Είπε Γέρων ….Περί Ζωοποιού Σταυρού

Picture 1022

( Βασισμένο στο βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού,

Αθωνικά Μηνύματα)

Είναι για μας τους μοναχούς

το κέντρο του σκοπού μας,

καύχημα και  ελπίδα μας,
μόνη καταφυγή μας…..

 

Βλέπουμε λύσσα του εχθρού,

πάθη και τις επιθυμίες,

χιλιάδες  άλλες σύμφυτες,
τρεπτές αδυναμίες……

 

Με θάρρος ατενίζουμε

εις το θεόν που ελπίζουμε,

στο Γολγοθά βαδίζουμε

και δύναμη αντικρίζομαι ….

 

Φέρουμε  , επ, ώμου  το σταυρό

κοιτάζουμε  τον ουρανό,

και  ελπίζουμε  εις το θεό

τα τρόπαια να βρούμε…..

Εκεί ψηλά στην κορυφή

η νίκη δεν θα είναι κρυφή,

βεβαία θα είναι η αμοιβή

και ανάσταση , η ανταμοιβή…..

 

Όποιος θα θέλει την ζωήν

 θα  πρέπει να «απωλέση»

και αφού  σηκώσει τον σταυρόν,

ανάσταση θα νοιώσει…..

 

Τιμώντες πάντες τον Σταυρόν,

 Θεόν- δοξάζομαι και  Υιον,

αυτόν που  μας ανάπλασε,

και τη φθοράν, τιθάσευσε……

 

Είναι ο σταυρός , η δύναμη

που Χάριν  θα ανασύρει,

και όποιος θα αίρει το σταυρό

το έλεος ,θα  επισύρει……

 

Κλίμακα για τους ταπεινούς

που βάσταξε τους ((ουρανούς )),

για  να  οδηγήσει  εκλεκτούς

στων αθανάτων τους χορούς…..

Ιδού το νόημα του Σταυρού,

η ανάβαση του αμαρτωλού

και εκ της αποστασίας,

να τύχει  ,  προστασίας….

 

Η φιλαυτία  καταστροφή.

Φιλοπονία ,  επιστροφή

και δείχνει ο Πλάστης πρακτικά

την αρωγή , περιεκτικά…..

 

Φάρος το θείον θέλημα,

ο κόπος, και  η αγωνία

Σταυρό τον ονομάζουμε
και δίδει σωτηρίαν…….
 
Έτοιμοι για να αίρομαι

Σταυρό φιλοπονίας

και σωστικώς βαδίζουμε,

εις δρόμον σωτηρίας…..

Το βίον εν μέσω (μάχαιρας)

οι μοναχοί βαδίζουν,

δεν τους ξενίζουν πειρασμοί

και ανάσταση  ελπίζουν….

 

 Χίλιες και τόσες αφορμές

 στις αμαρτίας τις ροπές,

να αποσπασθεί η λατρεία,

να επέλθει η ανομία…..

 
«Ύπαγε οπίσω σατανά»,

και εις το Θεό το ωσαννά,

το νόημα της ζωής μας,

Κύριος , η αναπνοή μας….

 

Δρόμος μαρτύρων , εκλεκτών

στα κράσπεδα των ουρανών

και ως  κληρονόμοι εμείς αυτών

το ίδιον έχουμε σκοπόν…….

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής

Φωτογραφία:imeroviglio.blogspot.com

Αρέσει σε %d bloggers: