Όσιος Νικόλαος Σβιατόσα,π​ρίγκηπας του Τσερνιγώφ(​+14 Οκτωβρίου)

Ο πρίγκηπας Νικόλαος ήταν γιός του ηγεμόνα του Τσερνιγώφ Δαβίδ Σβιατοσλάβιτς και εγγονός του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Σβιατοσλάβου Γιαροσλάβιτς που στα χρόνια του θεμελιώθηκε ή αγία έκκλησία ιών Σπηλαίων.

Πυρπολημένος άπό τόν έρωτα του Θεού καί φλογισμένος άπό τόν πόθο της βασιλείας τών ουρανών, ό σοφός Νικόλαος ηρθε στη μονή, ξεντύθηκε τά πολυτιμα πριγκηπικά φορέματα καί ντύθηκε μέ χαρά τό ταπεινό τρίχινο μοναχικό ένδυμα.

Δέν έγινε όμως μοναχός μόνο κατά την έξωτερική έμφάνιση όπως – αλοίμονο! – γίνονται άλλοι.

‘Από τήν αρχή διακρίθηκε στην άρετή της υπακοής. Αν καί πριγκηπόπουλο, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »