Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια – «Περί προσευχής»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Λόγος στην αγάπη και το φως»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Πνευματικοί λόγοι»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Αυτοβιογραφικό»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Περί ασματικής νύμφης»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Περί ευχής»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια -«Ψαλμός αυτοσχέδιος»

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Προσευχή αυτοσχέδια – «Ανοίξω το στόμα μου»