Τα θαύματα γύρω από τους νεομάρτυρες » agioiaggelismanouilgeorgiosnikolaos011

Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Αγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος και Νικόλαος “ εκ Μελάμπων Κρήτης

ceacceb3ceb9cebfcf82-ceb3ceb5cf8ecf81ceb3ceb9cebfcf82-ceb9cf89ceb1cebdcebdceafcebdcf89cebd