Περί πειρασμών ,μέρος 13ο

Περί πειρασμών ,μέρος 12ο

Περί πειρασμών ,μέρος 11ο

Περί πειρασμών ,μέρος 10ο

Περί πειρασμών ,μέρος 9ο

Περί πειρασμών ,μέρος 8ο

Περί πειρασμών ,μέρος 7ο