Yérontas Sofronio, el teólogo de la luz increada Γέροντας Σωφρόνιος, ὁ θεολόγος τοῦ ἀκτίστου φωτός

untitledYérontas Sofronio, el teólogo de la luz increada

Γέροντας Σωφρόνιος, ο θεολόγος του ακτίστου φωτός

Sumarios de congreso científico internacional, Atenas, (19-21 Octumbre 2007)

Πρακτικά διορθόδοξου επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα (19 – 21 Οκτωβρίου 2007)

Η ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης

LA SINERGIA DE LA DIVINA Y LA HUMANA VOLUNTAD

Profesor Dimitrio Tseleguidis

1-Θεωρῶ ἐξαιρετική τιμή, πού προτάθηκα νά συμμετάσχω ὡς ὁμιλητής σ’ αὐτό τό Διορθόδοξο Ἐπιστημονικό Συνέδριο. Ἦρθα μάλιστα μέ άὐξημένο ἐνδιαφέρον, νά ἀκούσω ὅσους γνώρισαν προσωπικά τόν γέροντα, Σωφρόνιο, καί ἰδιαίτερα ὅσους τόν ἔζησαν ὡς πνευματικά τέκνα του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Patriarchal Proclamation of Christmas 2010 in Spanish.

Prot. No.1338

+ BARTOLOMÉ

POR LA MISERICORDIA DE DIOS

ARZOBISPO DE CONSTANTINOPLA-NUEVA ROMA

Y PATRIARCA ECUMÉNICO

A TODO EL PLEROMA DE LA IGLESIA

LA GRACIA LA PAZ Y LA MISERICORDIA DEL SALVADOR CRISTO

NACIDO EN BELÉN

Queridos hermanos concelebrantes y benditos hijos en el Señor, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις En español. Leave a Comment »

Arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael (video)

Message of His All Holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomew, on the Day of the Protection of the Environment in Spanish, Portuguese, Italian and Korean (2010).

Prot. No. 828.

+BARTOLOMÉ

POR LA MISERICORDIA DE DIOS ARZOBISPO

DE CONSTANTINOPLA-NUEVA ROMA

Y PATRIARCA ECUMÉNICO

A TODO EL PLEROMA DE LA IGLESIA

LA GRACIA Y LA PAZ DEL CREADOR DE TODA LA CREACIÓN

NUESTRO DIOS, SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO

Hijos amados en el Señor,

Nuestro bienaventurado predecesor, el célebre Patriarca Demetrio, teniendo pleno conocimiento de la urgencia de la crisis del medio ambiente como así tambien de la responsabilidad de la Iglesia sobre su urgente y efectivo abordaje, dio, hace ya más de dos décadas, la primera encíclica oficial sobre la protección del medio ambiente. Aquella encíclica, por la cual la Madre Iglesia instituyó oficialmente al 1ro de Septiembre, inicio del año nuevo eclesiástico, como día de oración para la protección del medio ambiente, se dirigía hacia la plenitud de lglesia a lo largo y lo ancho de la tierra. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Teología bizantina medieval.

a) Teología monástica.

Después de la época iconoclasta florece una teología monástica y espiritual de gran relieve, cuya primera figura es san Simeón el Nuevo Teólogo (949-1022), que revive en la Iglesia bizantina medieval las ideas de los antiguos padres monásticos Macario de Egipto y Diádoco de Fótice, quienes identificaban la doctrina cristiana con una experiencia consciente de Dios. Discípulo de un monje estudita, Simeón el Piadoso, cuyo nombre adoptó, el título que recibió más tarde puede tener un doble significado: Simeón el Joven, con relación al maestro; o bien, Simeón, «el nuevo teólogo.» En todo caso, el apelativo «teólogo» significa que fue considerado en el mismo nivel de los otros dos «teólogos»: Juan Evangelista y Gregorio de Nazianzo. Higúmeno del monasterio de san Mamas en Constantinopla, Simeón es autor de una serie de escritos espirituales únicos por su originalidad mística, su calidad poética y la influencia que ejercieron en el pensamiento bizantino. Sus obras comprenden: Discursos catequéticos, dirigidos a sus monjes, Tratados teológicos y éticos (incluidos en parte en la Filocalía) e Himnos. Simeón se dirige a todos los hombres, también a los que viven en el mundo. Según él, todos pueden vivir la experiencia de la fe, una fe que es fundamentalmente la comunión personal con Dios y la visión de Dios; en esto su pensamiento coincide no sólo con los hesicastas, sino también con toda la tradición patrística. Y como todos los profetas, expresa la experiencia cristiana sin preocuparse verdaderamente de una precisión terminológica. Insiste en la deificación del cuerpo, gracias a la participación en el Cuerpo crístico, eucarístico, «fulgurante del fuego de la divinidad.» Para Simeón, el reino de Dios es una realidad accesible que no pertenece sólo a la vida futura y que, en este mundo, concierne no solamente al aspecto «intelectual» o «espiritual» del hombre, sino a su existencia entera. «La resurrección de todos, dice, se realiza por el Espíritu Santo. Y no hablo solamente de la resurrección final del cuerpo. Por su Espíritu, Cristo concede, ya ahora, el reino de los cielos.» Su insistencia profética sobre la fe cristiana como experiencia del Cristo vivo, suscitó no pocas resistencias. Al oponer la personalidad carismática del santo a la institución (canonizó en su comunidad a su maestro Simeón Estudita sin la sanción jerárquica necesaria), se vio obligado a abandonar su cargo y se retiró a la ribera asiática del Bósforo. Rehabilitado en vida, fue canonizado pocos años después de su muerte. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις En español. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Catechetical Homily on the Commencement of Holy and Great Lent in SPANISH

BARTOLOMÉ

POR LA MISERICORDIA DE DIOS

ARZOBISPO DE CONSTANTINOPLA-NUEVA ROMA

Y PATRIARCA ECUMENICO

A TODO EL PLEROMA DE LA IGLESIA

SEAN LA GRACIA Y LA PAZ

DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO

Y DE NOSOTROS LA ORACION, LA BENDICION Y EL PERDON

Hermanos e hijos amados en el Señor,

Desde mañana entramos en el periodo de la santa y gran Cuaresma. En las vísperas contemplativas del perdón que se cantarán esta misma tarde, escucharemos al sacro himnógrafoque nos insta: “aferrémonos alegremente al tiempo del ayuno, disponiéndonos para las luchas espirituales” listos para el recibimiento de la purísima pasión y la santa resurrección de nuestro Teántropo Señor. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις En español, Ξένες γλώσσες. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Mensaje de Navidad