«Κινδυνεύει η Ορθοδοξία»

[el]image1 (99)Του Πρωτ. π. Θεόδωρου Ζήση


Μία ομιλία πού θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεί σταθμός ως πρός τήν αποτίμηση τών εκκλησιαστικών δρωμένων, σέ εποχή ταχυτάτης επεκτάσεως καί επικρατήσεως τής Παναιρέσεως τού Οικουμενισμού, έδωσε ο π. Θεόδωρος Ζήσης στό Βόλο, παρόντος καί τού Μητροπολίτη Ιγνάτιου (25/1/2007), τήν οποία επεσήμανε συνεργάτις, τήν απομαγνητοφωνήσαμε, τήν παρουσιάζουμε ολόκληρη καί απερίτμητη… ώστε νά κατανοηθεί κι από τόν πιό απλό καλοπροαίρετο πιστό, ποιά ήταν η γραμμή καί πορεία πού είχε αρχικά χαραχθεί γιά τήν αντιμετώπιση τής παναιρέσεως τού Οικουμενισμού. Τήν αφιερώνουμε σέ όσους γνωρίζουν, αλλά έχουν τό κακό ελάττωμα νά ξεχνούν!

Η ομιλία αυτή τού π. Θεοδώρου είναι αναμφισβήτητα σημαντικότατη, γι’ αυτό καί τήν επικαλείται δύο φορές κι αυτός ο Μητροπολίτης Πειραιώς στήν πρόσφατη επιστολή–εγκύκλιό του πρός τήν Ιερά Σύνοδο τής Ιεραρχίας,στήν οποία υποβάλλει αίτημα συγκλήσεως Συνόδου μέ σκοπό τήν καταδίκη του Οικουμενισμού.

Σ’ αυτήν ο π. Θεόδωρος μέ τήν χαρακτηρίζουσα αυτόν ευθύτητα καί ευκρίνεια σκέψεως παρουσίασε τούς κινδύνους πού απειλούν τήν Ορθοδοξία σήμερα καί εκάλεσε σέ επιφυλακή καί επαγρύπνηση.

Σημειώνουμε συνοπτικά μερικά σημεία από τήν ομιλία του καί στή συνέχεια τήν δημοσιεύουμε ολόκληρη:

1. Αναφέρθηκε κατ’αρχάς, σ’ αυτούς πού λένε: «Δέν παθαίνει τίποτα η Εκκλησία» καί απάντησε: Ναί, αλλά κινδυνεύουν νά χαθούν τά μέλη τής Εκκλησίας, όταν χαθεί η ορθή πίστη καί επικρατήσει η αίρεση.

Χωρίς τήν [εναντίον π.χ. τού Οικουμενισμού] δική μας  ενεργοποίηση, δηλαδή τή συνέργεια πού είναι δόγμα τής Πίστεώς μας, ο Θεός μάς εγκαταλείπει. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »