului respinge sau nu impozitarea profiturilor capitalizabile ?

Eu nu prea cunosc termenii ăştia economici. Atunci când vindem o proprietate, ne plătim toate taxele. Noi nu avem afaceri care să ne aducă câştig, nu avem hoteluri şi fabrici, nu averm investiţii, de aceea şi situaţia noastră economică e praf.

De unde aveţi venituri ?

Din chiria unui imobil, din vânzarea unor terenuri; primim şi donaţii de la oameni care iubesc Biserica.

Αρέσει σε %d bloggers: