Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός ως πανοπλία » εργόχειρο Γ. Ιωσήφ του ησυχαστού

Εργόχειρο Γ. Ιωσήφ του ησυχαστού