Άγιοι Αδριανός και Ναταλία οι Μάρτυρες (26 Αυγούστου)

Ο Άγιος Αδριανός, ο οποίος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ήταν παντρεμενος με την Ναταλία.

Μία μερα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους. Ο Αδριανός εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι και αυτός χριστιανός. Αμεσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στην φυλακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει.

Στην συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του. Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τή φωτιά.

Τό σώμα του ενταφιάστηκε από την γυναίκά του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Αναφαίρετον, όλβον ηγήσω, την σωτήριον, πίστιν τρισμάκαρ, καταλιπών την πατρώαν ασέβειαν· και τω Δεσπότη κατ’ ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν· Αδριανέ ένδοξε, Χριστον τον Θεόν ικέτευε, ομού συν Ναταλία τη θεόφρονι.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Γυναικός θεόφρονος τους θείους λόγους, εν καρδία θέμενος, Αδριανέ Μάρτυς Χριστου, εν ταις βασάνοις προσέδραμες, συν τη συζύγω, το στέφος δεξάμενος.

Μεγαλυναριον.

Λόγοις σε αλείφουσαν προς ζωήν, την συνευνον έχων, Ναταλίαν Αδριανέ, συν αυτή εδρέψω, επιτηδείως Μάρτυς, καρπόν τον ζωηφόρον, αθλήσας άριστα.

Πηγή: http://eisagios.blogspot.com/2011/08/blog-post_7162.html

Αρέσει σε %d bloggers: