Προηγούμενος Κοδράτος Καρακαλλινός (1859 – 13/02/1940) » Proigoumenos Kodratos Karakallinos

Προηγούμενος Κοδράτος Καρακαλλινός (1859 – 13/02/1940)