Οι άγιοι Ναζάριος, Γερβάσιος, Κέλσιος και Προτάσιος

Ό άγιος Ναζάριος έζησε στά χρόνια του Νέρωνος (μεταξύ 54 και 68)1 στή Ρώμη. Ήταν γόνος οικογενείας πλούσιων και ευγενών Ρωμαίων. ο πατέρας του, δ ‘Αφρικανός, και ή μητέρα του, ή Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον άγιο ‘Απόστολο Πέτρο, και ο Ναζάριος βαπτίσθηκε άπδ τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον άγιο Αίνο [5 Νοεμ.].

«Οταν εφθασε στην ηλικία τών είκοσι ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της ‘Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην άληθινή πίστη και τους βάπτισε. Δέκα χρόνια αργότερα, περνώντας άπό την πόλη της Πλακεντίας (σημ. Πιατσέντζα) γνώρισε τον άγιο Γερβάσιο και τον άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στή φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνος Ανουλλίου, και των όποιων η φήμη ως θαυματουργών και θαρραλέων αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σ’ όλη την ‘Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο ασπασμό, προέτρεψαν άλλήλους στήν οδό του μαρτυρίου. ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου καί διέταξε να μαστιγωθεί καί να έκδιωχθεί από την πόλη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Βίος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου (μέρος 1ο)

Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, ψηφιδωτή εικόνα

μοναχού Βατοπαιδινού

Ο μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ζούσε στους χρόνους του βασιλέως Λικινίου, γύρω στα 320 μ.Χ. και καταγόταν από την πόλη Ευχάϊτα της Γαλατίας.

Η ομορφιά του σώματός του, η σύνεσή του και η ρητορική του δεινότητα τον έκαναν την εποχή εκείνη πασίγνωστο στους κύκλους των ισχυρών. Αυτή ήταν η αιτία που γνωρίστηκε και με αυτόν τον βασιλέα Λικίνιο, ο οποίος έκπληκτος από την εξαίρετη προσωπικότητά του, τον τίμησε με το αξίωμα του αρχιστράτηγου και ταυτόχρονα του έδωσε την διοίκηση της πόλεως Ηράκλειας που βρισκόταν στον Εύξεινο Πόντο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »