Ενθρονίστηκε ο νέος Πρωτεπιστάσης του Αγίου Όρους (με φωτογραφικό υλικό)

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα στο Περιβόλι της Παναγίας, η τελετή αλλαγής του Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους.

Να αναφερθεί, ότι νέος Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους είναι ο π. Παύλος Λαυριώτης, για τον οποίο πολλοί λένε ότι πρόκειται για έναν μοναχό, λόγιο, ευγενή και ταπεινό.

Στη τελετή παρέστησαν

ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος, ο Διευθυντής του ΚΕΔΑΚ, καθώς και οι Αντιπρόσωποι των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

Να σημειωθεί, ότι λίγο πριν μεταβούν στο Πρωτάτο για την επίσημη Δοξολογία και τελετή αλλαγής, οι αντιπρόσωποι και ο νέος Πρωτεπιστάτης είχαν μια μικρή σύνοδο στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Κοινότητας.

Εν συνεχεία μετέβησαν στο Πρωτάτο, όπου εψάλλει Δοξολογία και εν συνεχεία ο Αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, Νικόδημος παρέδωσε την ράβδο του Πρωτεπιστάτη στον π. Παύλο Λαυριώτη.

Στην σύντομη ομιλία του, ο Πρωτεπιστάτης Παύλος Λαυριώτης, μεταξύ άλλων τόνισε: «Τηρηθέντων και Oλοκληρωθέντων των υπό του Κ.Χ.Α.Ο. προβλεπομένων διαδικασιών περί την εγκαθίδρυσιν της νέας Ιεράς Λαυριωτικής Επιστασίας, ιδού νυν παριστάμεθα ενώπιον της ιεράς εικόνος «Άξιον Έστιν» του Πρωτάτου, επικαλούμενοι τις πρεσβείες και την σκέπην της Παναγίας, επί τη αναλήψει των καθηκόντων της νέας Επιστασιακής Περιόδου, ευχαριστούμεν την Ιερά Κοινότητα διά την εγκαθίδρυσιν ημών εις την διακονίαν ταύτην».

«Εις δύσκολον περίοδον καλούμεθα νά διακονήσωμεν τον Ιερόν Τόπον, το Αγιον Όρος «…το όρος του Θεού… εν ω κατοικείν ο τα πάντα πληρών ευδόκησεν διά την αρετήν των ενοικούντων…», «τον ιερόν Άθωνα, τον χρυσούν όντως και φίλτατον και πρόξενον των καλών,… την πατρίδα των μοναζόντων… και μητρόπολιν των απογεγραμμένων πρωτοτόκων εν ούρανοις» κατά τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως άγιον Φιλόθεον τον Λαυριώτη», συνέχισε ο Πρωτεπιστάτης π. Παύλος Λαυριώτης.

Επίσης, τόνισε «Αλλά δυσκολίαι και προβλήματα πάντοτε υπάρχουν. Αι σημεριναί περιστάσεις και η κρατούσα συγκυρία επιβάλλουν ηυξημένον αίσθημα ευθύνης και περίσσειαν συνέσεως. Δι’ ημάς όμως τους αγιορείτας όλα αυτά αντιμετωπίζονται επί τη βάσει της μακραίωνης αγιορείτικης ιστορίας και παραδόσεως και του παραδείγματος των μεγάλων αγιορειτών πατέρων».

«Επόμενοι, συνεπώς, τοις προ ημών αγίοις αγιορείταις πατράσι, χρέος και καθήκον εχομεν νά διαφυλάξωμεν την ανεκτίμητον εκείνων παρακαταθήκην και νά διατηρήσωμεν ότι εκείνοι εκληροδότησαν εις ημάς, ητοι θεσμούς, τυπικά, αγιότητα βίου κ.ά. Μιμούμενοι αυτών τας αρετάς και τον βίον θα αναδειχθώμεν άξιοι κληρονόμοι εκείνων, δίδοντες καλήν μαρτυρίαν της πίστεως και του μοναχισμού στον σύγχρονο κόσμο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία σημείωσε, ότι «Κατά την εύσημον ταύτην τελετήν καθηκόντως διαδηλούμεν την αφοσίωσιν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την αγάπην και τον σεβασμόν προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, την προσήκουσαν τιμήν προς τας παρ΄ημίν αρχάς της ελληνικής πολιτείας και δη τον νέον Πολιτικόν Διοικητήν κ. Άριστον Κασμίρογλου. πρός ον ευχόμεθα τα κρείττονα επί τη αναλήψει των καθηκόντων του».

Κλείνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες, τονίζοντας ότι «Ευχαριστούμεν τα μέλη της προηγουμένης Ιεράς Επιστασίας διά την επιτυχή αποπεράτωσιν του έργου αυτής, τους Καρεώτας πατέρας, οι οποίοι διακονούν το Πρωτάτον και την Ιεράν Επιστασίαν»

«Όλως ιδιαιτέρως, ευχαριστούμεν τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, Υφυπουργόν Οικονομίας κ. Μάρκον Μπόλαρην και Γενικόν Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης κ. Χατζηκωνσταντίνου, διά την τιμητικήν και ου μόνον παρουσίαν αυτών», συνέχισε επίσης.

Να σημειωθεί, ότι αμέσως μετά ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου εκεί ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Μάρκος Μπόλαρης, μετέφερε στον Πρωτεπιστάση τις προσωπικές ευχές του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου, τονίζοντας ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στις σχέσεις Πολιτείας και Αγίου Όρους.

Πηγή: Ρομφαία

Αρέσει σε %d bloggers: