Παρασκευή πρόσφορου

Σφραγίδες για πρόσφορο

VatopaidiFriend: Ευχαριστούμε την αγαπητή Συγκλητική για την συνταγή που μας έστειλε.

Για την παρασκευή προσφόρου έχουμε γράψη πολλά στο βιβλίο «Οδηγός Ορθοδόξου Προοκυνητού». Εκεί όμως ασχολούμεθα με την θεωρία αυτής της παρασκευής. Αναφερόμεθα στό πώς πρέπει να προετοιμάζεται εκείνος ο Χριστιανός όπου θα ασχοληθεί μ’ αυτό το καθαρώς εκκλησιαστικό διακόνημα. Εδώ είναι βιβλίο μαγειρικής και γι’ αυτό θ’ ασχοληθούμε με το πρακτικό μέρος, με τον τρόπο δηλαδή παρασκευής του πρόσφορου, που στην γλώσσα του λαού μας λέγεται καί «λειτουργιά» (γιατί είναι εκ των απαραιτήτων προς τέλεσιν της θείας Λειτουργίας).

Και αρχίζουμε: Χρειάζεται να έχουμε:

α) Μια ειδική λεκάνη (πλαστική ή ανοξείδωτη) για το ζύμωμα,

β) ένα μικρότερο αλλά βαθύ δοχείο για το προζύμι,… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ορθόδοξο βίωμα. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Spiritual Picture of the Day – Η πνευματική φωτογραφία της ημέρας (16)

English

Everything is to receive light from God. For this we must humble ourselves and follow an ascetic way of life in order to enlighten our soul, our heart and not to became, let’s say, «smarter».

This is especially true for bishops, because as Elder Paisios said, the life of the entire diocese is analogue with the life of its bishop.

Bellow is a candid shot of Avvidon Cyrillos at the Feast of the Holy Belt in the Holy Altar…See photo

Romanian

Totul este să primim luminare de la Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să ne smerim şi să urmăm un mod de viaţă ascetică pentru a ne lumina sufletul, inima şi nu să devenim, aşa-zicând «mai deştepţi».

Aceasta este adevărat în special pentru arhiepiscopi, pentru că aşa cum a zis p. Paisie Aghioritul, viaţa întregii eparhii este analoagă cu viaţa episcopului locului.

Mai jos este un instantaneu din Sf. Altar al PS. Chiril de Avvidon la Hramul Sf. Brâu.

Greek

Όλα γίνονται για να λάβουμε φως από τον Θεό. Για αυτό πρέπει να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και να ακολουθούμε μια ασκητική ζωή προκειμένου να φωτίσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, και να μην προσπαθούμε να γίνουμε «εξυπνότεροι».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους επισκόπους, γιατί όπως είπε ο Γέροντας Παΐσιος, η ζωή της επισκοπής είναι ανάλογη με την ζωή του επισκόπου της.

Παρακάτω ακολουθεί μια αυθόρμητη φωτογραφία του Σεβασμιότατο Αβύδου κ.κ. Κύριλλο στην εορτή της Αγία Ζώνης στο Ιερό Βήμα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Τέχνη γλυκάζων το πικρόν των εντολών…»

Bεργίδης Δ., λάδι σε μουσαμα, 60Χ80εκ.

Γιατί καταφεύγουμε στην Τέχνη;

Τι επιζητούμε προσπαθώντας να συλλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα ενός ποιητή, ενός ζωγράφου, ενός γλύπτη, ενός μουσικού, ενός καλλιτέχνη;

Γιατί μάς έλκει η ομορφιά και η αρμονία – όπως ο καθένας μας την αντιλαμβάνεται και την τοποθετεί στον «κόσμο του»;

Τι υπάρχει μέσα σε κάθε έργο Τέχνης, που είναι -πολλές φορές- ανεξάρτητο από τις προθέσεις του δημιουργού του, και που αιχμαλωτίζει την προσοχή μας, τέρπει την σκέψη μας, πυροδοτεί την φαντασία μας, αυξάνει την ευφορία μας; Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις Ζωγραφική. Leave a Comment »

Π. Ανδρέας Κονάνος: Τα αδιέξοδα της σύγχρονης κρίσης

Βίντεο από το σημερινό κήρυγμα του π. Ανδρέα Κονάνου στον Άγιο Παντελεήμονα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Atmosfera cerească şi atmosfera iadului

Staretul Tadei de la Manastirea Vitonita

Părtăşia cu Dumnezeu

Omul va afla Impărăţia lui Dumnezeu in sine. Pogoară în inima ta vei afla acolo scara pe care să urci la impărăţia lui Dumnezeti, ne povăţuieşte Cuviosul Isaac Sirul.

Sfânta Scriptură Invaţă că Impărăţia lui Dumnezeu este dreptate şi pace si bucurie intru Duhul Sfănt (Romani 14:17). Pasul cel dintâi către părtăşia cu Dumnezeu este deplina incredinţare de sine in mainile lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu este Cela ce lucrează, si nu omul.

Părtăşia cu Dumnezeu inseamnă: Dumnezeu să se sălăşluiască in noi, El să lucreze in noi; cu El să se Inveşmânteze sufletul nostru si El să ne călăuzească cugetul, voia si simţirile. Atunci, noi sântem, de bună voie, armă in mâinile Sale El ne va mişca gândurile, dorinţele, simţămintele, in cuvintele si lucrarea noastră. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Συναξάρι 3 Οκτωβρίου

Ο όσιος Ιωάννης Χοζεβίτης

Ο όσιος Ιωάννης ήταν γόνος αρχοντικής και πλούσιας οικογένειας και καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου. «Ελαβε το μοναχικό Σχήμα από τον παππού του ο οποίος είχε στο μεταξύ καρεί μοναχός, και ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Καθώς είχε ανατραφεί σέ περιβάλλον μονοφυσιτών και δεν αναγνώριζε τήν Δ’ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος (451), θεία δύναμη τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό της Αναστάσεως και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »