Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: “Ο Ιερεύς οφείλει να προσφέρει «θυσία» τον εαυτό του”

×åéñïôïíßá ð. ÁããÝëïõ Ðáíáãéùôßäç (1)Στό μέσον τῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κατά τήν ἑβδομάδα τῆς Σταυρο- προσκυνήσεως, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὅπλο τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν, τό καύχημα καί τήν Δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Μαζί μέ τόν Τίμιο Σταυρό, τήν ἴδια ἑβδομάδα, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει θεσπίσει νά τιμᾶται τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης.

Προβάλλει τίς Ἱερατικές Κλίσεις.

Τό κάλεσμα, δηλαδή, πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀπευθύνει σέ νέους κυρίως Χριστιανούς προκειμένου νά ἀκολουθήσουν τόν δρόμο τῆς Ἱερωσύνης, τῆς ἀφιερώσεως στό Θεό καί τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας.

Mέ ἀφορμή τήν ἑβδομάδα τῶν ἱερατικῶν κλίσεων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς τέλεσε στήν Ἱερά Μητρόπολή του τίς χειροτονίες δύο Πρεσβυτέρων, ἐγγάμων κληρικῶν, τούς ὁποίους εἶχε χειροτονήσει Διακόνους καλύπτοντας τίς ἐφημεριακές θέσεις πού παραχωρήθηκαν ἀπό τήν πολιτεία. 
Ἡ πρώτη χειροτονία τελέσθηκε τό Σάββατο 6 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμφιλοχίας, ἐνῶ ἡ δεύτερη τό Σάββατο 13 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό Μοναστηράκι Βονίτσης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. ΚΟΣΜΑΣ εὐχήθηκε στούς δύο νέους ἱερεῖς νά ἔχουν «μακρά καί ἁγία Ἱερωσύνη» καί κάλεσε τούς πιστούς τῶν ἐνοριῶν ὅπου θά διακονήσουν, «νά ἀγαπήσουν τούς ἱερείς τους καί νά τούς στηρίξουν στήν ἐν Χριστῷ Διακονία τους». Χειροτονία π. Θεοδώρου Κτίστη
Ὁ Μητροπολίτης κ. ΚΟΣΜΑΣ ἀπηύθηνε πατρικές συμβουλές πρός τόν νέο ἱερέα π. Θεόδωρο Κτίστη στήν Ἀμφιλοχία, ὅπου μέσα σέ κλίμα θρησκευτικῆς κατανύξεως καί ἐντόνου συγκινήσεως τελέστηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του. Ὁ π. Θεόδωρος θά διακονεῖ ὡς ἐφημέριος στήν ἐνορία Θυάμου τῆς ἀρχιερατικῆς περιφερείας Ἰνάχου.

Στήν χειροτονία τοῦ νέου ἱερέως π. Ἀγγέλου Παναγιωτίδη, πού τελέσθηκε παρουσία πλήθους πιστῶν καί ἰδιαιτέρως πολλῶν νέων στό Μοναστηράκι Βονίτσης, ὅπου καί θά διακονεῖ ὡς ἐφημέριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΚΟΣΜΑΣ τονίζοντας τήν ἀξία τοῦ μεγάλου ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης, εἶπε μεταξύ ἄλλων: ×åéñïôïíßá ð. ÁããÝëïõ Ðáíáãéùôßäç (2)

«Ὁ Ἱερεύς ποτέ δέν πρέπει νά πλησιάζει τήν Ἁγία Τράπεζα χωρίς καθαρότητα ψυχῆς καί σώματος. Ὁ Ἱερεύς, σήμερα πού κυριαρχεῖ τόση σύγχυση, τόση θόλωση, τόση ἀποστασία, ὀφείλει νά ὁπλίζεται μέ τά πνευματικά μας ὅπλα. Τήν προσευχή, τήν μελέτη, τήν συχνή ἐπικοινωνία μέ τόν πνευματικό του, καθώς καί τήν διδασκαλία του ἀπό ἁγιασμένους πατέρες καί ἀδελφούς… Ὁ Ἱερεύς ὀφείλει νά ἀγαπᾶ τούς χριστιανούς τῆς ἐνορίας του, νά τούς προσφέρει τήν Κατήχηση… Νά εἶναι ὁ ἴδιος πρότυπο ἁγίας ζωῆς καί νά προσφέρει τόν ἑαυτό του «θυσία» γιά τήν πνευματική ὠφέλεια καί σωτηρία τῶν ἐνοριτῶν του».

Πηγή:synodoiporia.blogspot.gr 

Αρέσει σε %d bloggers: