Huffington Post: «Όταν οι νέοι στην Ελλάδα σταμάτησαν να ονειρεύονται»

Στην έλλειψη ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν το πιο ενεργό και δυναμικό τμήμα του πληθυσμού και τους μόνους που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση, αναφέρεται άρθρο του Θάνου Δημάδη που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Huffington Post.

Υπάρχει μια φράση στα ελληνικά που χρησιμοποιείται συχνά και αναφέρεται στο πώς φέρεται η Ελλάδα στους νέους ανθρώπους που ζουν στη χώρα και παλεύουν να πετύχουν στη ζωή τους. Συχνά λέγεται πως «η Ελλάδα πνίγει τα παιδιά της». Είναι μια φράση η οποία, φυσικά, δεν έχει κυριολεκτική έννοια αλλά είναι ενδεικτική της έλλειψης ευκαιριών στην σημερινή Ελλάδα για το πιο δυναμικό και ενεργητικό μέρος του πληθυσμού, που είναι οι νέοι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Εθνικά. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

Ο μπελάς του καθαρίσματος

Κανείς δέν παραπονέθηκε ποτέ, γιατί:

+ τά κάστανα, ἐξωτερικά, ἔχουν βελόνες πού τρυπᾶνε τά χέρια·

+ τά φραγκόσυκα ἔχουν ἀγκάθια, πού μπαίνουν στό δέρμα·

+ τά καρύδια ἔχουν πράσινη, χονδρή σάρκα, πού μαυρίζει τά χέρια·

+ τά ἀμύγδαλα ἔχουν σκληρό περίβλημα, πού θέλει σπάσιμο.

Κανείς! Ποτέ! Καί κανείς δέν σταμάτησε νά τά τρώει, ἐπειδή τοῦ δη­μιουργοῦν μπελάδες στό καθάρισμα. Ἤρεμα καί ἁπλᾶ, παραμερίζουμε τά ἐξω­τε­ρικά ἀγκάθια, ἀφαιροῦμε τήν ἐνοχλητική φλούδα καί ἀπολαμβάνουμε τόν νό­­στιμο καρπό!

Γιατί ἆραγε νά μή συμβαίνει τό ἴδιο καί στίς σχέσεις μας μέ τούς συναν­θρώ­πους μας; Γιατί νά μετρᾶμε τόσο: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ορθόδοξο βίωμα. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Η ζεστασιά στα κρύα

Είναι της μάνας τ’ όνομα

αγάπη και λατρεία

ο ίσιος δρόμος στη ζωή

η ζεστασιά στα κρύα.

 

Κι όποιο σπιτάκι δεν έχει μάνα

μοιάζει εκκλησία χωρίς καμπάνα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Των απελπισμένων η Ελπίς και τον εσκοτισμένων το φώς

Ο μακάριος Αββάς Παύλος ο απλούς διηγήθηκε το εξής γεγονός.

Είχα έναν μαθητή, ο οποίος χωρίς εγώ να το γνωρίζω έπεφτε σε διάφορες αμαρτίες. Συνέβη λοιπόν και αυτός απέθανε.

Και προσευχήθηκα στον Θεό εκτενώς, παρεκάλεσα και την Αγίαν Θεοτόκο, να μου φανερωθή με ποιούς ευρίσκεται η ψυχή του μετά την έξοδο από το σώμα. Πέρασα αρκετές ημέρες στην προσευχή και τότε ήλθα σε έκστασι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τάσσεται κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

Με Συνοδική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνηγορεί υπέρ των θέσεων της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1060/969

Ἀθήνῃσι 22ᾳ Μαρτίου 2011

Πρός

Τόν Ἀξιότιμον

κ. Βασίλειον Θεοδώρου.

Ἐκπρόσωπον τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν

γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων».

Ἐνταῦθα.

Ἀξιότιμε,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 17ης μηνός Φεβρουαρίου ὑμετέρου ἐγγράφου, δι’ οὗ ὑποβάλλετε τάς θέσεις τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων», αἰτούμενος τήν συνδρομήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος αὐτῶν καί εἰδικώτερον ἐπί τοῦ Σχεδίου Νόμου περί ῥυθμίσεως τῆς ἀγορᾶς παιγνίων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἐκθύμως συνηγορήσῃ ὑπέρ τῶν θέσεων τῆς Κινήσεως, ἥντινα ἐκπροσωπεῖτε. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς: «Θέλω να μάθω ότι η θεία Χάρις σας επεσκέφθη και ειρηνεύσατε»

Μανθάνω ότι σάς εύρε πειρασμός τις και εθροήθητε ως νεοσσοί. Αλλοίμονο εάν ούτω ταχέως θροείσθε και απελπίζεσθε. Εάν δεν υπομείνητε πειρασμόν δεν θα φθάσετε εις μέτρον τελειώσεως. Θα υπομείνητε και εάν σάς δέρωσιν. Ο Κύριος είναι μεθ’ υμών. Καθ’ εκάστην ψάλλετε «Μεθ’ ημών ο Θεός» και όμως…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Άγ. Νεκτάριος. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Ο Γέροντας Φιλάρετος – πρώην Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου

Εϊναι συνήθης ό δρόμος που οδηγεί στον μοναχικό βίο τους νέους και τις νέες κάθε εποχής. Πολλω δε μάλλον η μέρα πού επανδρώνονται συνεχώς και τα πλέον ασκητικά μέρη και ακούγονται σ’ αυτά, ψαλμωδήματα και ευχές. «Ομως κι αν ακόμη ζούμε την κατά συρροήν προσέλευση στό μοναδικό πολίτευμα αφιερωμένων ψυχών, εντούτοις δεν διανύουμε τον χρυσό αίώνα του μοναχισμού, ούτε καν έχουμε ιδιαίτερη ποιοτική και πνευματική ακμή. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Μαρτίνος πάπας Ρώμης

Ό στύλος αυτός της Όρθοδοξίας έζησε επί βασιλείας Κώνσταντος Β’ (641-668). Τρεις μήνες μόλις μετά τήν ανάρρηση του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο (649) συνεκάλεσε στην βασιλική του Άγιου Ιωάννη στο Λατερανό σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν περί τους εκατό επισκόπους, πού καταδίκασε τήν αίρεση των μονοθελητών (βλ. 21 Ίαν.) και τον Τίτο πού εξέδωσε ό αυτοκράτορας, όπου λόγω πολιτικής καιροσκοπίας συγχέονταν αλήθεια και πλάνη (‘Οκτ. 649). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Living water (1): A well springing up into everlasting life

Icon of Christ the Life-giving fount

O MOTHER of God, as living and ungrudging source, establish those united in spiritual fellowship who sing you hymns of praise, and in your divine glory grant them crowns of glory.

**

I’ve been exploring the fascinating Biblical allusions to be found in the Canon of the Akathist. The next line I thought I’d look at reads:

HAIL, Sovereign Lady, never failing spring of the living Water.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις In English, Θεοτόκος. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο μακαριστός Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης και η Μονή Βατοπαιδίου

Ακούστε την ομιλία στην τράπεζα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, του μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο βίος της Αγίας Ελισάβετ Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας (βίντεο – video)