Είδη βαπτίσματος


Πρώτο βάπτισμα είναι ο κατακλυσμός για το σταμάτημα της αμαρτίας.
Δεύτερο βάπτισμα είναι το διά μέσου της θαλάσσης και της νεφέλης διότι η νεφέλη ήταν σύμβολο του Πνεύματος, η δε θάλασσα του νερού.
Τρίτον ήταν το βάπτισμα σύμφωνα με τον νόμο διότι κάθε ακάθαρτος εκαθαρίζετο με νερό, έπλενε τα ενδύματά του και έτσι εισερχόταν στο στρατόπεδο.
Τέταρτον ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου, που ήταν εισαγωγικό και οδηγούσε τους βαπτιζομένους στη μετάνοια, για να πιστεύσουν στο Χριστό. «Εγώ γαρ υμάς», λέγει, «βαπτίζω εν ύδατι• ο δε οπίσω μου ερχόμενος αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί». Καθαρίζει λοιπόν, προηγουμένως ο Ιωάννης με το νερό για το Πνεύμα.
Πέμπτον είναι το βάπτισμα του Κυρίου, το οποίο βαπτίσθηκε ο ίδιος. Βαπτίζεται δε όχι επειδή ο ίδιος είχε ανάγκη από κάθαρση, αλλά επειδή έκανε δική του τη δική μου κάθαρση, για να συντρίψει τα κεφάλια των «δρακόντων» πάνω στο νερό, να ξεπλύνει την αμαρτία και να θάψει μέσα στο νερό ό¬λον τον παλαιόν Αδάμ, να αγιάσει τον βαπτιστή, να συμπληρώσει το νόμο, να αποκαλύψει το μυστήριο της Τριάδος, να γίνει σε μας παράδειγμα και υπογραμμός για το βά¬πτισμα. Βαπτιζόμαστε μάλιστα και μεις το τέλειο βάπτισμα του Κυρίου, αυτό που γίνε¬ται με νερό και Πνεύμα.
Λέγεται δε ότι ο Χριστός βαπτίζει με φωτιά διότι με μορφή πύρινων γλωσσών εξέχυσεν πάνω στους αγίους αποστόλους τη χάρη του Πνεύματος, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος• «Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι Αγίω και πυρί ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας», ή με το βάπτισμα τιμωρίας της μελλούσης φωτιάς της κολάσεως.
Έκτον είναι το βάπτισμα με τη μετάνοια και με τα δάκρυα, πράγματι πολύ κουραστι¬κό .
Έβδομον είναι το βάπτισμα με το αίμα και το μαρτύριο, το οποίο και ο ίδιος ο Χριστός δέχθηκε προς χάριν μας, τόσο πολύ σεβαστό και μακάριο, διότι δεν μολύνεται με άλλη ακαθαρσία.
Όγδοον είναι το τελευταίο, όχι σωτήριο, αλλά της μεν κακίας καταστρεπτικό -διότι δεν κυβερνά πια η κακία και η αμαρτία -, που τιμωρεί όμως αιώνια.
(Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός)

πηγή: Θησαυρός Γνώσεων και Πνεύματος

Αναρτήθηκε στις Γενικά. Leave a Comment »
Αρέσει σε %d bloggers: