Οι αυτόπτες μάρτυρες. (Κυριακή της Σαμαρείτιδος)


«Ος δ’ αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα »

Η Εκκλησία δεν καλεί τους ανθρώπους να δεχτούν απλώς με τη νόηση, ως «αρχή » ή «αξίωμα», ότι ο Χριστός ήταν τόσο άνθρωπος όσο και Θεός. Δε ζητάει «πίστη» με την έννοια της ατομικής νοητικής υποταγής σε ένα «υπερφυσι­κό» δεδομένο. Καταθέτει τη μαρτυρία της εμπειρίας των πρώτων «αυτοπτών μαρτύρων» της «Επιφανείας» του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, και καλεί τους ανθρώπους να μετάσχουν εμπειρικά σε έναν τρόπο υπάρξεως που επαληθεύει τη μαρτυρία των «αυτοπτών μαρτύρων».

Η Σαμαρείτιδα γυναίκα, που αναφέρεται στην  ευαγγελική περικοπή, είναι ακριβώς μια αυτόπτης μάρτυρας, που μέσα από την προσωπική της σχέση με τον Κύριο, μετά τη συνομιλία που είχαν, μαρτύρησε ελεύθερα στους ομοεθνείς της ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρας του κόσμου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »