Περί πειρασμών ,μέρος 13ο

Περί πειρασμών ,μέρος 12ο

Περί πειρασμών ,μέρος 11ο

Περί πειρασμών ,μέρος 10ο

Περί πειρασμών ,μέρος 9ο

Περί πειρασμών ,μέρος 8ο

Περί πειρασμών ,μέρος 7ο

Περί πειρασμών ,μέρος 6ο

Περί πειρασμών ,μέρος 5ο

Περί πειρασμών ,μέρος 4ο

Περί πειρασμών ,μέρος 3ο

Περί πειρασμών ,μέρος 2ο

Περί πειρασμών ,μέρος 1ο