Παντάνασσα

Δέσποινα πάντων, Άνασσα

το έλεός σου , λαχτάρισα

να βρω το θρόνο, βάδισα.

Ο έκπτωτος ευθύς ,σάστισα

αγγέλους σαν συνάντησα

να με οδηγούν στην Άνασσα

που όλοι , κράζουν Παντάνασσα.

Εμπρός σου ευθύς γονάτισα

τη χάριν σου , ψηλάφησα

αθλία ζωή παράτησα

οδό καλή περπάτησα

στα ουράνια ξαναπάτησα.

Το φως σου , ελέους θάλασσα

καρδιά νεκρή , ανάστησα.

Τη χείρα κράτα μου, Άνασσα

Χαριτόβρυτος – Παντάνασσα.

 

ΜΝΑΣΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Αρέσει σε %d bloggers: