Μυστήριον ξένον…

Ωδή θ΄.

Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον!

ουρανόν το σπήλαιον·

 θρόνον χερουβικον την Παρθένον·

 την φάτνην χωρίον,

εv ω ανεκλίθη ο αχώρητος,

 Χριστός ο Θεός,

ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν.

Βλέπω ένα γεγονός μυστηριώδες, εκπληκτικό και θαυμαστό! Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »