Μεγάλη Παρασκευή Άντίφωνο ιβ (Μονή Βατοπαιδίου)

HOLY FRIDAΥ 12th Antiphon with the Kathisma.
Mode plagal 4
Chanted by «The Choir of Vatopaidi Fathers,Mount Athos.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Άντίφωνο ιβ,μετά τού Καθίσματος.
Ήχος πλάγιος τού δ΄.
ΨΑΛΛΕΙ «ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »