Μεταβυζαντινή ζωγραφική και Αποκάλυψη » Eikona_apokalipsi

Μονή Φιλοθέου (1765), εξωνάρθηκας καθολικού. Σκηνή 23: Η φυλάκιση του Σατανά για χίλια έτη (Αποκ. κ΄, 1-3).