Κολατσιό στο σχολείο, η αξία του » ÅËËÁÄÁ-ÅÍÁÑÎÇ ÔÇÓ Ó×ÏËÉÊÇÓ ×ÑÏÍÉÁÓ – ÁÃÉÁÓÌÏÓ ÓÔÁ ÄÇÌÏÔÉÊÁÓ Ó×ÏËÅÉÁ / ËÁÑÉÓÁ (EUROKINISSI / ÌÁÍÔÆÉÁÑÇÓ ÊÙÓÔÁÓ)

ŋˁā-ōQ· ԇӠӗϋɊǓ בύɁӠ- CɁӌϓ Ӕ`ć̏ԉʁӠӗϋʼn`/ ˁщӁ (EUROKINISSI / ͔́ƉQǓ ʙӔS)