Μύθοι Αισώπου: «Ο πετεινός και οι κλέφτες»

Μύθοι Αισώπου: «Οι λάγοι και οι αετοί»

Μύθοι Αισώπου: «Ο Άγγελος και οι τρεις γεωργοί»

Αισώπειοι μύθοι: «Ο ψεύτης βοσκός»

Μύθοι του Αισώπου: «Λιοντάρι και βάτραχος»

Μύθοι Αισώπου: «Αλεπού και κόρακας»

Μύθοι του Αισώπου: «Ο γεωργός και τα παιδιά του»

Μύθοι του Αισώπου: «Η κουτσονούρα αλεπού»

Μύθοι του Αισώπου: «Αλεπού και τράγος»

Μύθοι του Αισώπου: «Γάϊδαρος και αλεπού»

Μύθοι Αισώπου: «Γίδα και βοσκός»

Μύθοι του Αισώπου: «Ο ψαράς»

Μύθοι του Αισώπου: «Δύο πετεινοί καυγαδίζουν»

Μύθοι του Αισώπου: «Αλεπού και ξυλοκόπος»