Ο Αγιώνυμος Άθως – Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΟΡΟ «ΤΡΟΠΟΣ

Στόν Ἁγιώνυμο Ἄθω, τήν πόλη τῶν μοναζόντων, προσκυνητές τῆς μνήμης πάντων τῶν ὁσίων καί ἱεραρχῶν, τῶν ὁσιομαρτύρων καί ἱερομαρτύρων, τῶν ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων γινόμαστε ὅλοι μέσω τῆς νέας ἔκδοσης τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ ΤΡΟΠΟΣ καί τοῦ Κέντρου Μελετῶν Ψαλτικῆς Τέχνης.

Ἕνα ὑμνολογικό ἀριστούργημα, ποίημα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ ἀσματική ἀκολουθία τῶν Ἁγιορειτών Πατέρων πού ψάλλεται τή Β’ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, μετά τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐνδύθηκε μουσικά ἀπό Ἁγιορείτες μελοποιούς. Τόν Ματθαίο Βατοπαιδινό (+1849), τόν Ιωάσαφ Διονυσιάτη (+1866) καί τούς μεταγενέστερους Ἀθανάσιο ἱερομόναχο καί Δανιήλ μοναχό, τούς Δανιηλαίους.

Τά σύντομα καί ἀργά μέλη μέ τό παραδοσιακό κανονάρχημα ψάλλει ὁ Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ μέ χοράρχη τόν Πρωτοψάλτη καί δάσκαλο τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης Κωνσταντίνο Ἀγγελίδη.

Τιμητική ἡ ἡδύφωνη παρουσία δύο παλαιῶν μαθητῶν τῆς Ἀθωνιάδος. Ὁ Ἰωάννης Παπαχρόνης ψάλλει τήν «ἐκλογή» τῆς ἑορτής τῶν Ἁγιορειτών Πατέρων, μέλος Δανιηλαίων καί ὁ Ἰωάννης Χασανίδης ἑρμηνεύει ἕνα «μάθημα», μουσικό ἔργο τοῦ δεινοῦ μελοποιοῦ Ματθαίου Βατοπαιδινοῦ. Τήν ἔκδοση μέ τό ποιητικό κείμενο τῶν ὕμνων, σχόλια στά ψαλλόμενα μέλη, στήν ἑλληνική καί τήν ἀγγλική γλώσσα, μέ ἕνα πλούσιο φωτογραφικό διάκοσμο προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.

Μιά ὀφειλή χρέους σέ ὅσους «ἐν ἑσπέρα καί πρωί καί μεσημβρία καί ἐν παντί καιρῶ» ἀναφέρονται στόν Θεό, τούς ἁγίους καί τήν Θεοτόκο.

 Πηγή: http:proslalia.blogspot.gr

Αρέσει σε %d bloggers: