Είπε Γέρων….Αποθόμενοι τον Παλαιόν Άνθρωπο.

geron ιο(Βασισμένο στο βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού,

Ψυχοφελή Βατοπαιδινά)

 

Πατέρες τώρα και αδελφοί,

αφού η αγάπη ορίζει,

θα πούμε για την πρακτική

σε αυτό το μετερίζι…..

Εικόνα και περιγραφή

τα έχουμε αναλύσει,

μα η πράξη φέρνει τη ψυχή,

απ, όπου έχει , αρχίσει…..

Το στάδιο είναι ανοικτό

και προσκαλεί εις το Χριστό,

τους αθλητές για στέψη

και είναι η δάφνη κάμποση,

ποτέ δε θα στερέψει

και ανάλογα τον κόπων μας,

θα ανθίσει, θα θεριέψει……

Της διακονίας το χάρισμα

σου δίδει ευθύς το χρίσμα,

να υπηρετείς τον αδελφόν

εις της διαστροφής το πείσμα…

Όταν   μοιράζεις τα αγαθά

να  πλημμυρίζει αγάπη,  

και η ελεημοσύνη , πρακτική

να ελκύεις την Παναγάπη…..

Με αποστροφή κάθε κακού,

εις  την πορεία του καλού,

χωρίς περήφανο  σκοπό ,

με θείο  ενθουσιασμό

και αγάπη στο πλησίον,

θα νίωσεται τον ασπασμόν

απ τον Θεόν των οικτιρμών

στην κεφαλήν των ταπεινών…..

Ο στόχος στον αγώνα μας

να θάψουμε το πτώμα μας,

το , του παλαιού ανθρώπου,

να μη ζυγώνει ο θάνατος

και η φθορά επί  τόπου……

Για αυτό θα βιαζόμαστε

στην ξενιτεία ερχόμαστε

και στην αποταγή μας,

για να σωθεί η ψυχή μας…..

Είναι η πορεία σταυρική

στο δρόμο που επήρες,

μα η Χάρις είναι  εμπειρική

μέσα στις καταιγίδες…..

Κοίτα μυριάδες μάρτυρες

παράδειγμα θυσίας

κατά παθών  πολέμησαν 
  
και εχθρικής μανίας….

Αψήφησαν το  θάνατο,

και σε χορεία αθάνατων

η χάρις τους προβάλλει,

ποίος τούτο αμφιβάλλει!

Κρατήστε εσείς το ζήλο σας

και θα είναι η χάρις φίλος σας,

να σας ελευθερώνει

και οι  επήρειες των παθών

και σύστημα  των παλαιών,

ποτέ  να μη ζυγώνει……

Να αρχίσει  ευθύς ο τρυγητός,

Άγιου Πνεύματος καρπός

και η βασιλεία  του Πατρός,

να γίνει κτήμα καθενός…..

Εμείς το πρόγραμμα έχουμε,

του μαρτυρίου απέχουμε,

και είναι γι εμάς η αντίσταση, 

ομολογία στην πίστη, 

να αντέχουμε ερεθισμούς,

να δίνει η  άμυνα καρπούς

σε κάθε είδους πτώση,

που πρόβαλε ο πονηρός

για να ανακόψει του Πατρός

τη δωρεά την τόση…….

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής

Αρέσει σε %d bloggers: