Επιστολή Αρχιεπισκόπου Κύπρου στον Πατριάρχη Αντιοχείας

cyprus_archibishopΕπιστολή συμπαράστασης στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, απέστειλει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σχετικά με την απαγωγή των δύο Μητροπολιτών στο Χαλέπι.

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καταδικάζει την εν λόγω πράξη, ενώ κάνει έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

 

Ακολουθεί η επιστολή του Αρχιεπισκόπου:

 

Μακαριώτατε Πατριάρχα της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, λίαν ημίν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Ιωάννη, την Υμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

 

Πληροφορηθέντες εν βαθυτάτη οδύνη την βδελυκτήν πράξιν απαγωγής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλεπίου, Βεροίας και Αλεξανδρέττας και κατά σάρκα αδελφού Υμών κ. Παύλου, ως και του συρορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου Γιοχάνα Ιμπραχίμ, υπό ανταρτών, εκφράζομεν προς την Υμετέραν Μακαριότητα τας ολοθύμους ημών ευχάς δια την ταχίστην απελευθέρωσιν αυτών, καθώς και την ένθερμον συμπαράστασιν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου προς την δοκιμαζομένην αδελφήν Εκκλησίαν της Αντιοχείας.


 

Δεόμεθα, προσέτι, όπως ο Κύριος του ελέους αναπαύση τας ψυχάς των δολοφονηθέντων συνοδών του Σεβασμιωτάτου.

 

Ως Εκκλησία Κύπρου καταδικάζομεν απεριφράστως το εν λόγω αποτρόπαιον έγκλημα, καθώς και τας επί μακρόν πράξεις βίας εν Συρία.

 

Προς τούτον απευθύνομεν έκκλησιν προς πάσαν κατεύθυνσιν, όπως τερματισθώσι τάχιστα αι εχθροπραξίαι και ευχόμεθα, όπως λίαν συντόμως ανατείλωσι κρείσσονες ημέραι δι’ άπαντα τον λαόν της Συρίας, ώστε ούτος να πορευθή εν ειρήνη και ομονοία.

 

Μετ  αἰσθημάτων ουν ομοθύμου συμπαθείας προς την Υμετέραν Μακαριότητα διακείμενοι, ευχόμεθα όπως η Χάρις του Κυρίου ημών ενισχύη Αυτήν μετά σθένους, παρρησίας και αποφασιστικότητος, ίνα εξακολουθήση υπομένουσα «ως έμψυχος άκμων τυπτόμενος» τας έργω τε και λόγω προσβολάς κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 

Επί δε τούτοις την Υμετέραν Μακαριότητα περιπτυσσόμενοι και αύθις εν φιλήματι Αγίω, διατελούμεν

Πηγή:romfea.gr 

Αρέσει σε %d bloggers: