Τα προσκυνητάρια της Ρουμανίας

Αίσθηση προκαλεί στον επισκέπτη της Ρουμανίας μια απροσδόκητη, θα έλεγα, παρουσία σ’ όλη τη χώρα. Εϊναι οι σταυ­ροί (troita τα λένε η Ρουμάνοι). Ξύλινοι ή πέτρινοι. Ύψος τους περί­που όσο και το ανάστημα του ανθρώπου. Σκαλισμένοι οι περισσότεροι. Οι ξύλινοι συχνά έχουν ένα είδος σκεπής, πού ενώ­νει τις άκρες των οριζοντίων πλευρών με την κορυφή τους. Σέ μερικούς έχουν προ­στεθεί ανάμεσα σταύς βραχίονες τους άλ­λοι μικρότεροι σταυροί σε όμορφες συν­θέσεις. Τοποθετημένοι σε σταυροδρόμια, σε αυλόγυρους ναών, στην εϊσοδο χω­ριών ή κάπου ανάμεσα στα χωράφια.

Ομοιοι σε σχήμα, μέγεθος και διακόσμηση είναι, μερικές φορές, και οϊ σταυροί στα κοιμητήρια. Σέ μας τους «Ελληνες θυμί­ζουν προσκυνητάρια με το μικρό εικόνι­σμα, πού υπάρχουν κυρίως στην ελληνική ύπαιθρο. Στήν Ρουμανία κάθε τύπος τέ­τοιου σταυρού συνδέεται με κάποιο σημα­ντικό γεγονός πού έζησαν οί κάτοικοι της περιοχής.

Μια νίκη σε πόλεμο εναντίον επιδρομέων η κατακτητών, ένα θαϋμα σωτηρίας οπό επιδημία πού τους μάστιζε. Ευεργεσίες του Θεού, πού οϊ άνθρωποι πού τις έζησαν θέλησαν να μη ξεχαστούν ποτέ. «Ετσι στήθηκαν, φτιαγμένοι από τούςίδιους, αύτοϊ οί σταυροί, μερικοί από τον 17ο ακόμη αιώνα. Οί Ρουμάνοι γνωρί­ζουν με ποιο γεγονός συνδέεται ό κάθε σταυρός. «Εχω την εντύπωση πώς δεν περνούν αδιάφοροι από κοντά τους. Το μήνυμα πού τους άφησαν οι προγονοί τους, με τους σταυρούς αυτούς, αιώνια σύμβολα θυσίας, πόνου άλλα και νίκης, σίγουρα το λαβαίνουν.σωτηρίας από επιδημία πού τους μάστιζε. Ευεργεσίες του Θεοϋ, πού οι άνθρωποι πού τις έζησαν θέλησαν να μη ξεχαστούν ποτέ.

«Ετσι στήθηκαν, φτιαγμένοι από τους ίδιους, αυτοί οι σταυροί, μερικοί από τον 17ο ακόμη αιώνα. Οί Ρουμάνοι γνωρί­ζουν με ποιο γεγονός συνδέεται ό κάθε σταυρός. Έχω την εντύπωση πώς δεν περνούν αδιάφοροι από κοντά τους. Το μήνυμα πού τους άφησαν οί προγονοί τους, με τους σταυρούς αυτούς, αιώνια σύμβολα θυσίας, πόνου άλλα και νίκης, σίγουρα το λαβαίνουν.

Πηγή: http://proskynitis.blogspot.com/

Αρέσει σε %d bloggers: