Μνήμη των αγίων μαρτύρων Μέδιμνου, Ουρβανού, Θεοδώρου και τών συν αυτοίς ογδοήκοντα ιερέων άμα και διακόνων εν Νικομειδεία τελειωθέντων

Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος Ουάλεντος οι αρειανοί στην Κωνσταντινούπολη με τήν συμπαράσταση του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμησι του αρχιεπισκόπου της Πόλεως Εύδοξιου (360-369) εψήφισαν αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξο τους, ονόματι Δημόφιλο, ενώ οι ορθόδοξοι χειροτόνησαν τον Ευάγριο. Αποθρασυνθέντες οι αρειανοί τους κατεδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυραννούσαν τους πιστούς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »