Μήπως σας θυμίζει τίποτα;

Το α­κό­λου­θο α­πό­σπα­σμα, που περιγράφει την πνευ­μα­τι­κή και η­θι­κή παρακμή των κα­τοί­κων της Κων­σταν­τι­νού­πο­λης, έχει γραφτεί από τον λόγιο μο­να­χό Ιω­σήφ Βρυ­έν­νιο (1350-1431), μερικά χρόνια πρίν την Άλωση. Μήπως σας θυμίζει τίποτα; (Τα σχόλια σε παρένθεση είναι δικά μας).

«Αν η ει­κό­να των τι­μω­ρι­ών, που μας ε­πι­βάλ­λει ο Θε­ός, προ­κα­λεί α­μη­χα­νί­α και σύγ­χυ­ση, ας α­να­λο­γι­σθού­με τους πα­ρα­λο­γι­σμούς μας και τό­τε θα εκ­πλα­γού­με για­τί α­κό­μη δε μας κτύ­πη­σε κε­ραυ­νός. Δεν υ­πάρ­χει κα­μιά μορ­φή δι­α­στρο­φής που να μην έ­χου­με δι­α­πρά­ξει σ΄ό­λη μας τη ζω­ή. Αυ­τές δε εί­ναι οι α­πο­δεί­ξεις: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι Έλληνες έσωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Ο αγώνας και οι θυσίες, των Ελλήνων

έσωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

του Nίκου Μάρτη

πρώην υπουργού και παλαίμαχου του Β’ ΠΠ

Από την εφημερίδα «Χρόνος»21/06/2011

 Με αφορμή το βαρύ κλίμα που δημιουργείται στην Ευρώπη έναντι της Ελλάδας από το τρέχον οικονομικό της πρόβλημα, πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα κατωτέρω γεγονότα.

Οι Έλληνες το 1955-1963 είχαν επιδόσεις στην οικονομία, που δεν είχαν χώρες της ΕΟΚ. Το 1955-1963 η Ελλάδα είχε πληθωρισμό 2%, τον μικρότερο της Ευρώπης και ρυθμό αναπτύξεως μετά την Ιαπωνία, με τρίτη τη Γερμανία και τέταρτες τις ΗΠΑ. Την περίοδο αυτή η Ελλάδα είχε πλεονασματικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτούσε δημόσιες επενδύσεις. Αργότερα, αφού η Ελλάδα είχε ήδη από το 1981 γίνει δέκατο μέλος της ΕΟΚ, δημιούργησε ένα αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Καθήκον όμως έχουν όλες οι χώρες της σημερινής ΕΕ, να δημιουργήσουν μηχανισμό ελέγχου και αντιμετωπίσεως των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία ταλανίζουν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου

Αναρτήθηκε στις Περιβάλλον, Πολυμέσα - Multimedia. Ετικέτες: . Leave a Comment »