Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Περί ωφελείας εκ της φυγής από τον κόσμο»

μοναχός λουλούδιΕίναι πράγματι βίαιος, σκληρός και δύσκολος ο αγών που γίνεται στα πράγματα του κόσμου, και όσο κι’ αν μπορέση ο άνθρωπος να γίνη αήττητος και ισχυρός, όταν πλησιάσουν σ’ αυτόν οι αιτίες των προσβολών, των πολέμων και των αγώνων, καταλαμβάνεται από φόβο και γίνεται εύκολος στην πτώσι, πολύ περισσότερο αν συναντήση τον φανερό πόλεμο του διαβόλου.

Πράγματι, όσο δεν απομακρύνεται ο άνθρωπος από εκείνα που πτοούν την καρδιά του, πάντοτε δίνει στον εχθρό του τόπο για να του επιτεθή, και αν νυστάξη για λίγο, εύκολα τον καταστρέφει.

Όταν δηλαδή η ψυχή κυριαρχηθή από τα περιστατικά του κόσμου, αυτά τα περιστατικά της γίνονται αγκάθια, και όταν τα συναντήση, νικάται σχεδόν φυσιολογικά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »