Ο Νοέμβριος αφιερωμένος στην ιστορική σχέση μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Θεσσαλονίκης » 2012110800349-preview

Σκηνές μεταφοράς των αρχών του 20ου αιώνα,
από το αρχείο του Γκαμπριέλ Μιγιέ