Οίκος Παντανάσσης

Σπήλαιον, θρόνος της Παντανάσσης

λιμίν  για κάθε  της χαράς μετανάστη

φαντάζει ανάκτορον , εν τω μέσω του άστυ…

Χάριτος θρόνος και είναι αυτό αληθές
λείψανα  τίμια  και  εικόνες θαυμαστές….

Εκεί προστρέχουν προσευχόμενες ψυχές

την ίασιν ζητούν και είναι σαφές.

Θησαύρισμα ,εις  Φρουράν την   Εθνικήν

καρδίαν  μεταβάλλουσα   ειρηνικήν.  

Γλυκείας Υπομονής ευκτήριος  οίκος

ως μαρτυρεί της καρδίας ο  κτύπος. 

Ορθώνεται  του Χριστού ο τύπος,  

κατακρημνίζεται της ψυχής ο ρύπος….

 

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής

Αρέσει σε %d bloggers: