Ύμνος στον άγιο ιερομάρτυρα Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη (αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)


Ο πανεύφημος άγιος Διονύσιος
μέγας θεολογικός νους και γραμματέας οξυγράφος!
Τον εντός της καρδίας του νου προς τον Θεό κατεύθυνε.
Έζησε ουράνια μυστήρια και τα αποκάλυψε σ’ εμάς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The Holy female martyr Marina

St. Nikolai Velimirovich

The Prologue of Ochrid

Marina was born in Pisidian, Antioch of pagan parents. At the age of twelve Marina learned about the Lord Jesus Christ; how He became incarnate of the All-Pure Virgin, how He worked many miracles, how He suffered death on the Cross and gloriously resurrected. Her young heart became inflamed with love for the Lord and she vowed that she would never marry and further desired in her soul to suffer for Christ and to be baptized in the blood of martyrdom.

Read more…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

About the fear of God

Saint Nikolai Velimirovch

«Conduct yourselves with fear in the time of your sojourning»

(1 Peter 1:17).

These are the words of the great Apostle Peter, words that have a dual foundation: heavenly inspiration and personal experience. By divine inspiration, Peter, a simple fisherman, became a teacher of the people, a pillar of the Faith and a powerful miracle-worker. According to his own experience he learned that all of his wisdom and power was of God and, because of that, one should possess the fear of God. No other fear, except the fear of God. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

The Holy Great Martyr Saint Procopius (July 8)

prokopios

Procopius was born in Jerusalem of a father who was a Christian and a mother who was a pagan. At first, his name was Neanias. Following the death of his father, the mother raised her son completely in the spirit of Roman idolatry. When Neanias matured, Emperor Diocletian saw him and, at once, took a liking to him and brought him to his palace for military service. When this nefarious emperor began to persecute Christians, he ordered Neanias to go to Alexandria with a garrison of soldiers and there to exterminate the Christians. But, on the road, something happened to Neanias similar to that which happened to Saul [Paul]. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Holy Martyrs Agathopodus and Theodulus & Venerable Mark of Trache (April 5)

Saints Agathopus and Theodoulos

Saints Agathopus and Theodoulos

1. THE HOLY MARTYRS AGATHOPODUS AND THEODULUS

Agathopodus was a deacon and Theodulus was a lector in the church at Thessalonica. Agathopodus was adorned with the greying of age and Theodulus with youthful understanding and chastity. At the time of Diocletian’s pursuit of Christians these two were summoned to court. They responded with rejoicing and holding each other by the hand, they walked along crying out: «We are Christians!» All the advice of the judges that they deny Christ and worship idols, remained in vain. After an extended imprisonment and hunger they were sentenced to death by drowning in the sea. Their hands were bound behind their backs, a heavy stone was hung around their necks and they were led out to be drowned. When they first wanted to toss Agathopodus into the deep, he cried out: «Behold, by this second baptism we are washed of all our sins and in purity do we depart to Christ Jesus.» Shortly afterward, the sea tossed their drowned bodies upon the shore and Christians buried their bodies with honors. St. Theodulus appeared to his acquaintances as a bright angel in glistening attire and ordered them to distribute all of his remaining estate to the poor. These glorious and wonderful soldiers of Christ suffered honorably during the reign of Diocletian and the Thessalonican Prince Faustinus in the year 303 A.D.

2. THE VENERABLE MARK OF TRACHE

He is also called «Mark the Athenian» because Athens was the place of his birth. His parents died after he completed his higher education in Athens. He thought to himself that death, even for himself, was unavoidable and that one should sufficiently prepare beforehand for that honorable departure from this world. Distributing all of his possessions to the poor, he sat on a plank in the sea and with a tenacious faith in God’s help, prayed that God direct him wherever He wills. God, in His Providence, protected him and brought him to Lybia (or Ethiopia) to a mountain called Trache. Mark lived an Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Venerable Joseph the Hymnographer, Holy Martyr Pherbutha, Venerable Zosimas and Venerable Martyr Nicetas (April 4)

0404joseph-hymnographer1. VENERABLE JOSEPH THE HYMNOGRAPHER

Joseph was born in Sicily of pious and virtuous parents, Plotinus and Agatha. After the death of his parents, Joseph moved to Thessalonica where he was tonsured a monk. As a monk, he was a model to all in fasting, extreme restraint, ceaseless prayer, chanting of the Psalms, vigils and labor. The bishop of Thessalonica ordained him a priest [Heiromonk]. While visiting Thessalonica the distinguished Gregory Decapolis was so impressed with Joseph, because of his rare character, that he invited him to his monastery in Constantinople. When the flame of the Iconoclastic heresy erupted again under Leo V, the Armenian, Joseph was sent to Rome to call upon the Pope and the Roman Church to battle for Orthodoxy. While enroute, Joseph was captured by pirates and taken to Crete where the heretics detained him in prison for six years. Joseph rejoiced that he was made worthy to suffer for Christ and, for that, he continually praised God, considering the iron chains on him as an adornment of gold. Early in the morning on Christmas day, in the sixth year of Joseph’s imprisonment, the wicked Emperor Leo was slain in church while attending Matins. At that same moment, St. Nicholas appeared to Joseph in prison and said to him:»Arise and follow me!» Joseph felt himself being elevated in the air and, all at once, found himself before the gates of Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Saint Nicetas the Confessor, Saint Paul the Sorrowful one and Holy Martyr Ulphianus (April 3)

Saints Nicetas the Confessor and Joseph the Hymnographer

Saints Nicetas the Confessor and Joseph the Hymnographer

1. SAINT NICETAS THE CONFESSOR

Nicetas was born in Bithynia in the city of Caesarea. His father, Filaret, after the death of his spouse, was tonsured a monk while Nicetas remained with his paternal grandmother. After reaching maturity and completing all of his studies, Nicetas entered the Monastery of Medikion, where the Abbot Nicephorus tonsured him a monk. After seven years of hardship and mortification, Patriarch Tarasius ordained him a priest (Heiromonk). Following the deaths of Abbot Nicephorus and Athanasius, the faithful companion of Nicetas, the monastic brotherhood elected him as abbot, against his will. St. Nicetas was a holy example and model of life and asceticism to his brethren for many years. When Leo V, the Armenian, was crowned emperor, after the pious Irene and the right-believing Emperors Nicephorus and Michael, the Iconoclastic struggle was again enflamed. The emperor deposed Patriarch Nicephorus and later banished him into exile and, in his place, elevated the heretic Theodotus Cassiteras, a man of impure life. Nicetas was also Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

St. Hypatius, St. Jonah, Martyr Audas and Venerable Apollonius

St. Nicholas Velimirovich – The Prologue from Ohrid

1. THE PRIESTLY-MARTYR HYPATIUS THE BISHOP OF GANGRA

St. Hypatius with scenes from his life. Russian icon of the first half of the 15th century. Moscow, Tretyakov Gallery.

St. Hypatius with scenes from his life. Russian icon of the first half of the 15th century. Moscow, Tretyakov Gallery.

Hypatius was born in Cilicia and was the bishop of Gangra. He was present at the First Ecumenical Council [Nicaea, 325. A.D.] and was renowned throughout because of his pious and saintly life and his miracle-working. The Emperor Constantius ordered that a likeness of Hypatius be made during the saint’s lifetime. The emperor kept this likeness in his palace as a weapon against all adverse powers. Once upon returning from Constantinople, Hypatius was attacked in a narrow gorge by Novatian heretics and, along with others, was hurled to the ground in mud. At that moment a woman from that group struck him in the head with a stone and, thus, the saint died. Immediately that woman went insane and took that same stone and struck herself with it. When they took her to the grave of St. Hypatius, he interceded before God on her behalf. She was healed by the great compassionate soul of Hypatius and lived the remainder of her life in repentance and prayer. St. Hypatius died and took up habitation in the eternal Kingdom of Christ the God, in the year 326 A.D. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »