… Ύμνοις ασιγήτοις μεγαλύνομεν …

1

Το Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης, οργανώνουν την 1η συνάντηση βυζαντινών χορωδιών και διεπιστημονική ημερίδα. Την συνάντηση θα κλείσει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, ο οποίος με χαρά αποδέχτηκε την προσκληση της οργανωτικής επιτροπής.

Πηγή: http://www.troposchoir.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3A2013-04-14-20-40-33&catid=3%3Anews&Itemid=6&lang=el

Αρέσει σε %d bloggers: