Οι σύγχρονοι Γέροντες, Αθανάσιος Χαμακιώτης ο ελεήμων Γέροντας

Πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

 

«Ου επλεόνασεν η αμαρτία υπερεπερίσσευσεν η χάρις»

(Ρωμ. ε’, 20)

Ζούμε σε καιρούς, που η αμαρτία, η λάσπη και η δυσωδία καλύπτουν τα πάντα γύρω μας. Όμως, η Αγία μας Εκκλησία και σε αυτή την εποχή, έχει να προβάλλει άνθη εύοσμα, που αποπνέουν το άρωμα της αγιότητος.

Έτσι, το εφετινό ημερολόγιο δεν αρκείται στο να προσφέρει θεωρητικές διδασκαλίες περί πνευματικών θεμάτων. Παρουσιάζει ενσάρκες φανερώσεις πνευματικότητος. Σκιαγραφούνται δηλαδή, σύγχρονοι Γέροντες, οι οποίοι έκαναν την πνευματικότητα, πράξη στον σύγχρονο κόσμο. Ο βίος τους, επιβεβαιώνει έμπρακτα και είναι μαρτυρία περί της αληθείας την οποία εκήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Η ζωή τους, αποδεικνύει ότι η αγιότητα είναι κατορθωτή σε κάθε εποχή. Οι ευώδεις αρετές τους, μυρώνουν την δύσοσμη κοινωνία μας.

Η Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος εύχεται στον Ιερό Κλήρο, στις Ιερές Μονές, στα Ιερά Ησυχαστήρια και σε όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς, με τις πρεσβείες και με το παράδειγμα των συγχρόνων Γερόντων, οι οποίοι βιογραφούνται στο ανά χείρας ημερολόγιο, να αγωνιζώμεθα πνευματικά κατά το νέον έτος 2013, έχοντας κατά νούν και μαρτυρώντας με τη ζωή μας, πως «ου επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις» (Ρωμ. ε΄, 20). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημήτρης Μουρελάτος

Capture

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΘΩ

ΚΑΡΥΑΙ τη 4η/17η Δεκεμβρίου 2011

Τω Εντιμοτάτω

Κυρίω Ιωσήφ Παπαματθαιάκη

Προέδρω του Ομίλου Φίλων του Αγίου Όρους

«Άγιος Αθανάσιος ο Άθωνίτης»

Εντιμότατε κύριε Πρόεδρε,

Μετά θλίψεως επληροφορήθημεν διά του από 16.12.2001 γράμματος υμών την είδησιν της προς Κύριον εκδημίας του αοιδίμου προκατόχου υμών Ταξιάρχου έ.ά. Δημητρίου Μουρελάτου, επιτίμου Προέδρου του καθ’ ημάς φιλοαγιορειτικού Ομίλου, του οποίου υπήρξεν επί τριάκοντα πέντε έτη η ψυχή και κινητήριος δύναμις.

Ο μακαριστός Δημήτριος, ευλαβής και θεοφιλής γόνος της νήσου της Κεφαλληνίας, σφόδρα αγαπήσας τον Ιερόν ημών Τόπον ως τόπον της Κυρίας ημών Θεοτόκου, αφιερώθη ολοκαρδίως κατά τα τελευταία έτη της ζωής του εις την διακονίαν των εν Αγίω Όρει ταπεινών τέκνων Αυτής και ιδία των εχόντων μεγαλυτέραν ανάγκην, αλλά και εις την ωφέλειαν των εν τω κόσμω αδελφών διά της επαφής μετά της αγιορείτικης πνευματικότητος και των προσκυνημάτων εις τα ιερά και σεβάσμια Σκηνώματα του αιωνοβίου Άθω. Μέρος δε της προσφοράς και διακονίας αυτού ήτο και η Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Γυναίκα της Αφρικής

clipboard03-18-thumb-large

της Νέλλης Κουσκολέκα

Δρ. Χημικού-Εδαφολόγου*

Αν και αντιπροσωπεύουν το 50% του πληθυσμού της γής και περίπου τα δύο τρίτα των ωρών εργασίας του, oι γυναίκες δεν απολαμβάνουν παρά το ένα δέκατο του εισοδήματος του πληθυσμού αυτού και έχουν στή διάθεσή τους λιγότερο από το 1% των αγαθών του πλανήτη.

H μέρα της αφρικανίδας γυναίκας είναι υπερφορτωμένη. Σηκώνεται πριν άπ’ όλους το πρωί, πριν ακόμα βγεί ο ήλιος. Η μεταφορά του νερού άπ’ το ποτάμι ή το πηγάδι απαιτεί ένα καθημερινό «πήγαιν’ έλα» σε έδαφος ανώμαλο, συχνά με ανήφορο και κατήφορο, μ’ ένα φορτίο στα κεφάλι 20-30 κιλών.

Για ν’ ανάψει φωτιά, χρειάζονται ξύλα. Σε πολλές περιοχές η αναζήτηση αυτή, έχει Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όσιος Άνθιμος της Χίου, Λόγος περί αγάπης του Θεού

phoca_thumb_l_6 (1)Η αγαθότης του Θεού, αδελφές, είναι τόσον πλουσία εις χάριτας, ώστε γυρεύει αιτία να ελεήση τον άνθρωπον.

Η χάρις του Θεού είναι έτοιμη κάθε στιγμή να κάμη αντανάκλαση μέσα στην καρδία του ανθρώπου και να του δώσει μόρφωση, να του δώσει χάρη και έλεος, θέλει όμως να της δoθή αφορμή. Λέγουν ότι ο βασιλεύς Ναπολέων επήγε κάποτε να συργιανίση σε ένα δάσος, για να πάρη τον αέρα του, να απoλαύση εκεί την ομορφιά της φύσεως. Εκεί είδε ένα ωραίο δένδρο, μα ήταν πανόραμα: υψηλό, δροσερό, κατάσκιο, ο φλοιός του εγυάλιζε σαν καθρέφτης. Τόσο άρεσε στον βασιλέα το δένδρο εκείνο, τόσο του επροξένησε τον θαυμασμόν και την περιέργειαν, ώστε εκάθισεν απέναντι στο δένδρο και το έβλεπε και το εκαμάρωνε.

Μέσα η καρδιά του είχε γεμίσει από την ομορφιά του δένδρου.

Όλοι οι στρατιώται του βασιλέως και ο κόσμος όλος το είχε μάθει αυτό και όλοι το εκτιμούσαν το δένδρο του βασιλέως και το είχαν σε προφύλαξη μεγάλη. Μετά καιρόν απέθανεν ο βασιλεύς, την ίδια ημέρα ξεράθηκε και το δένδρο.

Έκριναν τότε όλοι καλό να κόψουν το δένδρο και με τα ξύλα του να κάμουν το σεντούκι του βασιλέως, αφού το αγαπούσε τόσο πολύ.

Πράγματι, έκοψαν το δένδρο, και την ώραν που πήγαν να το ρουκανίσουν είδαν μέσα στο ξύλο το πρόσωπον του βασιλέως σαν φωτογραφία. Ήταν δε τόσο επιτυχημένο, ώστε η πιό καλή φωτογραφική μηχανή δεν θα μπορούσε τόσο να το επιτύχη.
Eθαύμαζαν λοιπόν όλοι και απορούσαν πως να έγινε αυτό το περίεργο πράγμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η έννοια του χρόνου μέσα στην Εκκλησία

Η έννοια του χρόνου μέσα στην ΕκκλησίαΤου πανιερώτατου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου

Είναι συνήθεια στους ανθρώπους να γιορτάζουν το τέλος του χρόνου και την έναρξη του επόμενου και να γίνονται διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά είναι ωφέλιμα γιατί στη ζωή του ανθρώπου είναι καλό να υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις ώστε να μην υπάρχει αυτή η μονοτονία στη σημερινή ζωή.

Ωστόσο εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ακριβώς μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας μας και να δούμε πως η Εκκλησία αποδέχεται και προσλαμβάνει αυτό το γεγονός του χρόνου.

Θα έπρεπε βέβαια, αν βλέπαμε τα πράγματα μέσα από την ανθρώπινη λογική μόνο και αν βλέπαμε τη ζωή μας μέσα στα περιθώρια αυτού του κόσμου και του παρόντος αιώνος, όταν περνά ένας χρόνος να είμαστε θλιμμένοι γιατί ο κάθε χρόνος που περνά κατεργάζεται πάνω μας το μυστήριο της φθοράς μας και του θανάτου μας, αφού είμαστε θνητά όντα και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.

Έτσι όταν χάνουμε χρόνο τότε για μας αυτό το γεγονός δεν θα έπρεπε να είναι τόσο χαρούμενο αλλά ένα γεγονός θλιβερό.

Όμως μέσα στην Εκκλησία συμβαίνει κάτι το παράδοξο. Όπως είπε ο Χριστός « Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω», δηλαδή είναι το ίδιο πρόσωπο αυτός που ήρθε και αυτός που θα έρθει, έτσι και στην Εκκλησία γιορτάζουμε το πέρασμα του χρόνου και ταυτόχρονα γιορτάζουμε την έλευση του νέου χρόνου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Άγιος των Ρώσων!!! γεννήθηκε στην Άρτα, ασκήθηκε στη Μονή Βατοπαιδίου και σήμερα δίνει το «στίγμα» του θρησκευτικού τουρισμού

maximos-grekosΤον δρόμο του προσκυνηματικού τουρισμού από τη Ρωσία, για την πόλη της Άρτας, ανοίγει ο νεόδμητος, μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό, Διαφωτιστή των Ρώσων, του οποίου γενέτειρα είναι η ηπειρωτική πόλη.

“Ήταν καιρός πλέον η Άρτα να τιμήσει τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, το βλάστημα και καύχημά της, τον ένδοξο αγωνιστή της Ορθοδοξίας και γενναίο αθλητή της πίστεως” επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας Ιγνάτιος, ο οποίος, τον Μάιο του 2006, τοποθέτησε τον θεμέλιο λίθο του ναού.

Διαβάστε τη συνέχεια

Ξαφνικά φοβάται τα νέα πρόσωπα!

istock_careyhope-1-shy-child-holding-mothers-hand-cΜέχρι πριν λίγο καιρό χαμογελούσε σε όλους!

Τώρα τους κοιτάζει με βλέμμα καχύποπτο κι αν πλησιάσουν πολύ, μπορεί… και να βάλει τα κλάματα.

Μα, τι έπαθε ξαφνικά το μικρούλι σας;

Της Φλώρας Κασσαβέτη με τη συνεργασία της Εύης Αθανασιάδου, παιδοψυχολόγου

Στη γιορτή του παππού όλοι οι συγγενείς περίμεναν με ανυπομονησία να γνωρίσουν το νέο μωρό.

Η μπεμπούλα όμως έδειχνε αναστατωμένη. Αν κάποιος πλησίαζε πολύ, έβαζε γοερά κλάματα αρπάζοντας τη μαμά της από το λαιμό. Όλοι ήθελαν να την κρατήσουν αγκαλιά.

Εκείνη όμως δεν ήθελε κανέναν. Τι απογοήτευση! Με μεγαλύτερη εκείνη της μητέρας της που με βλέμμα απελπισίας αναρωτιόταν: «Τι έχει το μωρό μου; Γιατί δεν είναι πια πρόθυμη να τους κατακτήσει όλους με εκείνα τα γλυκά της χαμόγελα;».

Όσο είναι μικρό, το μωρό μπορεί να γελάει τόσο εύκολα σε κάποιον που βλέπει για πρώτη φορά, όσο εύκολα χαμογελά και στους γονείς του. Το πιθανότερο, μάλιστα, είναι ότι δεν θ’ αντιδράσει ιδιαίτερα αν το κρατήσει στην αγκαλιά του ένας άγνωστος.

Όλα αυτά, όμως, μπορεί ν’ ανατραπούν γύρω στα μέσα του πρώτου χρόνου. Μία μέρα, το μέχρι πριν από λίγο καιρό κοινωνικό μικρούλι σας δεν θέλει κανένα καινούργιο πρόσωπο γύρω του. Μπορεί, μάλιστα, να αντιδράσει αρνητικά ακόμα και με πρόσωπα που έχει ξαναδεί αλλά δεν βλέπει πολύ τακτικά, π.χ. τη νονά, το θείο ή τη γιαγιά που μένει μακριά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Καθαριστικό γενικής χρήσης

IMG_8359Ήρθε η ώρα να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα καθαριστικό γενικής χρήσης, για να απολυμαίνουμε και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ μέσα στο σπίτι.

Χρησιμοποιήστε το στο μπάνιο, στα πλακάκια, σε επιφάνειες, στη κουζίνα, στα παιχνίδια των παιδιών ή όπου αλλού μπορείτε να σκεφτείτε.

Θα χρειαστείτε:

  • 2 κούπες αποσταγμένο νερό
  • 1 κουταλιά βόρακα
  • 1/2 κουταλιά σόδα πλύσεως
  • 1 κουταλιά υγρό σαπούνι καστίλλης
  • Μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο για άρωμα (λεμόνι, λεβάντα ή και σε συνδυασμούς)
  • 1 μπουκάλι spray Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αντιμετώπιση δισκοπάθειας, οσφυαλγίας, ισχιαλγίας

Addressing disc disease, back pain, sciaticajpegΤου Γιώργου Σάπκα

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι το «αμορτισέρ» που παρεμβάλλεται μεταξύ των σπονδύλων για να απορροφά του κραδασμούς και να μας επιτρέπει να περπατάμε όρθιοι δίχως να πονάμε.

Στους νέους αποτελείται κατά 90% από νερό, αλλά με την εξέλιξη της ηλικίας το νερό μειώνεται, με αποτέλεσμα στη μέση ηλικία να έχει απομείνει με περίπου το μισό και στη μεγάλη ο δίσκος να είναι αφυδατωμένος. Επιπλέον, με τα χρόνια, με τη γυμναστική και άλλους παράγοντες (όπως το κάπνισμα, που εμποδίζει τη σωστή τροφοδοσία του με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) υφίσταται ρωγμές στην περιφέρειά του (ινώδης δακτύλιος).

Όταν μειωθεί η αντοχή του «ξεχειλώνει» προς ένα σημείο, συνήθως προς τα πίσω και πλάγια. Αυτό το «ξεχείλωμα» είναι που αποκαλούμε κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, ενώ η όλη φθορά του αποκαλείται δισκοπάθεια.

Όταν πρωτοεκδηλώνεται η κήλη, αναπτύσσεται πόνος στη μέση (οσφυαλγία). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Έχετε αναιμία; Βάλτε μέλι στην διατροφή σας.

honey-bread-recipe-lgΗ σιδηροπενική αναιμία οφείλεται συνήθως σε κατανάλωση τροφών που έχουν μικρή περιεκτικότητα σε σίδηρο, καθώς και σε τακτικές απώλειες μικρών ποσοτήτων αίματος, όπως συμβαίνει στις γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση.

Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί κατά την εγκυμοσύνη, επειδή αυξάνονται οι ανάγκες του οργανισμού, καθώς και στην παιδική ηλικία λόγω της μεγάλης και γρήγορης ανάπτυξης του οργανισμού.

Άλλα σπανιότερα αίτια περιλαμβάνουν απώλεια αίματος από επιπλοκή κάποιου έλκους του στομάχου ή άλλες αιματολογικές παθήσεις.

Ο οργανισμός έχει αποθήκες σιδήρου στο σώμα και γι’ αυτό μπορεί να αντισταθεί ένα χρονικό διάστημα στην έλλειψή του.

Σύντομα όμως αυτές μπορεί να εξαντληθούν και να παρατηρηθεί η αναιμία.

 

Στην πρόληψη της αναιμίας αλλά και στην αντιμετώπισή της παίζουν σοβαρό ρόλο οι διατροφικές επιλογές. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

NASA: το Curiosity έβγαλε το τρυπάνι του στον πλανήτη Άρη

nasa-curiosity-trypani-95419Το τρυπάνι του χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το διαστημικό σκάφος Curiosity της NASA που πραγματοποιεί έρευνες στον πλανήτη Άρη.

 

Το Curiosity της NASA προσπαθεί να λάβει δείγματα από πετρώματα στον αχανή κρατήρα Γκέηλ του πλανήτη Άρη, όπου προσεδαφίστηκε τον προηγούμενο Αύγουστο.

 

Θα επιχειρηθεί η διάτρηση των βράχων τόσο με περιστροφική κίνηση όσο και με την κρουστική λειτουργία του τρυπανιού και στη συνέχεια κονιορτοποιημένα δείγματα θα συλλεχθούν και θα μεταφερθούν στο εργαστήριο του Curiosity για αναλύσεις.

Όπως δήλωσε στο BBC, ο επικεφαλής της αποστολής Τζον Γκρότσινγκερ “ο βράχος συμπεριφέρεται καλά, δείχνει αρκετά μαλακός, πράγμα που είναι ενθαρρυντικό”. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σαλάτα με μαυρομάτικα, μυρωδικά και κατίκι

salatamavromatiΣυνταγή Αλέξανδρος Παπανδρέου

Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου ετοιμάζει μια νοστιμότατη οσπριοσαλάτα που γίνεται χορταστικότατο γεύμα με λίγο ψωμί.

Υλικά

Για τη σαλάτα

500 γρ. μαυρομάτικα φασόλια

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος)

2 κουτ. σούπας φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα

2 κουτ. σούπας φύλλα από μυρώνια, ψιλοκομμένα (αν δεν βρούμε μυρώνια, βάζουμε άνηθο ή επιπλέον μαϊντανό) Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τι μας λένε οι κινήσεις του μωρού

shutterstock_114103789.limghandlerΑπό: Ελένη Χαδιαράκου |

Μπορεί τα βρέφη να μη μπορούν να μιλήσουν αλλά έχουν το δικό τους τρόπο να επικοινωνούν μαζί μας, τόσο με τις εκφράσεις, όσο και με τις κινήσεις τους. Αποκρυπτογραφήστε τη γλώσσα τους.

Κλάμα, χαμόγελο, κατσούφιασμα, κούνημα των χεριών.

Τα νεογέννητα διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες αντίληψης, μάθησης και επικοινωνίας, οι οποίες εξελίσσονται και βελτιώνονται με το πέρασμα των μηνών.

Μπορούν να αποσπούν από το περιβάλλον πληροφορίες επιλεκτικά, τις οποίες χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους.

Διαθέτουν μεγάλη γκάμα εκφράσεων και συμπεριφορών, καθώς και πολύπλοκο ρεπερτόριο συναισθηματικών εκφράσεων, και μπορούν από πολύ νωρίς να μιμούνται φωνές και μορφασμούς.

Είναι σε θέση, αμέσως μετά τη γέννηση, να εκφράζουν με τις φωνές τους μεγάλη ποικιλία συναισθηματικών καταστάσεων, όπως χαρά, λύπη, φόβο. Χάρη στις ικανότητες αυτές, το βρέφος δεν είναι ένας παθητικός δέκτης ερεθισμάτων, αλλά συμμετέχει ενεργά στη σχέση του με τους γονείς του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ομιλία του Καθηγητού κ. Τσελεγγίδη στον Ιεραποστολικό Σύλλογο «πορεία Αγάπης»

[el]image1 (29)Πρόσκληση

Ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «πορεία Αγάπης»,σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την ομιλία του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ.ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ Δημητρίου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 28η Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Δήμου Λαρισαίων «Χατζηγιάννειον» (Ηπείρου και Ρούσβελτ, τρίγωνη πλατεία), με θέμα

« Η κάθαρση της καρδιάς ως προϋπόθεση της Ιεραποστολής» Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο Βαλέριος Γκαφένκου, ο άγιος των φυλακών (24/01/1921 – 18/02/1952)

Ο Βαλέριος γεννήθηκε την 24η Ιανουαρίου του 1921 στην Βασαραβία. Το φθινόπωρο του 1941 φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλακής. Τότε ήταν φοιτητής στο δεύτερο έτος της Νομικής και Φιλοσοφικής Σχολής του Ιασίου. Αρρώστησε από φθίση και στάλθηκε το Δεκέμβριο του 1949 στο Τίργου-Όκνα. Εκεί, χωρίς καμία ιατρική περίθαλψη, επιβίωσε όμως ακόμα δύο χρόνια. Με πολυάριθμες σωματικές πληγές, οι οποίες Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στον ιερέα…»*

Ιερεας_2Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς κ. Καλλινίκου

«’Εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους ιερείς αυτού θαύμαζε». (Σοφ. Σειρ. 7, 29) Εντάξει!

Το ξέρω και το δέχομαι ότι πρέπει να εξομολογηθώ στον ῾Ιερέα. ’Αλλά σε ποιόν ῾Ιερέα;

’Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Γνωρίζω τον τάδε ῾Ιερέα, που δεν τον θεωρώ άξιο να του πώ τα μυστικά της καρδιάς μου. ῎Αν τα φανερώσει, τι γίνομαι τότε εγώ;…

Συνηθισμένη και αληθοφανής και η αντίρρηση αυτή. Βγαίνει από πολλά στόματα και μάλιστα πρόχειρα και αβασάνιστα.

Στην πρώτη παρότρυνση κάποιου ευσεβούς για την ανάγκη της ’Εξομολογήσεως, αμέσως προβάλλεται η δικαιολογία αυτή, που αφήνει κατ’ αρχήν να φανεί η διάθεση που δήθεν έχουμε για ’Εξομολόγηση, αλλά που δεν μας το επιτρέπει τάχα η ασυνειδησία κι η αναξιότητα των ῾Ιερέων.

Δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν και ῾Ιερείς όχι άξιοι εμπιστοσύνης.

Είναι εκείνοι που, με ελαφρά καρδία, χωρίς σοβαρή σκέψη, χωρίς θεϊκό ζήλο, περιβλήθηκαν το τιμημένο ράσο. Και «ηγούμενοι εμπορίαν την ευσέβειαν», βλάπτουν με την ελαφρότητα και απερισκεψία τους και την ’Εκκλησία και τα Μυστήριά της. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Μίλα μου» – επεισόδιο 72

mila-mou-72
H ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ WebTV παρουσιάζει τη διαδικτυακή μεταφορά της δημοφιλούς σειράς 142 επεισοδίων “ΜΙΛΑ ΜΟΥ” σε συνεργασία με το Kυπριακό τηλεοπτικό κανάλι SigmaTV.
Σήμερα το 72ο επεισόδιο.
για να δείτε το 72ο επεισόδιο μέρος α´ πατήστε εδώ
για να δείτε το 72ο επεισόδιο μέρος β´ πατήστε εδώ
για να δείτε το Ολόκληρο το 72ο επεισόδιο πατήστε εδώ

Παράδεισος Βρώμικου Χρήματος η Γερμανία

Untitled-80343«Χειρότερη και από την Κύπρο»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Ντόιτσε Βέλε

Ασφαλή παράδεισο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χαρακτηρίζει τη Γερμανία, ο γερμανικός έγκυρος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Ντόιτσε Βέλε, ενώ το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκλημάτων της Γερμανίας σε έρευνά του αποκαλύπτει ότι το ξέπλυμα χρήματος στην χώρα έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Επίσης σε έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αναφέρεται ότι η Γερμανία λαμβάνει λιγότερα μέτρα για καταπολέμηση του ξεπλύματος από ότι η Κύπρος.

Γερμανική ιστοσελίδα κυκλοφόρησε με τίτλο: «Χειρότερη και από την Κύπρο η Γερμανία», ενώ η ιστοσελίδα της εφημερίδας «Ντι Τσάιτ» καταγγέλλει ότι όλο και περισσότεροι εγκληματίες από το εξωτερικό ξεπλένουν βρώμικο χρήμα στη Γερμανία.

Εξάλλου ολλανδική εφημερίδα επέκρινε τον Ολλανδό νέο πρόεδρο του Eurogoup, για την πρόθεση ελέγχου των κυπριακών τραπεζών από ιδιωτική εταιρεία και γράφει ότι είναι κατανοητή η αντίδραση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, αφού καμία χώρα δεν θα ανεχόταν τέτοια παρέμβαση στους καταθέτες και τους επενδυτές της. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το «Αρχονταρίκι» ξανά στην ΕΤ1 από τις 3 Μαρτίου και κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία

DSCN1381 (2) «Το ραδιόφωνο είναι ένα ήπιο μέσο και προσιδιάζει στην Εκκλησία. Έχει μόνο προτερήματα, γι’ αυτό και κανείς ποτέ δεν είπε; «Κλείστε τα ραδιόφωνα», όπως έχει ειπωθεί για την τηλεόραση.

Αφήνει περιθώριο στη φαντασία του ακροατή, που γίνεται έτσι «συμπαραγωγός».

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη όχι μόνο από αλήθειες, αλλά και από παρηγορητικό λόγο.

Γι’ αυτό, δεν πρέπει οι άνθρωποι των ΜΜΕ να υπερβάλλουν στις περιγραφές της πραγματικότητας, γιατί στον βωμό της ανταγωνιστικότητας μπορεί να οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις.

Εδώ βλέπω μια παγίδα για την ελεύθερη ραδιοφωνία». Αυτά είπε, με αφορμή την σημερινή επέτειο της Ραδιοφωνίας, στην ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και θυμήθηκε τη ρήση του Μάνου Χατζηδάκη: «Συμφωνώ για την ελεύθερη ραδιοφωνία, αρκεί να υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι να τη λειτουργήσουν και ελεύθεροι πολίτες να την ακούν».

Ο Σεβασμιώτατος θυμήθηκε τα δικά του πρώτα βήματα στον χώρο του ραδιοφώνου, ως ραδιοερασιτέχνης σε μικρή ηλικία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πρότυπον επισκόπου

Άγιος ΠολύκαρποςΓράφει ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης

α) Στις μέρες μας συνήθως δεν βιώνεται και δεν προβάλλεται η κενωτική και διακονική διάσταση της ιεροσύνης αλλά και γενικότερα της χριστιανικής ζωής.

Δίδεται μεγάλη σημασία στις εξωτερικές εντυπώσεις παρά στον «κρυπτόν της καρδίας άνθρωπο» (βλ. Α’ Πέτρ. 3, 4), που έχει μέγιστη αξία ενώπιον του Θεού.

Στο βίο του Αγίου Πολυκάρπου προξενεί εντύπωση αφενός το θυσιαστικό ήθος του αγίου επισκόπου, αφετέρου η παρορμητική συμπεριφορά ζηλωτικών κύκλων, η οποία τελικά οδηγεί στην απώλεια.
β) Ο Άγιος Πολύκαρπος, μαθητής των Αποστόλων και ειδικότερα του Ιωάννου Θεολόγου, διακρίθηκε ως επίσκοπος Σμύρνης.

Βάπτισε πλήθος χριστιανών, αντιμετώπισε με γενναιότητα τις απειλές των ειδωλολατρών και επέστρεψε πολλούς πλανεμένους στην ορθή πίστη. Φιλοξένησε ακόμη τον Άγιο Ιγνάτιο και τον «ανέψυξε μεγάλως» στο ταξίδι του προς τη Ρώμη. Γι’ αυτό ο Ιγνάτιος αργότερα του απηύθυνε προσωπική επιστολή, στην οποία εκφράζει τη χαρά του για τη στερεότητα της πίστεώς του και δοξάζει το Θεό για τη συνάντηση. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Ελευθερία

 

Tree of half life

Tree of half life

Παύλος Ευδοκίμωφ

Ο θεανδρισμός δημιουργεί πολλές αντιφατικές καταστάσεις και πρώτα απ’ όλα, στο πρόβλημα της βούλησης και της ελευθερίας. Το χριστολογικό δόγμα βλέπει μέσα στη βούληση μια λειτουργία της φύσης. Είναι γιατί ο ασκητισμός επιθυμεί πριν από όλα την παραίτηση από την ίδια την βούληση, την απελευθέρωση από κάθε ανάγκη που προέρχεται από τον κόσμο και από τη φύση. Αλλά ακριβώς, μ’ αυτή την παραίτηση από τη φύση εκπληρώνεται η ελευθερία που εξαρτάται από το πρόσωπο του ανθρώπου, το ελευθερώνει από κάθε ατομικό και φυσικό περιορισμό και το καθιστά «καθολικό», άπειρα διεσταλμένο, «περιέχον τα πάντα». Τελικά, το πρόσωπο που είναι αληθινά ελεύθερο, τείνει να περιλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, όμοια προς το θείο Πρόσωπο που περιέχει όλη την τριαδική ζωή, γιατί ο Χριστιανισμός κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης είναι μια «μίμηση της φύσης του Θεού», και ο σκοπός ο υπέρτατος των αγίων δεν είναι μονάχα «να ενωθούν με την Αγία Τριάδα, αλλά να την εκφράσουν και να την μιμηθούν μέσα τους». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

AgiosLeon01Εορτάζει στις 18 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Ψυχὴν ὁ θεῖος ἐξερεύγεται Λέων,

Καὶ δαιμόνων φάλαγξιν ἐμβάλλει φόβον.

Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ τε Λέων ἠρεύξατο θυμόν.

Βιογραφία

O Άγιος Λέων υπήρξε από τούς μεγαλύτερους υπερασπιστές και προμάχους της ορθόδοξης πίστης. Έζησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Μαρκιανού και Πουλχερίας. Διακρινόταν για την μεγάλη θεολογική του κατάρτιση, το ήθος του χαρακτήρα του, την αγνότητα του βίου του. Διετέλεσε επίσκοπος της πρεσβυτέρας Ρώμης.

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή του στις εργασίες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, όταν απέστειλε τέσσερις αντιπροσώπους, ως και επιστολή στην οποία με πλήρη ακρίβεια και βάσεις της αποστολικής παραδόσεως, καθόριζε τις δύο φύσεις του Χριστού, η οποία βοήθησε στη διεξαγωγή των συζητήσεων ως και στη συγγραφή των τελικών όρων της Συνόδου (για την ακρίβεια η επιστολή του Αγίου Λέοντος είχε σταλεί τρία χρόνια πριν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό (βλέπε 16 Φεβρουαρίου) και ανεγνώσθη στη Σύνοδο.

Είναι δε γνωστή ως «Τόμος τοῦ Λέοντος»).

Παράλληλα υπήρξε και συγγραφεύς πολυγραφότατος. Σήμερα, σώζονται αρκετές επιστολές, γραμμένες με πλήρη γλαφυρότητα αλλά και δύναμη λόγου.

Εκοιμήθη οσιακά σε βαθύτατο γήρας στις 10 Νοεμβρίου 460 μ.Χ. και η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή της βιογραφίας του, αυτή του Σ. Ευστρατιάδη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κτηνοτροφία

Αναρτήθηκε στις Πολυμέσα - Multimedia. Ετικέτες: . Leave a Comment »