Πνευματικά μαργαριτάρια

Αν δεν ύπηρχε καθόλου σκοτάδι, ο άνθρωπος δεν θα ένοιωθε τη διαφθορά του. Αν δεν ύπηρχε καθόλου φως, ο άνθρωπος δεν θα έλπιζε στη γιατρειά του… Έτσι, δεν είναι μόνο δίκαιο, αλλά και χρήσιμο για μας, ο Θεός να είναι κάπως κρυμμένος και κάπως φανερός, αφού είναι εξίσου επικίνδυνο στον άνθρωπο να γνωρίζει το Θεό, χωρίς να γνωρίζει την αθλιότητα του. Και να γνωρίζει την αθλιότητα του, χωρίς να γνωρίζει το Θεό.

Vlaise Pascal

Αρέσει σε %d bloggers: