Ρωμανός ο Μελωδός – Εἰς τὴν Πόρνην

Στὴν Πόρνη

Προοίμιον Ι

Ἐσύ, Χριστὲ καὶ Θεέ, ποὺ κόρη σου ἀποκάλεσες τὴν πόρνη,

κάνε κι ἐμένα γιό σου μὲ τὴ μετάνοια

καὶ σὲ παρακαλῶ ἀπάλλαξέ με

ἀπὸ τὰ ἔργα μου τὰ ἄσωτα.

Εἰς τὴν Πόρνην

Προοίμιον Ι

Ὁ πόρνην καλέσας θυγατέραν, Χριστὲ ὁ Θεός,

υἱὸν μετανοίας κἀμὲ ἀναδείξας

δέομαι ῥῦσαί με

τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου.

Ρωμανός ο Μελωδός – Κοντάκια (καί νεοελληνική απόδοση: π. Ανανίας Κουστένης)

Πηγή:http://ahdoni.blogspot.com/2010/10/blog-post_01.html

Αρέσει σε %d bloggers: