Άγιον Όρος • Ακολουθία Επιταφίου – Mount Athos • Epitaphios Lament

01. Απολυτίκια «Ο ευσχήμων Ιωσήφ…», «Ότε κατήλθες…», «Ταις μυροφόροις γυναιξί…»
02. Η α’ Στάση Των Εγκωμίων
03. Η β’ Στάση Των Εγκωμίων
04. Η γ’ Στάση Των Εγκωμίων Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »