Η σωτηριολογική σημασία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού » O-logos-sarx-egeneto1-1024×713

Λεπτομέρεια Επιτραχηλίου, Δώρον του Γρηγορίου Βελλά στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου, Μάρτιος 1813

andreas-Theodorou