Τα μεταβυζαντινά υφάσματα της Ιεράς Μονής Αρτοκώστα: τεκμηρίωση και συντήρηση » omoforo

Σχήμα 1: Γενική άποψη του Μεγάλου Ωμοφορίου πριν την συντήρηση.