Ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

Συνήλθεν, υπό τήν προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εις τάς τακτικάς αυτής συνεδρίας τη Πέμπτη, 30ή, και τη Παρασκευή, 31η τ. μ. Αυγούστου 2012.

Κατ’ αυτάς εθεωρήθησαν άπαντα τά εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα και απεφασίσθησαν τα προσήκοντα.

Κατά την συνεδρίαν της πρώτης ημέρας:

α)  προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου εν τώ Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Τάτσης εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νύσσης, ως επί κεφαλής των εν Αμερική Καρπαθορρωσσικών Κοινοτήτων. Καί

β) η Αγία και Ιερά Σύνοδος απεδέξατο την υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος υποβληθείσαν διά λόγους υγείας και γήρατος παραίτησιν από της θέσεως του Ηγουμένου της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων. Νέον Ηγούμενον της Ι. Μονής διώρισε τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην.

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, εκ μέρους των αποχωρούντων έξ μελών της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, καί της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Αρέσει σε %d bloggers: